Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SGO 10011 Hva bestemmer regionenes fremtid? mennesker - enkeltpersoner eller hushold - som gjør sine valg om hvor og hvordan de vil bo, arbeide og leve,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SGO 10011 Hva bestemmer regionenes fremtid? mennesker - enkeltpersoner eller hushold - som gjør sine valg om hvor og hvordan de vil bo, arbeide og leve,"— Utskrift av presentasjonen:

1 SGO Hva bestemmer regionenes fremtid? mennesker - enkeltpersoner eller hushold - som gjør sine valg om hvor og hvordan de vil bo, arbeide og leve, og næringslivet - bedrifter, bransjer og næringer - som tar beslutninger om tilpasninger til markedskrav og forholdet til både kunder, leverandører, arbeidskraft og kunnskapsmiljøer.

2 SGO Befolkningsendring i Norge

3 SGO Befolkningsutvikling Hele landet % Akershus % Rogaland % Vest-Agder % Vestfold % Buskerud % Hordaland % Østfold % Aust-Agder % Sør-Trøndelag % Troms % M+R % Telemark % Oslo % Nord-Trøndelag % Oppland % Finnmark % S+F % Hedmark % Nordland %

4 SGO Befolkningsandel pr landsdel Landsdel/Årstall Oslo/ Akershus7,510,615,317,419,82020,721,7 Hedmark/ Oppland14,41310,810,59,598,78,3 Sørøstlandet22,821,120,220,319,419,519,419,3 Agder og Rogaland13,315,712,911,7 1313,714,1 Vestlandet21,419,719,418,518,21817,817,5 Trøndelag11,710,99,89,69,29,18,98,7 Nord-Norge91011,61212,211,510,910,4 Sum100

5 SGO Regional urbanisering 1 Østlandet: Mer enn 90 % av befolkningen levde i storby- og byregioner (tilgang til sentre med minst innbyggere). Vestlandet og Trøndelag: Andelen nærmet seg 80 % om vi også tar med regioner omkring litt større bygdebyer (sentre med innbyggere og yrkesaktive i arbeidsmarkedsregionen). Sørlandet: Mer enn 80 % av innbyggerne levde i byregioner (sentre med innbyggere) med midlere ( yrkesaktive) og større ( yrkesaktive) arbeidsmarkeder. Nord-Norge: Nokså jevn fordeling av innbyggerne på byregioner og regioner rundt både større og mindre sentre, og en betydelig befolkningsandel (19 %) i rene landsbygdregioner (sentre med mindre enn innbyggere).

6 SGO Regional urbanisering 2 37,7 % av befolkningen i storbyregioner (tilgang til sentre med minst innbyggere), 40,6 % i by- og småbyregioner (sentre med minst innbyggere), 7,5 % i bygdebyregioner (sentre med minst innbyggere), 7,5 % i små bygdebyregioner (sentre med minst innbyggere) og 6,8 % i landsbygdregioner (sentre med mindre enn innbyggere).

7 SGO Bostedspreferanser 1967: 48 % av befolkningen ønsket å bo spredt, mens ca. 40 % av befolkningen faktisk bodde spredt. 1992: Andelen som ønsket å bo spredt var sunket til nesten tredjeparten, 17 %, mens ca. 26 % faktisk bodde spredt. Småbyer: foretrukket av 42,3% i 1967 og 55,7% i 1992 Storbyer: Foretrukket av 9,2% i 1967 og 26,8% i 1992

8 SGO 10018

9 9 Næringsutvikling

10 SGO

11 SGO

12 SGO Fylkesvis fordeling av industri

13 SGO Bedriftsstruktur

14 SGO Industrialiseringsprosesser ”Engelsk modell”: –Fabrikker som organisatorisk enhet –Sterk grad av urbanisering –Krafitg fordypning av teknisk arbeidsdeling –Medførte sterk transformasjon av sosiale strukturer ”Fransk modell”: –Verkstedet som organisatorisk enhet –Mindre grad av urbanisering –Videreføring av håndtverkstradisjoner –Større grad av videreføring av eksisterende sosiale strukturer

15 SGO Kollokvieoppgaver Regionalpolitikken har som formål å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret og tilby likeverdige levekår i hele landet. Diskuter dette i lys av de senere års trender i befolkningsutvikling. Det argumenteres i pensum for at det synes vanskelig å få til en jevnere regional fordeling av kunnskapsintensive næringer. Diskuter årsakene til dette.


Laste ned ppt "SGO 10011 Hva bestemmer regionenes fremtid? mennesker - enkeltpersoner eller hushold - som gjør sine valg om hvor og hvordan de vil bo, arbeide og leve,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google