Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kreativitet møter kapital – virkemidler for kulturnæringene Bjørn Nørstegård * www.lkp.no * 04.10.06www.lkp.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kreativitet møter kapital – virkemidler for kulturnæringene Bjørn Nørstegård * www.lkp.no * 04.10.06www.lkp.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kreativitet møter kapital – virkemidler for kulturnæringene Bjørn Nørstegård * www.lkp.no * 04.10.06www.lkp.no

2 Disposisjon Opplevelsesnæringene: utviklingsstadium og behov Fruktbare modeller Virkemiddelaktørene: muligheter og begrensninger Creativity Meets Capital

3 Opplevelsesnæringene: utviklingsstadium og behov Utviklingsstadium: En blanding av Godt etablerte næringer – med store omstillingsbehov Nyere næringer – med stort utviklingspotensial Neppe fruktbart å ses som EN næring Tung SMB-dominans, men mange mulige utviklingsmotorer Sterk appell til ungdom, kreative, kvinner Overhyppighet mht. etablering av egne bedrifter I Europa: viktig virkemiddel i ”regeneration” Urban – men OBS! ”Nå teller han deg også” Mangel på kompetent kapital Mangelfull forretningskompetanse Mangler det trad. Næringslivets begreper, erfaringer og tradisjoner Stor betydning for verdiskaping i andre næringer

4 Behov Allmenmenneskelige: Sett Forstått Trukket inn i ”varmen” Satsa på Møtt med nysgjerrighet Trygghet I forhold til: Politikere, andre næringer Politikere, embetsverk, VM-ap investorer FOU Andre næringer nødvendig langsiktighet (pol. + VM)

5 En fruktbar modell

6

7 Kulturvirksomhet – eller opplevelsesnæring Kunsten – i vid forstand - er basisen for opplevelsesnæringene. Kilden til fornyelse. Klart interessefellesskap omkring satsing på kunsten i nordiske velferdssamfunn Ut over dette: den enkelte aktør som avgjør egenoppfatning – enten: Kulturvirksomhet: kulturell verdiskaping ikke kommersialisering som er det primære Søker primært offentlig støtte Næringsvirksomhet: økonomisk verdiskaping Orientert mot et marked OBS! De som lykkes er ofte like opptatt av den bærende ide, et godt konsept som de som lager stor kunst Dette skillet ikke er helt forstått – kanskje ikke helt presist trukket

8 www.siva.no Synliggjort SIVA-nett 2003 Satset: LKP (1999), senere Moss m.m. Næringshager: Kunstnerdalen – Hermetikken m.fl. Utredet Kultibatornettverk 2004 (?): Realiseres nå gjennom KIBIN: Kulturinkubatorer i Norge (Pilot under KRD høsten 2006) Eiendomssiden: Bør utfordres på: Rulle ut KIBIN i full skala ila. pilotperioden – arbeidsdeling og spesialisering Fremme kreativ samlokalisering (eiendomssiden) Stimulere prosjektutvikling mellom opplevelsesnæringene og andre næringer

9 www.invanor.no Spesielt viktige – jfr. Egenkapitalutfordringene i næringene Når de har satset – kommet veldig mange gode prosjekter + Støtte til Music Export Norway * Design – E-stipend og inkubatorstipend: - Historie med mye av og på – manglende langsiktighet og forutsigbarhet - Kulturkollisjon: ”bankholdning”  > klusterlogikk Klar skepsis til egne incitamentmidler  > våre erfaringer Bør ikke så nye næringer vies spesiell oppmerksomhet inntil de er etablert på linje med andre næringer. Jfr. Eksempler: Møtesplatsene i Sverige, COE i Finland Bør utfordres på: Egne programsatsinger – forutsigbare over noen år – FRAM Kultur? Bygging av kompetanse i egen organisasjon (gjelder alle VM-aktørene) OBS! Kobling primærnæringene – reiselivet 

10

11 www.nfr.no Viktige; vil være kunnskapsbrister på feltet i mange år framover Viktig for mulighet til å bygge kompetanse rundt omkring i de regionale innovasjonssystemene Aktuelt: ARENA, Forskningsbasert kompetansemegling, nHS Norwegian Centres of Expertice: 6 - Ingen – så langt Sentre for forskningsdrevet innovasjon (sfi): 14 - ? Næringer uten egne programsatsinger– blir de tatt helt på alvor? Bør utfordres: Satse kraftig og målrettet i forhold til næringens betydning Ta høyde for at mye av det mest interessante (nyskaping – næringsutvikling) ligger i grensesnittene mellom næringer ikke innen opplevelsesnæringene Næringsrettede og brukerstyrte program spesielt viktige Ta et siste grep sammen med Innovasjon Norge: endret forskriftsverket i Skattefunn 

12 www.skattefunn.no Fra Forskriften i Skatteloven: 2. Alminnelig bedriftsorientert produktutvikling uten forskningspreg omfattes ikke, herunder prosjekter som: a.har karakter av løpende drift, b.omfatter modifikasjon av bedriftens produkter, tjenester eller produksjonsmåter, når dette ikke fordrer utvikling av ny kunnskap eller bruk av eksisterende kunnskap på nye måter, c.hovedsakelig omfatter organisasjonsutvikling, opplæring eller kvalitetssikring, d.i det vesentligste er kunde- eller markedsundersøkelser, e.består i installasjon eller tilpasning av innkjøpt produksjonsutstyr, f.går ut på å kopiere eller konstruere produkter andre har skapt, g.kan karakteriseres som kunstneriske, musikalske, filmatiske, litterære eller lignende,

13 www.nordicinnovation.net Viktig: Den eneste aktøren med et Nordisk (Baltisk) perspektiv – Vært åpne og nysgjerrige Ga støtte til www.jenka.org – første gang i 2003, senere 04-06 First Call – sept. 2004 Ny Call – okt. 06: Finansiering IPR Design Digital innholdsproduksjon Bør utfordres på: Kraftfull videreføring Koblerrollen – opplevelsesnæringene og andre næringer

14 Tilrådinger fra Østlandsforskning Kulturnæringene bør inkluderes mer eksplisitt i innovasjonspolitikken. Den aktivitet som utøves innen næringene kan være en viktig kilde til innovasjon (opplevelsesaspektet ved varer og tjenester), som i dag i liten grad er innlemmet Mange av de eksisterende virkemidlene er relevante. Utfordringene er knyttet til å inkludere Kulturnæringene i ordningene, behandle dem på lik linje med annen næringsvirksomhet Klassifisere virkemidlene i to kategorier; virkemidler Rettet mot den enkelte bedrift Rettet mot to eller flere bedrifter (klynger) og rettet mot relasjoner mellom KN og andre næringer  Kilde: ØF-notat til NHD – Januar 2005

15 Viktige erfaringer fra www.konvekst.no (ARENA) Gjennom å fokusere på hvilke utviklingsprosjekter de store og ledende opplevelsesprodusentene i en region ønsker å kjøre – trekker du også med mange av SMB-ene – som underleverandører og samarbeidspartnere Det store potensialet for ny- og verdiskaping ligger i grensesnittene mellom, ikke innenfor den enkelte næring Viktig – som grunnlag for brukerstyrte programmer Opplevelsesbasert reiseliv Store arrangementer Medier som opplevelsesutvidere

16 Relasjonen: Kreativitet og Kapital Et ”Ginnungagap” – en åpen avgrunn Nærmest en ikke eksisterende relasjon Den første ”hengebrua” er så vidt etablert Må jobbes målrettet og langsiktig i mange år framover – om næringenes potensial skal kunne virkeliggjøres I relasjonen mellom Kulturnæringene og Kapitalsiden er en større viten omkring opphavsrett/IPR-strategi av vital betydning Creativity Meets Capital Et prosjekt støttet av www.nordicinnovation.net

17 Lazy Town – et nordisk ”mirakel” Magnus Schewing Bygget på hans naturlige fortrinn Fra liten til kjempeskala – gjennom bl.a en veldig bevisst IPR- strategi – og en kompetent samarbeidsstrategi overfor investorer Reiste 400 millioner kroner til utvikling, produksjon og distribusjon av en Barne-TV serie – verdenslansert – ofte ratet som nr. 1 Fokus på ernæring – og holde seg i form Alt produsert i et industrilokale i Reykjavik CMC sin rolle: Fikk lov å bruke Magnus/Lazy Town som et supert case på hvordan investorer kan bli suksessfulle kompetente kapitalsiter innen opplevelsesnæringene Også laget et spill – sammen med CIP/Gøteborg skal inspirere opplevelsesbedriftene til å bli mer kompetente i sin samhandling med investorer.

18 Hva kan vi lære av Magnus S Link til det eller de klippene vi vil vise - The Entrepeneur + - IPR

19 Tilrådinger – 4 K Kompetansebygging Kompetent kapital KON – andre næringer KR

20 Næringsnøytralitet  > utvikle næringens potensial Er det i det hele tatt mulig å tenke seg: Guggenheim – Bilbao Filmsatsingen i Trollhâttan Musikksatsingen i Hultsfred Film- og TV-satsing i Danmark (eksport ++) Film – Turisme – IKT-satsing i Irland i et land som fortsatt blankpusser næringsnøytralitetens sverd? Kunne ”Olje-Norge” bygget seg opp?

21 Nå må Norge satse! 2001: ”Tango for 2” 2006: Jumbo i Norden 2007: Satsing Det er mange av oss som er spente på Fredagen!!!


Laste ned ppt "Kreativitet møter kapital – virkemidler for kulturnæringene Bjørn Nørstegård * www.lkp.no * 04.10.06www.lkp.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google