Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statlige bindinger på kommunene. 2 Bakgrunn og problemstilling Staten benytter et bredt spekter av virkemidler i styringen av kommunene. −Tre hovedtyper:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statlige bindinger på kommunene. 2 Bakgrunn og problemstilling Staten benytter et bredt spekter av virkemidler i styringen av kommunene. −Tre hovedtyper:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Statlige bindinger på kommunene

2 2 Bakgrunn og problemstilling Staten benytter et bredt spekter av virkemidler i styringen av kommunene. −Tre hovedtyper: lovbaserte virkemidler, økonomiske virkemidler og andre virke­midler. KS ba ECON utarbeide en oppsummering og sammenstilling av eksisterende kunnskap −Om effekter av øremerkede tilskudd generelt −Gjennom bruk i tidsavgrensede statlige handlingsplaner −ECON gjennomgikk 8 ulike studier om temaet

3 3 Hva er øremerkede tilskudd? Øremerkede tilskudd fra staten til kommunene er tilskudd som skal brukes til en bestemt sektor eller aktivitet, definert at staten For analyseformål er der det hensiktsmessig å dele inn i prisvridende og ikke-prisvridende tilskudd −Prisvridende tilskudd reduserer kommunenes enhetskostnader ved å tilby en tjeneste −Ikke-prisvridende tilskudd påvirker ikke enhetskostnadene

4 4 Omfang av øremerkede tilskudd tiltar * * Fallet skyldtes statens overtakelse av sykehusene i 2002 Til tross for faglig og politisk enighet om bygge ned øremerkede tilskudd

5 5 Det kommunale selvstyret og øremerking Øremerking innebærer at statlige myndigheter ønsker å påvirke lokale prioriteringer Hovedpoenget med det lokale selvstyret er at kommunene selv bør stå for prioriteringene lokalt −Lokale myndigheter har normalt har bedre informasjon om lokale forhold enn statlige myndigheter. −Beslutninger tatt lokalt gir derfor normalt mer effektiv bruk av ressursene enn dersom statlige myndigheter tar beslutningene Det er likevel en politisk avveining av hvor beslutningene bør tas; hensynet til lokalt selvstyre og hensynet til likhet på tvers av kommunegrensene

6 6 Hovedkonklusjoner fra studiene I Generelle studier av øremerkede tilskudd: Øremerkede tilskudd påvirker kommunenes atferd −Sektorer der øremerkede tilskudd innføres eller trappes opp, tilføres ekstra ressurser Men det er lekkasjeeffekter til andre sektorer Sektorer med få eller ingen statlige reguleringer blir oftest skadelidende når andre sektorer får øremerkede tilskudd Kommuner med god økonomi utnytter øre- merkede tilskuddsordninger i sterkere grad enn kommuner med svak økonomi

7 7 Hovedkonklusjoner fra studiene II Statlige handlingsplaner: Øremerkede tilskudd gitt gjennom statlige handlingsplaner stimulerer aktiviteten i de sektorene der de benyttes Gir fare for uønsket strategisk tilpasning i kommunene −Gir ustabilitet i tjenesteproduksjon, blant annet ved at ressursbruken blir holdt nede i sektorer der kommunene venter fremtidig statlig satsing. Kommuner som nedprioriterer satsing på bestemte sektorer, kan utløse større statlige overføringer enn kommuner som har valgt å prioritere vedkommende sektor Kan svekke kommunenes økonomi ved at kommunene stimuleres til å øke sitt tjenestetilbud i sterkere grad enn deres økonomiske bæreevne på lang sikt tåler

8 8 ECON - kontaktinformasjon www.econ.no Stavanger Kirkegaten 3 4006 STAVANGER Telefon: +47 45 40 50 00 e-post: stavanger@econ.no København Nansensgade 19, 6. sal DK-1366 KØBENHAVN K Danmark Telefon: +45 33 91 40 45 Telefax: +45 33 91 40 46 e-post: copenhagen@econdenmark.dk Oslo, hovedkontor Postboks 5, 0051 Oslo Biskop Gunnerus’ gate 14A, 0185 OSLO Telefon: +47 45 40 50 00 Telefaks: +47 22 42 00 40 e-post: oslo@econ.no Stockholm Artillerigatan 42, 5 tr S-114 45 STOCKHOLM Sverige Telefon: +46 8 528 01 200 Telefax: +46 8 528 01 220 e-post: stockholm@econ.se www.econ.se www.econdenmark.dk


Laste ned ppt "Statlige bindinger på kommunene. 2 Bakgrunn og problemstilling Staten benytter et bredt spekter av virkemidler i styringen av kommunene. −Tre hovedtyper:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google