Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal demonstrasjonsskole 2005-07 Tidlig innsats mot frafall 7. april 2010 Ulsrud videregående skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal demonstrasjonsskole 2005-07 Tidlig innsats mot frafall 7. april 2010 Ulsrud videregående skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal demonstrasjonsskole Tidlig innsats mot frafall 7. april 2010 Ulsrud videregående skole

2 Nasjonal demonstrasjonsskole Tema Ulsrud vgs Informasjonsinnhenting/kartlegging Stor innsats for tidlig fokus på tilpasset opplæring, lære mer, fullføre og bestå videregående skole

3 Nasjonal demonstrasjonsskole Ulsrud videregående skole Utdanningsprogram ST, HS og ID Ca. 660 elever Elever fra 43 grunnskoler i Oslo 60 % flerspråklige elever

4 Nasjonal demonstrasjonsskole Mål Vite mest mulig faglig og sosial- og spesialpedagogisk om elevene raskest mulig for å kunne organisere læringen i henhold til det vi vet Involvere foresatte tidligst mulig Det første møte med elev og skole skal være profesjonelt og fokusere på det som er viktigst Kontaktlæreren etablerer sin rolle som leder første skoledag

5 Nasjonal demonstrasjonsskole Overgang fra gs til vgo Informasjonsinnhenting Mottakssamtale med foresatte Faglig kartlegging i basisfagene Klasselærerråd med informasjonsdeling Fagteam ansvar for tilpasset opplæring

6 Nasjonal demonstrasjonsskole Klasselærerråd Gjennomgang av inntakspoeng og resultat fra Kartleggeren på klassenivå Spesialundervisning Klassemiljø Fravær Elevskjema – drøfting av aktuelle enkeltelever

7 Nasjonal demonstrasjonsskole Fagteam Tidlig informasjon Deltagelse klasselærerråd Kartleggingsresultat Faglig differensiering Tilpasset opplæring tidlig og gjennom hele året Ettertest via Kartleggeren

8 Nasjonal demonstrasjonsskole Utfordringer Implementering tar tid Engasjement og tenke elev og ikke klasse Sterk fokus i oppstarten, utfordring å holde trykket oppe Bruke alle funksjoner i Kartleggeren

9 Nasjonal demonstrasjonsskole Oppsummering Systematisk kartlegging Tidlig informasjon Kontaktlærer, rådgiver og leder for elevtjenesten Foresatte på banen Faglig fokus på enkelt eleven Fokus fravær og sosialpedagogiske problemstillinger for å forhindre frafall

10 Nasjonal demonstrasjonsskole Dette er ingen fasit ….. men hvordan vi som skole har valgt å samle informasjon om den enkelte elev og sette i gang med tilpasset opplæring så tidlig som mulig…..


Laste ned ppt "Nasjonal demonstrasjonsskole 2005-07 Tidlig innsats mot frafall 7. april 2010 Ulsrud videregående skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google