Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hobøl kommune Hva gjør Hobøl kommune for å gi tjenester etter nasjonale føringer ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hobøl kommune Hva gjør Hobøl kommune for å gi tjenester etter nasjonale føringer ?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hobøl kommune Hva gjør Hobøl kommune for å gi tjenester etter nasjonale føringer ?

2 Profil stat - kommune Gap mellom statens overføringer og kommunens behov 2007200820092010 Stat Kommune Eiendoms- skatt

3 Hva har vi gjort i Hobøl de siste årene ? (1) Utnyttet KOSTRA-sammenligninger maksimalt. Utenforstående konsulenter har vurdert ressursbruk – gjennomført kuttiltak innen tjenester PLOR-funksjonshemmede, skoler mv. (eks. red. 8 sykehjemsplasser og mange årsverk i skolene) Omorganisert – samlet tjenester og redusert antall virksomhetsledere Innføring av eiendomsskatt Satset på skatteinnkreving – meget gode tall

4 Hva har vi gjort i Hobøl de siste årene ? (2) ”Presset” virksomheter til å dekke nye nasjonale føringer innen ”gamle rammer” – eks. timetallsutvidelser i skolen Prioritert månedsrapportering – hver virksomhetsleder gir skriftlig månedsrapport (økonomi, aktivitet, sykefravær, HMS, avvik) til rådmannen. Rådmann/ komm.sjef har eget møte med hver enkelt virksomhetsleder hvor rapporten gjennomgås detaljert. Rådmannen rapporterer deretter til hovedutvalgene formannskapet.

5 Utdrag fra fylkesmannens uttalelse til budsjett 2009 – økonomiplan 2009 – 2012: ”I løpet av de fem siste årene har Hobøl hatt større vekst i driftsinntekter i forhold til vekst i driftsutgifter, og er faktisk den kommunen i Østfold med den beste utviklingen i denne perioden. Kommunen har således vist stor vilje til omstilling og effektivisering av tjenesteproduksjonen”

6 Konsekvenser av tiltakene: Flere avviksmeldinger Større sårbarhet – færre mennesker og flere oppgaver Høyere sykefravær ? Uthuling av vedtatt org.struktur  fra flat struktur til en ”hybridmodell” Kontroll på økonomien

7 Fremtiden - utfordringer Enda flere oppgaver til kommunene – eks. samhandlings- reformen Større byråkratisering – nye lovverk (off.h.lov/Plan- og bygningslov) legger nye oppgaver og krav til kommunene (”tvungent” regionalt samarbeid, meroffentlighet, arkiv mv.) Tilsyn – drar ressurser bort fra tjenesteyting Redusert kommunal handlefrihet – sterkere nasjonale føringer, innstramninger i fylkesplaner mv. Rekruttering av fagkompetanse i en liten kommune Kommunen tømmes for ressurser til fordel for interkommunale løsninger – økt sårbarhet lokalt


Laste ned ppt "Hobøl kommune Hva gjør Hobøl kommune for å gi tjenester etter nasjonale føringer ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google