Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oversikt - en ektefelles formue

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oversikt - en ektefelles formue"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oversikt - en ektefelles formue
2. gang. Tone Sverdrup, 2006 Oversikt - en ektefelles formue Hovedregel: Fri rådighet over alt el. § 31.1 Kreditorene kan ta beslag i alt, deknl. § 2-2, jfr. el. § 41 Felleseie Særeie Forlodds §61 Skjevdelt §59 Gjeld §58 Likedeles Deles ikke Rett til uskifte etter loven, al. § 9 Uskifte v/ særeie krever ektepakt

2 Ektefellers råderett over eiendeler
Hovedregel: Råder som før, § 31.1 Unntak: Krav om samtykke, §§ 32 og 33 Uttrykk som trenger tolkning ”råde” = disponere faktisk og rettslig ”felles bolig” = ekteparets faste tilholdssted ”vanlig” innbo = både et objektivt og subjektiv element ”eiendom” som brukes = hele gårdsbruket omfattes

3 Husk Samtykkereglene begrenser en ektefelles råderett over egen eiendom, men gir aldri rett til å råde over den andres eiendom.

4 Ansvar for gjeld – to former:
2. gang. Tone Sverdrup, 2006 Ansvar for gjeld – to former: Ansvar utad – dvs. overfor kreditor – el. § 40 og § 41 Ansvar innad – dvs. ansvarsforholdet internt mellom ektefellene. (Avgjør hvem av dem som i siste instans skal bære gjelden)

5 Gjeldsansvaret utad Hovedregel: En ektefelle kan ikke forplikte den andre, § 40 Suppleres av dekningslovens 2-2: Kreditor kan bare ta beslag i det som tilhører debitor. Unntak: Representasjonsregelen i § 41 Skattebetalingsloven § 37

6 § 41 ”representasjonsregelen”
Felles ansvar (solidaransvar) hvis den ene stifter gjeld ved kjøp og andre avtaler til familiens underhold eller eget behov Eks: Kredittkjøp, håndverkertjenester, husleie.. Husk gjelder bare ansvar utad gjelder bare direkte kredittgivning (ikke banklån mv.) ikke kredittkort rett og legitimasjon, jfr. annet ledd

7 Gjeldsansvar innad krever et særskilt rettsgrunnlag
Lov Avtale Saml. § 9 (El. § 38) Forbrukslån: Rt s. 1226 Stilltiende og forutsetningsvise avtaler godtas Lån til finansiering av eiendeler: Rt s. 1666 Avtalekonstruksjonen forlatt?

8 Når er en slik mer forutsetningsvis avtale inngått?
Momenter Hvilket fellesskap/enighet var det rundt selve låneopptaket? Er lånet benyttet til felles beste? Hvis anskaffelse: Var kjøpet et felles anliggende for partene? Årsaken til at bare den ene sto ansvarlig utad? Hvorvidt tilbakebetalingen er basert på begges innsats Hvem har bidratt til nedbetalingen så langt? osv..


Laste ned ppt "Oversikt - en ektefelles formue"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google