Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SGO 10011 Hva bestemmer regionenes fremtid? mennesker - enkeltpersoner eller hushold - som gjør sine valg om hvor og hvordan de vil bo, arbeide og leve,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SGO 10011 Hva bestemmer regionenes fremtid? mennesker - enkeltpersoner eller hushold - som gjør sine valg om hvor og hvordan de vil bo, arbeide og leve,"— Utskrift av presentasjonen:

1 SGO 10011 Hva bestemmer regionenes fremtid? mennesker - enkeltpersoner eller hushold - som gjør sine valg om hvor og hvordan de vil bo, arbeide og leve, og næringslivet - bedrifter, bransjer og næringer - som tar beslutninger om tilpasninger til markedskrav og forholdet til både kunder, leverandører, arbeidskraft og kunnskapsmiljøer.

2 SGO 10012 Befolkningsendring i Norge

3 SGO 10013 Befolkningsutvikling 1951-2003 Hele landet 3 280 296 4 552 25239 % Akershus 183 116 483 283164 % Rogaland 211 512 385 02082 % Vest-Agder 96 942 159 21964 % Vestfold 142 743 218 17153 % Buskerud 168 147 241 37144 % Hordaland 311 132 441 66042 % Østfold 185 492 255 12238 % Aust-Agder 75 811 103 19536 % Sør-Trøndelag 197 687 268 18836 % Troms 117 564 152 24730 % M+R 191 621 244 30927 % Telemark 136 519 165 85521 % Oslo 434 365 517 40119 % Nord-Trøndelag 109 948 127 61016 % Oppland 160 496 183 58214 % Finnmark 64 511 73 51414 % S+F 97 714 107 27410 % Hedmark 173 167 188 2819 % Nordland 221 809 236 9507 %

4 SGO 10014 Befolkningsandel pr landsdel Landsdel/Årstall18011875190019301960198119912000 Oslo/ Akershus7,510,615,317,419,82020,721,7 Hedmark/ Oppland14,41310,810,59,598,78,3 Sørøstlandet22,821,120,220,319,419,519,419,3 Agder og Rogaland13,315,712,911,7 1313,714,1 Vestlandet21,419,719,418,518,21817,817,5 Trøndelag11,710,99,89,69,29,18,98,7 Nord-Norge91011,61212,211,510,910,4 Sum100

5 SGO 10015 Regional urbanisering 1 Østlandet: Mer enn 90 % av befolkningen levde i storby- og byregioner (tilgang til sentre med minst 15 000 innbyggere). Vestlandet og Trøndelag: Andelen nærmet seg 80 % om vi også tar med regioner omkring litt større bygdebyer (sentre med 5 000- 15 000 innbyggere og 6 000-20 000 yrkesaktive i arbeidsmarkedsregionen). Sørlandet: Mer enn 80 % av innbyggerne levde i byregioner (sentre med 15 000-50 000 innbyggere) med midlere (20 000-60 000 yrkesaktive) og større (60 000-200 000 yrkesaktive) arbeidsmarkeder. Nord-Norge: Nokså jevn fordeling av innbyggerne på byregioner og regioner rundt både større og mindre sentre, og en betydelig befolkningsandel (19 %) i rene landsbygdregioner (sentre med mindre enn 2 000 innbyggere).

6 SGO 10016 Regional urbanisering 2 37,7 % av befolkningen i storbyregioner (tilgang til sentre med minst 50 000 innbyggere), 40,6 % i by- og småbyregioner (sentre med minst 15 000 innbyggere), 7,5 % i bygdebyregioner (sentre med minst 5 000 innbyggere), 7,5 % i små bygdebyregioner (sentre med minst 2 000 innbyggere) og 6,8 % i landsbygdregioner (sentre med mindre enn 2 000 innbyggere).

7 SGO 10017 Bostedspreferanser 1967: 48 % av befolkningen ønsket å bo spredt, mens ca. 40 % av befolkningen faktisk bodde spredt. 1992: Andelen som ønsket å bo spredt var sunket til nesten tredjeparten, 17 %, mens ca. 26 % faktisk bodde spredt. Småbyer: foretrukket av 42,3% i 1967 og 55,7% i 1992 Storbyer: Foretrukket av 9,2% i 1967 og 26,8% i 1992

8 SGO 10018

9 9 Næringsutvikling 1920-90

10 SGO 100110

11 SGO 100111

12 SGO 100112 Fylkesvis fordeling av industri

13 SGO 100113 Bedriftsstruktur

14 SGO 100114 Industrialiseringsprosesser ”Engelsk modell”: –Fabrikker som organisatorisk enhet –Sterk grad av urbanisering –Krafitg fordypning av teknisk arbeidsdeling –Medførte sterk transformasjon av sosiale strukturer ”Fransk modell”: –Verkstedet som organisatorisk enhet –Mindre grad av urbanisering –Videreføring av håndtverkstradisjoner –Større grad av videreføring av eksisterende sosiale strukturer

15 SGO 100115 Kollokvieoppgaver Regionalpolitikken har som formål å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret og tilby likeverdige levekår i hele landet. Diskuter dette i lys av de senere års trender i befolkningsutvikling. Det argumenteres i pensum for at det synes vanskelig å få til en jevnere regional fordeling av kunnskapsintensive næringer. Diskuter årsakene til dette.


Laste ned ppt "SGO 10011 Hva bestemmer regionenes fremtid? mennesker - enkeltpersoner eller hushold - som gjør sine valg om hvor og hvordan de vil bo, arbeide og leve,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google