Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kari Berget - 10.02.20061 Studentsamskipnaden i Trondheim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kari Berget - 10.02.20061 Studentsamskipnaden i Trondheim."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kari Berget - 10.02.20061 Studentsamskipnaden i Trondheim

2 Kari Berget - 10.02.20062 Hva er SiTs oppgave? SiT skal bidra til at studentene trives i Trondheim og at flere ønsker å komme hit. I samarbeid med studentene skal vi tilby et attraktivt velferdstilbud, og varer og tjenester som de har behov for. Vi kan engasjere oss i ekstern forretningsvirksomhet når dette bidrar til økt studentvelferd. Engasjerte ansatte, støtte til studentenes frivillighetskultur og et tett samarbeid med utdanningsinstitusjonene skal være grunnpilarene i vårt arbeid

3 Kari Berget - 10.02.20063 Engasjement for et bedre studentliv

4 Kari Berget - 10.02.20064 21,3 mill i semesteravgift i 2006 Psykososial helsetj.5 mill25 % Barnehager1,8 mill8 % Drift VT1,1 mill5 % Overføringer VT4,7 mill22 % Studentsosiale tiltak2,0 mill9 % Helsestasjon0,1 mill0,5 % SiT Råd1,6 mill7,5 % Felles Drift Velferd3,9 mill18 % Studentinfo1,1 mill5 %

5 Kari Berget - 10.02.20065

6 6 SiT Velferd Barnehager Idrett Studentinfo Psykososial helsetjeneste Gløshaugen Legesenter Helsestasjon SiT Råd 130 ansatte 67 millioner kroner i omsetning/ derav 21 mill i semesteravgift

7 Kari Berget - 10.02.20067 Studentinfo Informasjon (ansikt til ansikt) Lokalisert 1.etg Gamle Kjemi Passfoto, innbinding, scanning, kopiering Student PC

8 Kari Berget - 10.02.20068 Psykososial helsetjeneste

9 Kari Berget - 10.02.20069 Psykososial helsetjeneste? Rammebetingelser Behandlingstilbud på lettere psykiske lidelser Supplement til det offentlige Registreringssamtale 1-2 uker Er det akutt, hva gjør du da? Bekymringsmeldinger

10 Kari Berget - 10.02.200610 Samarbeid med studieveiledere På enkeltstudenter som allerede er i behandling og gir tillatelse til at dere snakker sammen.

11 Kari Berget - 10.02.200611

12 Kari Berget - 10.02.200612 Fastlegekontor som skal ha lav terskel for studenter når det kan være til alvorlig hinder for studiene ??? Eksempel.

13 Kari Berget - 10.02.200613 SiT helsestasjon Torsdager fra kl. 16–19, kan studenter få: –Veiledning om prevensjon –Veiledning og testing av kjønnssykdommer –Veiledning og undersøkelse ved spørsmål om abort –Samtale om samliv og seksualitet – Resepter på prevensjonsmidler –Gratis kondomer Vi har kølappsystem, hvor du i åpningstiden enten kan komme innom eller ringe mobil 97 41 35 18. Tjenesten er gratis og er åpen fra 1. september til 20. juni. Du finner oss i lokalene til Gløshaugen legesenter, i krysset Strindveien/Richard Birkelandsvei.

14 Kari Berget - 10.02.200614 SiT Råd skal bidra til økt mestring av studentlivet

15 Kari Berget - 10.02.200615 Prosjekt i 3 år 1.Bygger på kunnskapen vi har fått gjennom Helse-og trivselsundersøkelsen i 2004. 2.Samarbeider tett med studentorganisasjonene og utdanningsinstitusjonene, spesielt i forhold til studieveiledere og frontlinjepersonalet. 3.Skal være pådrivere til etablering av nye tilbud i rommet mellom studieveiledning og terapi

16 Kari Berget - 10.02.200616 Organisering 1.Ansatt to prosjektmedarbeidere som har kontorlokaler i LUCAS-senteret. 2.Styringsgruppe sammensatt av : 1.VT 2.Utdanningsinstitusjoner 3.Studentprest 4.Ledelsen 5.De ansatte 3.Referansegruppe; 1.Dere 2.Andre 3.?

17 Kari Berget - 10.02.200617 Kurs Ta ordet ! Samliv Økonomi Student-jus Rus (virkning/bivirkning)

18 Kari Berget - 10.02.200618 Grupper Sorggruppe Selvutviklingsgruppe

19 Kari Berget - 10.02.200619 Individuell rådgivning drevet av studenter Juridisk rådgivning (Jushjelpa) Økonomisk rådgivning

20 Kari Berget - 10.02.200620 Hjelp til selvhjelp! Ha fokus på den enkeltes ansvar for egen helse! Bidra til mestring av egen studenthverdag innenfor den enkeltes egne forutsetninger. Gi kunnskap og råd som styrker den enkeltes mulighet for å ta egne valg.

21 Kari Berget - 10.02.200621 Hva med studieveilederne? Behovet for råd, veiledning m.m Utdanningsinstitusjonen har ikke bedt oss om det Studentene vil ikke bruke semesteravgift på det Vi har ingen pr. i dag som kan betjene dette behovet Internt i SiT kontakter vi bl.a. Total Consult


Laste ned ppt "Kari Berget - 10.02.20061 Studentsamskipnaden i Trondheim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google