Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Meldingsløftet i Helse Nord Strategiske grep for å tilrettelegge meldingsutveksling med pleie- og omsorgssektoren.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Meldingsløftet i Helse Nord Strategiske grep for å tilrettelegge meldingsutveksling med pleie- og omsorgssektoren."— Utskrift av presentasjonen:

1 Meldingsløftet i Helse Nord Strategiske grep for å tilrettelegge meldingsutveksling med pleie- og omsorgssektoren

2 Like PACS systemer (10 av 11 sykehus benytter AGFA PACS) Like EPJ/PAS system (DIPS) Felles blodbanksystem Like mikrobiologisystem Like patologi system Like fødesystem felles syketransportsystem Like system knyttet til klinisk kjemi (DIPS) Etc. Helse Nord er kjennetegnet av en standardisert systemportefølje

3 Elektronisk samhandling i behandlingskjeden – ledende i Norge? Elektronisk samhandling i behandlingskjeden –Tilnærmet samtlige legekontor i Nord Norge samhandler elektronisk med sykehus i Helse Nord. –Implementering av telemedisinske tjenester E-vakt Stillbilde Hud Plastikk henvisning Øre Nese Hals Hjertelyd –Under pilotering/uttesting Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester Flere prosjekter med bruk av videokonferanse i behandlingskjeden. Elektronisk timebestilling fra fastleger i behandlingskjeden (”Ett stopp”) –En rekke elektroniske tjenester som er i produksjon i dag kan videreutvikles til kommunene.

4 Epikriser

5 Henvisninger

6 Meldingsløftet i Nord-Norge Innføring av nasjonal samhandlingsarkitektur 2009-2010 Nasjonal standard for elektronisk samhandling. En nødvendig forberedelse til elektronisk samhandling med kommunene! Fase 1 skal være ferdig innen utløpet av 2010. UNN HF deltar i pilotering og utvikling av elektroniske meldinger mellom kommuner og helseforetak. Prioriterte samhandlingskjeder Fase 1 (->2011): –Legekontor – helseforetak –Legekontor – NAV (sykmeldinger) –Legekontor – Helsedir (helserefusjoner) Fase 2 (2011->): –Helseforetak - helseforetak –Kommunale helse og omsorgstjenester – legekontor –Kommunale helse og omsorgstjenester – helseforetak Hva er status?

7 Status legekontor 191 av regionens 200 legekontor er i dag oppgradert til den nasjonale standarden for elektronisk samhandling Elektronisk sykemelding og elektronisk helserefusjon er implementert. Fase 1 for legekontorene er innfridd. –Implementering av nasjonalt adresseregister gjenstår.

8 Status sykehus Innføring av den nasjonale samhandlingsarkitekturene er gjennomført, men –Det gjenstår oppgradering av noen elektroniske meldinger - hovedsakelig laboratoriemeldinger –Innføring av rekvisisjonsmeldinger for laboratorier –Implementering av nasjonalt adresseregister gjenstår. En rekke svakheter er underveis i prosessen, korrigert ved sykehusene.

9

10 Hva betyr dette for kommunene? Legekontorene og sykehusene i Nord Norge er standardisert på den nasjonale samhandlingsarkitekturen Det finnes god kompetanse tilgjengelig i sektoren Forutsetningene for å etablere velfungerende elektronisk samhandling med kommunene er gode

11 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Meldingsløftet i Helse Nord Strategiske grep for å tilrettelegge meldingsutveksling med pleie- og omsorgssektoren."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google