Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykefraværsrapport 4. kvartal 2014 Sykefraværsrapport år 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykefraværsrapport 4. kvartal 2014 Sykefraværsrapport år 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykefraværsrapport 4. kvartal 2014 Sykefraværsrapport år 2014

2 4.Kvartal 2014 – 8,5 % 0,1 prosentpoeng reduksjon
Mange gode enkeltresultater Historisk godt kvartalsresultat i 12 Grunnskole (6,5 %) Stigende sykefravær igjen i 05 Helse og omsorg (10,8 %) Stigende sykefravær igjen i 01 Barnehage (9,5 %) Litt flere menn i den unge gruppa. Flere vikarer (midlertidige avtaler) i den unge gruppa.

3 År 2014 tot. – 8,2 % For svake resultater de 3 første kvartaler.
Følgende 4 programområder bidrar med minimum 0,2 prosentpoengs reduksjon: 04 Byutvikling 06 Kultur 07 LOS Samferdsel og fellesarealer Litt flere menn i den unge gruppa. Flere vikarer (midlertidige avtaler) i den unge gruppa.

4 Oppsummering etter 2014 Over tid - krevende å komme på et nivå under 8 % 02 Oppvekst og 05 Helse og sosial – faller tilbake utfordringer i mange HOD- er 01 Barnehage og 12 Grunnskole – krevende å bevege videre ned OBS 05 Helse og sosial: – sammenlignet med historisk godt 2.kvartalsresultat i 2013 (9,5 %) – 2.kvartal (10,0 %) er nest beste 2. kvartalsresultat siden 2002

5 Lyspunkter Flere 7- tall i 05 Helse og omsorg: Fjell HOD – 7,1 %
Konnerud HOD – 7,8 % Tilrettelagte tjenester – bo- og avlastning, aktivitet og ambulant team – 7,6 %

6 Noen refleksjoner fra HR
Ledelse og refleksjon – tett på enkeltpersoner og arbeidskulturelle trekk som må tas tak i (legg om) Finn tid til helse og trening – ta økt personlig ansvar Ressurssituasjon er under endring (økte krav til mestring) Ha god beredskap – gode vikarer på riktig tid og sted Arbeid forebyggende , snakk med leder om fravær, bruk egenmeldingsperiode godt (”ikke gå til lege”) Viktig fokus: Månedlig leder-refleksjon (ok utvikling?) Kvartalsvise refleksjoner i HMS-grupper og personalmøter (viktig med arbeid og tilstedeværelse). Hva bringer oss på jobb? Krevende drift med mange borte! Fokus på nærværsfaktorer og godt arbeidsmiljø Ledere – ”du / dere utgjør en forskjell”. Ansatte – kan vi være noe på jobb (gradert)? Tillitsvalgte – gode oppfølgingsplaner / medvirkning Verneombud – vær spørrende og engasjert HMS-grupper - hensiktsmessig organisering av dagens arbeid med sykefravær / IA? Bruker vi hensiktsmessige IA-virkemidler? Bry seg om - ikke miste hverandre av syne


Laste ned ppt "Sykefraværsrapport 4. kvartal 2014 Sykefraværsrapport år 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google