Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

6. - 7. MAI 2013 Hur säkerstaller vi drift och skötsel av minireningsverk? 1 Seminar – Uddevalla 6.-7. mai 2013 Avviksbehandling Erik Johannessen, Ph.D.,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "6. - 7. MAI 2013 Hur säkerstaller vi drift och skötsel av minireningsverk? 1 Seminar – Uddevalla 6.-7. mai 2013 Avviksbehandling Erik Johannessen, Ph.D.,"— Utskrift av presentasjonen:

1 6. - 7. MAI 2013 Hur säkerstaller vi drift och skötsel av minireningsverk? 1 Seminar – Uddevalla 6.-7. mai 2013 Avviksbehandling Erik Johannessen, Ph.D., COWI AS

2 Tilsynsmodeller 6. - 7. MAI 2013 Hur säkerstaller vi drift och skötsel av minireningsverk? 2

3 Sanksjonsmuligheter ved avvik 6. - 7. MAI 2013 Hur säkerstaller vi drift och skötsel av minireningsverk? 3 Definert i lokal forskrift (förordning): "§10: I henhold til forurensningslovens § 73 har kommunen sanksjonsmuligheter dersom anleggets ytelse ikke er tilfredsstillende, samt om service/vedlikehold er mangelfull." Forurensningslovens §73: "For å sikre at bestemmelsene i denne lov eller vedtak i medhold av loven blir gjennomført, kan forurensningsmyndigheten fatte vedtak om tvangsmulkt til staten....... osv. osv. "

4 Hva er avvik? 6. - 7. MAI 2013 Hur säkerstaller vi drift och skötsel av minireningsverk? 4 Over krav iht. lokal forskrift (förordning): > 25 mg BOF 5 /l og/eller > 1,0 mg Tot-P/l Nasjonal forskrift (förordning): < 90 % reduksjon (begge parametere)

5 Hva er avvik? 6. - 7. MAI 2013 Hur säkerstaller vi drift och skötsel av minireningsverk? 5 Tilsyn bør imidlertid også inkludere: visuell inspeksjon av hele anlegget enkle feltmålinger: PO4-P Turbiditet pH temperatur Vil avhjelpe i forbindelse med avviksbehandling

6 Eksempler på årsak til avvik som kan avdekkes ved tilsyn (visuell inspeksjon): 6. - 7. MAI 2013 Hur säkerstaller vi drift och skötsel av minireningsverk? 6 Ikke optimal pH Kjemikaliedosering / tomt for kjemikalier Feil/skader på utstyr Dårlig vedlikehold Slamflukt Flyteslam Slamtømming

7 Eksempler på avvik som kan avdekkes ved tilsyn 6. - 7. MAI 2013 Hur säkerstaller vi drift och skötsel av minireningsverk? 7 Slamflukt

8 Eksempler på avvik som kan avdekkes ved tilsyn 6. - 7. MAI 2013 Hur säkerstaller vi drift och skötsel av minireningsverk? 8 Feil på utstyr

9 Eksempler på avvik som kan avdekkes ved tilsyn 6. - 7. MAI 2013 Hur säkerstaller vi drift och skötsel av minireningsverk? 9 Dårlig vedlikehold / renhold (mulig årsak til mekanisk feil)

10 Eksempler på avvik som kan avdekkes ved tilsyn 6. - 7. MAI 2013 Hur säkerstaller vi drift och skötsel av minireningsverk? 10 Flyteslam

11 Eksempler på avvik som kan avdekkes ved tilsyn 6. - 7. MAI 2013 Hur säkerstaller vi drift och skötsel av minireningsverk? 11 Kjemikaliedosering Misfarget biofilm

12 Tilsynsmodeller 6. - 7. MAI 2013 Hur säkerstaller vi drift och skötsel av minireningsverk? 12

13 Eksisterende avviksbehandling: 6. - 7. MAI 2013 Hur säkerstaller vi drift och skötsel av minireningsverk? 13

14 Etterarbeid – Behandling av avvik 6. - 7. MAI 2013 Hur säkerstaller vi drift och skötsel av minireningsverk? 14

15 Etterarbeid – Behandling av avvik 6. - 7. MAI 2013 Hur säkerstaller vi drift och skötsel av minireningsverk? 15

16 Etterarbeid – Behandling av avvik 6. - 7. MAI 2013 Hur säkerstaller vi drift och skötsel av minireningsverk? 16 Blå gruppeTot-P < 2,0 mg/l Grønn gruppe2,0 mg/l < Tot-P < 4,0 mg/l Rød gruppeTot-P > 4,0 mg/l

17 Etterarbeid – Behandling av avvik 6. - 7. MAI 2013 Hur säkerstaller vi drift och skötsel av minireningsverk? 17

18 Kontrollskjema 6. - 7. MAI 2013 Hur säkerstaller vi drift och skötsel av minireningsverk? 18 Informere huseier om at tilsyn har vært gjennomført Dokumentere observasjoner og målinger Varsle om at analyser vil avdekke funksjon senere

19 Etterarbeid – Behandling av avvik 6. - 7. MAI 2013 Hur säkerstaller vi drift och skötsel av minireningsverk? 19

20 Etterarbeid – Behandling av avvik 6. - 7. MAI 2013 Hur säkerstaller vi drift och skötsel av minireningsverk? 20

21 Etterarbeid – Behandling av avvik 6. - 7. MAI 2013 Hur säkerstaller vi drift och skötsel av minireningsverk? 21


Laste ned ppt "6. - 7. MAI 2013 Hur säkerstaller vi drift och skötsel av minireningsverk? 1 Seminar – Uddevalla 6.-7. mai 2013 Avviksbehandling Erik Johannessen, Ph.D.,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google