Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PSYC6100 8. april 2008 Framgangsmåter i kvalitativ forskning Hovedoppgaven i fokus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PSYC6100 8. april 2008 Framgangsmåter i kvalitativ forskning Hovedoppgaven i fokus."— Utskrift av presentasjonen:

1 PSYC6100 8. april 2008 Framgangsmåter i kvalitativ forskning Hovedoppgaven i fokus

2 Kjernen i kvalitative tilnærminger er å utforske subjektivitet erfaringer mening/betydning, slik de er forankret i aktuelle livsomstendigheter, og i kontinuerlig endring

3 Kvalitativ forskning som en prosess (Hanne Haavind, 2000) Kunnskapssit. Forskningssp Tilgang Data Resultater Presentasjon Forskningssp Tilgang Data Resultater Presentasjon Kunnskap

4 Tematisering Formulere formålet med undersøkelsen og beskrive emnet som skal undersøkes før du starter med intervjuene/observasjonen. Undersøkelsens hvorfor og hva bør være avklart for spørsmålet om hvordan – altså metoden – stilles Et vesentlig arbeid må gjøres før intervjuingen tar til; utvikle en begrepsmessig og teoretisk forståelse av fenomenene som skal undersøkes og en oversikt over den kunnskapsbasen som den nye kunnskapen fra undersøkelsen din skal ”snakke med”

5 Hvor kommer forskningsspørsmålene fra? Teoretiske temaer, faglige diskusjoner Observerte behov for relevant kunnskap innen et praksisfelt Den offentlige samtalen Perspektiver fra Metateoretiske bidrag om kunnskapsproduksjon (realist – konstruksjonist) Metateoretiske perspektiver på person-kontekst- utvikling/forandring Teori & begreper som fungerer sensitiviserende

6 En vesentlig distinksjon Det er ikke et ett-til-ett forhold mellom kvantitativ forskning og epistemologisk realisme, på den ene siden, og kvalitativ forskning og konstruksjonisme på den andre siden. Alle kombinasjoner finnes, selv om noen av dem er mer vanlige enn andre Nødvendig å skille mellom - epistemologisk posisjon - metodologi -metode

7 Sentralt i utvikling av prosjektbeskrivelsen – og seinere arbeid med hovedoppgaven: Foreta reflekterte valg, basert på - kunnskap om feltet - kunnskap om metodologiske muligheter


Laste ned ppt "PSYC6100 8. april 2008 Framgangsmåter i kvalitativ forskning Hovedoppgaven i fokus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google