Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bekjempelse av barnefattigdom i Drammen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bekjempelse av barnefattigdom i Drammen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bekjempelse av barnefattigdom i Drammen 2005 - 2009

2 Bekjempelse av barnefattigdom i Drammen
17-23 – Utsatt og sårbar ungdom (hovedfokus på ettervern) Tiltak i nærmiljø / skole SIMBA – sammen i arbeid mot barnefattigdom Bolig – Fra barneverntiltak til boligetablering Boligskole for ungdom Kompetansebygging – samarbeid på tvers

3 Nærmiljøtiltakene: Skolen som arena
Kjenner barna Viktig ressurs i lokalmiljøet, og har lokalkunnskap Lærernes holdninger til barna avgjørende Trygg arena for foreldre og barn Viktig samarbeidspartner

4 Oppstart høst 2005 Målet for prosjektet To delprosjekter:
økt kompetanse om barnefattigdom Å utvikle og videreutvikle lokalt samarbeid for å styrke arbeidet med å forebygge og redusere fattigdom blant barn og ungdom. Å utvikle og iversette tiltak for å øke deltagelse og sosial integrering for barn og ungdom i familier med lavinntektsproblematikk. To delprosjekter: ”Kompetanseutvikling og kompetanseheving”, ”Nærmiljøarbeid i bydeler”.

5 Forankring Ledelsesforankring’ Lokalt eierforhold Kommunalt nivå
Lokale ledere – rektorer Lokalt eierforhold Nærmiljø og skole Idedugnader og samarbeidsmøter

6 Tiltak Tiltak etter skoletid med måltider Leksehjelp med måltider
Utstyrdepot – også for langtidslån. Sommerskole Og små, men viktige grep (eks: matpakkemøter, juleavslutning, ”Det lille spisskammer”)

7 Lokalt kompetanseutvikling, eierforhold og samarbeid
Fokus på barnefattigdom i Drammen! Fakkelbærere i ulike virksomheter og i lokalmiljø

8 Byovergripende og tverretatlig kompetanseheving
Kompetanseuke Årlig (2007 og 2008) Mediaoppmerksomhet Rekrutterte nye samarbeidspartnere

9 Samarbeidsprosjekt med mange aktører
Senter for Oppvekst Drammen Sosialsenter Skoler Kulturtjenesten Frivillighetssentralen Lokale idrettslag Røde kors Frelsesarmeen Kirkens by misjon Drammen Sanitetsforening

10 Drammen Sanitetsforening
Økonomisk tilskudd Faste samarbeidsmøter Støtte til sommertiltak Maiblomsten?

11 SIMBA (sammen i arbeid mot barnefattigdom)
Pilotprosjekt med fokus på brukermedvirkning Nært samarbeid med utvalgte barne- familier som mottar sosialhjelp Samarbeid mellom sosialsenter og Senter for oppvekst (barnevern) Tverretatlig styringsgruppe på ledernivå . Samarbeid med forsker ( Telemarksforskning) Ta utgangspunkt samarbeid med brukerne for å videreutvikle kompetanse, samhandlingsmodeller og tiltak i tjenesteapparatet.

12 Prosjekt 17-23 Fokus på overganger
Fra hjelpetiltak til voksentilværelse Målgruppe: Utsatt og sårbar ungdom Aldersgruppe år Ettervern

13 Forankring og brukermedvirkning
Tverretatlig styringsgruppe på ledernivå Dialoggruppe med ungdom Tverrfaglige møter med barnevern og andre aktuelle samarbeidspartnere

14 Tiltak i prosjekt 17-23 Tverrfaglig koordinator LOS Gruppeaktiviteter
Dialoggruppe med ungdom i barnevernet Metode og rutineutvikling for et bedre ettervern

15 Tilbakemeldinger fra dialoggruppa
Tilgjengelighet viktig Informasjon om muligheter og rettigheter viktig LOS / miljø - arbeider kan være til god hjelp IKKE TA BESLUTNINGER UTEN Å HA SNAKKET MED OSS!! Mange ubesvarte spørsmål mht. barbevernets beslutninger. Viktig å få lese mappa og få snakke med noen om hva som har skjedd tidligere i livet.

16 Drop –in Samlet opptil 100 ungdom Rimelige og enkle aktiviteter Måltid
Samtale med tydelige voksne Oppfølging via mobil og internett VIKTIG LÆRDOM: Enkle grep er ofte de beste TRO - Tydelighet , raushet , omsorg Ungdommens tilbakemelding: ”Godt å bare være her” ”Fint å ikke måtte delta i aktiviteter” ”Fint å kunne være sammen på en annen måte”

17 Fra barneverntiltak til boligetablering
Støttet av husbanken Har fulgt en gruppe ungdom på vei til egen bolig Fra forberedelsesfasen til etablering Oppfølging etter innflytting. LOS og tverretatlig samarbeid Tilbud om helhetlig oppfølging

18 Boligskole Bygger videre på tidligere prosjekter
Tverretatlig prosjekt for samordning av tiltak for utsatt ungdom med behov for oppfølging i bolig Behovsspesifikk individuell oppfølging Tilbud om tema - baserte kurs Rutineutvikling, kompetanseheving, metodeutvikling og tiltaksutvikling innenfor etablerte ressurser og rammer i tjenesteapparatet

19 Læring i prosjekt Helsefremmende politikk HELSE/ levekår
Lovgivning, økonomi, miljøtiltak Opinionsdannelse Lobbying HELSE/ levekår Private og offentlige tjenester Faglig utvikling Lokalsamfunn Gode, men sårbare resultater På vei…. Atferd, mestring, forventninger, holdninger og kunnskap Bevisstgjøring Bevisstgjøring Læring i prosjekt Læring og kompetanseutvikling Helhetlig helsefremmende strategi (T&T/Mæland

20 Det vokser og gror……….. Boligskole SIMBA
Bra barneverntiltak til boligetablering Boligsosial handlingsplan Barnefattigdom Unge sosialklienter

21 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Bekjempelse av barnefattigdom i Drammen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google