Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kari Berget - 10.02.20061 Studentsamskipnaden i Trondheim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kari Berget - 10.02.20061 Studentsamskipnaden i Trondheim."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kari Berget Studentsamskipnaden i Trondheim

2 Kari Berget Hva er SiTs oppgave? SiT skal bidra til at studentene trives i Trondheim og at flere ønsker å komme hit. I samarbeid med studentene skal vi tilby et attraktivt velferdstilbud, og varer og tjenester som de har behov for. Vi kan engasjere oss i ekstern forretningsvirksomhet når dette bidrar til økt studentvelferd. Engasjerte ansatte, støtte til studentenes frivillighetskultur og et tett samarbeid med utdanningsinstitusjonene skal være grunnpilarene i vårt arbeid

3 Kari Berget Engasjement for et bedre studentliv

4 Kari Berget ,3 mill i semesteravgift i 2006 Psykososial helsetj.5 mill25 % Barnehager1,8 mill8 % Drift VT1,1 mill5 % Overføringer VT4,7 mill22 % Studentsosiale tiltak2,0 mill9 % Helsestasjon0,1 mill0,5 % SiT Råd1,6 mill7,5 % Felles Drift Velferd3,9 mill18 % Studentinfo1,1 mill5 %

5 Kari Berget

6 6 SiT Velferd Barnehager Idrett Studentinfo Psykososial helsetjeneste Gløshaugen Legesenter Helsestasjon SiT Råd 130 ansatte 67 millioner kroner i omsetning/ derav 21 mill i semesteravgift

7 Kari Berget Studentinfo Informasjon (ansikt til ansikt) Lokalisert 1.etg Gamle Kjemi Passfoto, innbinding, scanning, kopiering Student PC

8 Kari Berget Psykososial helsetjeneste

9 Kari Berget Psykososial helsetjeneste? Rammebetingelser Behandlingstilbud på lettere psykiske lidelser Supplement til det offentlige Registreringssamtale 1-2 uker Er det akutt, hva gjør du da? Bekymringsmeldinger

10 Kari Berget Samarbeid med studieveiledere På enkeltstudenter som allerede er i behandling og gir tillatelse til at dere snakker sammen.

11 Kari Berget

12 Kari Berget Fastlegekontor som skal ha lav terskel for studenter når det kan være til alvorlig hinder for studiene ??? Eksempel.

13 Kari Berget SiT helsestasjon Torsdager fra kl. 16–19, kan studenter få: –Veiledning om prevensjon –Veiledning og testing av kjønnssykdommer –Veiledning og undersøkelse ved spørsmål om abort –Samtale om samliv og seksualitet – Resepter på prevensjonsmidler –Gratis kondomer Vi har kølappsystem, hvor du i åpningstiden enten kan komme innom eller ringe mobil Tjenesten er gratis og er åpen fra 1. september til 20. juni. Du finner oss i lokalene til Gløshaugen legesenter, i krysset Strindveien/Richard Birkelandsvei.

14 Kari Berget SiT Råd skal bidra til økt mestring av studentlivet

15 Kari Berget Prosjekt i 3 år 1.Bygger på kunnskapen vi har fått gjennom Helse-og trivselsundersøkelsen i Samarbeider tett med studentorganisasjonene og utdanningsinstitusjonene, spesielt i forhold til studieveiledere og frontlinjepersonalet. 3.Skal være pådrivere til etablering av nye tilbud i rommet mellom studieveiledning og terapi

16 Kari Berget Organisering 1.Ansatt to prosjektmedarbeidere som har kontorlokaler i LUCAS-senteret. 2.Styringsgruppe sammensatt av : 1.VT 2.Utdanningsinstitusjoner 3.Studentprest 4.Ledelsen 5.De ansatte 3.Referansegruppe; 1.Dere 2.Andre 3.?

17 Kari Berget Kurs Ta ordet ! Samliv Økonomi Student-jus Rus (virkning/bivirkning)

18 Kari Berget Grupper Sorggruppe Selvutviklingsgruppe

19 Kari Berget Individuell rådgivning drevet av studenter Juridisk rådgivning (Jushjelpa) Økonomisk rådgivning

20 Kari Berget Hjelp til selvhjelp! Ha fokus på den enkeltes ansvar for egen helse! Bidra til mestring av egen studenthverdag innenfor den enkeltes egne forutsetninger. Gi kunnskap og råd som styrker den enkeltes mulighet for å ta egne valg.

21 Kari Berget Hva med studieveilederne? Behovet for råd, veiledning m.m Utdanningsinstitusjonen har ikke bedt oss om det Studentene vil ikke bruke semesteravgift på det Vi har ingen pr. i dag som kan betjene dette behovet Internt i SiT kontakter vi bl.a. Total Consult


Laste ned ppt "Kari Berget - 10.02.20061 Studentsamskipnaden i Trondheim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google