Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Naturlig menighetsutvikling?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Naturlig menighetsutvikling?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Naturlig menighetsutvikling?
Hva er Naturlig menighetsutvikling?

2 Naturlig menighetsutvikling
Prinsipper for kirkevekst Utgangspunkt i Tyskland med Natural Church Development I Norge: K-vekst Molde menighet har benyttet NaMu aktivt siden 2008. Velkomst: NaMu lansert i over 70 land, på tvers av kirkesamfunn og kulturer. Mange menigheter i Dnk har benyttet NaMu i mer en 10 år og ser frukter av det. Introduksjon Naturlig Menighetsutvikling (NaMu)

3 Introduksjon Naturlig Menighetsutvikling (NaMu)
Kildene til NaMu Naturen "Se på liljene på marken, hvordan de vokser!" (Matt. 6,28) Bibelen Lignelsene fra Det nye testamente (f.eks. om såmannen) Fortellingene fra urmenigheten (Apostlenes gjerninger) Treenigheten (treenighetskompasset) Vitenskapen Systematiske erfaringer fra voksende menigheter (menighetsundersøkelsen, menighetstester m.m.) For å forstå prinsippene for menighetsvekst ser NaMu sammenhengen mellom hvordan vekst - skjer i naturen, Matt Se på liljene på marken, hvordan de vokser! - beskrives i Bibelen, f.eks. Apostlenes Gjerninger eller lignelsen om såmannen - skjer i voksende menigheter i hele verden, systematiske erfaringer for å finne likheter mellom voksende menigheter Resultatet av denne kunnskapen er blant annet "Av seg selv" vekst. "AV SEG SELV" Introduksjon Naturlig Menighetsutvikling (NaMu)

4 Menighetens kall og oppdrag
Gå derfor ut å gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderes, Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Matt Stort oppdrag: Gå derfor ut..., døper dem..., lærer dem... Stort løfte: Jeg er med dere... Introduksjon Naturlig Menighetsutvikling (NaMu)

5 Sammen om det viktigste
Velkomst: NaMu lansert i over 70 land, på tvers av kirkesamfunn og kulturer. Introduksjon Naturlig Menighetsutvikling (NaMu)

6 Hva er hensikten med menighetsarbeidet?
Gå derfor ut... Matt Menighetsvekst er hensikten Velkomst: NaMu lansert i over 70 land, på tvers av kirkesamfunn og kulturer. Introduksjon Naturlig Menighetsutvikling (NaMu)

7 Introduksjon Naturlig Menighetsutvikling (NaMu)
Hva er vår oppgave? Vi kan være med å fjerne hindringer Gud gir vekst! Vi kan arbeide for at menigheten skal bli sunnere. Vi kan så, gjødsle og vanne. Gud gir vekst Introduksjon Naturlig Menighetsutvikling (NaMu)

8 Introduksjon Naturlig Menighetsutvikling (NaMu)
Hva er vår oppgave? Paulus: Hva er vel Apollos? Og hva er Paulus? Tjenere som hjalp dere til tro! Begge gjorde vi det Herren hadde satt oss til. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. 1. Kor, 3.5-6 Arbeidsfordelingen finner vi blant annet beskrevet i 1. Kor. 2,5-6 Introduksjon Naturlig Menighetsutvikling (NaMu)

9 Introduksjon Naturlig Menighetsutvikling (NaMu)
Hvordan skjer veksten? Jesus sa: Slik er det med Guds rike: En mann har sådd korn i jorden. Han sover og står opp, det blir natt og det blir dag, og kornet spirer og vokser opp; hvordan det går til vet han ikke. Av seg selv gir jorden grøde: først strå, så aks og til sist modent korn i akset. Så snart grøden er moden, svinger han sigden; for høsten er kommet. Mark 4, 26-29 Liknelsen om såmannen finner vi i Mark. 4, 26-29 Introduksjon Naturlig Menighetsutvikling (NaMu)

10 Introduksjon Naturlig Menighetsutvikling (NaMu)
"Av seg selv" Alt som er sunt vokser. Introduksjon Naturlig Menighetsutvikling (NaMu)

11 Kvalitet eller kvantitet?
Kvalitet har å gjøre med hodene, hendene og hjertene til de menneskene som utgjør menigheten Når vekstgrunnlaget (kvaliteten) bedres, vil frukten etter hvert komme av seg selv. Menigheten begynner å vokse (kvantitet). I NaMu er en mest opptatt av den indre kvaliteten. Høy kvalitet må ikke forveksles med profesjonalitet eller en meget høy teknisk standard som målsetning. Kvaliteten er ikke statisk. Hva er fokus i menighetsarbeidet? Det er lettere og mer vanlig å ha fokus på kvantitet enn kvalitet. Da er resultatene mer målbare. Det er mulig å være resultatorientert samtidig som fokuset er på kvaliteten. Menigheten må bli sunnere. Vi er kalt til å vokse. Introduksjon Naturlig Menighetsutvikling (NaMu)

12 Introduksjon Naturlig Menighetsutvikling (NaMu)
Åtte tegn på kvalitet Utrustende Lederskap Nådegavebasert Tjeneste Engasjert Trosliv Hensiktsmessige Strukturer Inspirerende Gudstjeneste Livsnære Grupper Med bakgrunn i de systematiske erfaringene som er gjort er dette de ulike sider ved menigheten som en har funnet ut har betydning for vekstgrunnlaget. Prinsipper for menighetsvekst. Det er adjektivene som er viktig. Behovsorientert Evangelisering Varme Relasjoner Introduksjon Naturlig Menighetsutvikling (NaMu)

13 Hvordan arbeider vi for å få vekst?
Er alle forsøk på å få vekst like hensiktsmessig? Forårsaker vår utålmodighet etter kvikke resultater at vi glemmer å la Gud gjøre sin del av arbeidet ("av seg selv"). Vi kan ikke forvente å kunne så og høste på sammen dag. Det er ulike årstider. Organisk ("av seg selv") vekst tar tid. Hvordan oppleves det å stå i dette menighetsarbeidet over tid? Introduksjon Naturlig Menighetsutvikling (NaMu)

14 Å ta imot fra Gud og mennesker Gjennomføre tiltaksplanen
Utvikling er en kontinuerlig prosess Gjennomføre undersøkelsen Forberede undersøkelsen Tolke profilen Å ta imot fra Gud og mennesker Lage tiltaksplan Den kontinuerlige prosessen kan beskrives som en spiral der kvaliteten stadig økes/kommer på et høyere nivå. Vi får en sunnere menighet. Når vi kjenner menigheten kan dette anvendes for å skape forvandling. 1 - Forberede undersøkelsen 2 - Gjennomføre undersøkelsen 3 - Tolke/analysere profilen 4 - Lage tilbakesplan 5 - Gjennomføre tiltakene 6 - Gjenta syklusen/evaluere Gjennomføre tiltaksplanen Introduksjon Naturlig Menighetsutvikling (NaMu)

15 Introduksjon Naturlig Menighetsutvikling (NaMu)
Vi har tro på fremtiden!!! Visjon for menigheten: Kristus inspirert tro – utøvd i kjærlighet Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler. Joh. 13,34-35 ABC - en kan være et viktig første møte med NaMu Her kan vi raskt få en oversikt over prinsippene om å utvikle menigheten til å bli sunnere, mer fokusert og bærekraftig. Introduksjon Naturlig Menighetsutvikling (NaMu)

16 Introduksjon Naturlig Menighetsutvikling (NaMu)
Vil du vite mer om NaMu? Ta kontakt med Menighetskontoret: Spør etter ABC’en, så får du denne gratis i posten ABC - en kan være et viktig første møte med NaMu Her kan vi raskt få en oversikt over prinsippene om å utvikle menigheten til å bli sunnere, mer fokusert og bærekraftig. Introduksjon Naturlig Menighetsutvikling (NaMu)

17 Introduksjon Naturlig Menighetsutvikling (NaMu)
Anbefalt litteratur Vi du lese mer? Kontakt menighetskontoret eller bestill bøkene direkte på Introduksjon Naturlig Menighetsutvikling (NaMu)


Laste ned ppt "Naturlig menighetsutvikling?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google