Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Hovedbygg-prosjektet 2012 Orientering til LOSAM August 2012 Jens Petter Nygård, prosjektleder Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Hovedbygg-prosjektet 2012 Orientering til LOSAM August 2012 Jens Petter Nygård, prosjektleder Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget,"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Hovedbygg-prosjektet 2012 Orientering til LOSAM August 2012 Jens Petter Nygård, prosjektleder Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.

2 2 Dagens tema Info om status og videre arbeid

3 3 Bakgrunn for Hovedbyggprosjektet 2012 Arealene må utnyttes bedre – kritisk trangt for noen! Generelt behov for mer areal for ekspansjon Rektors staber og HMS bør samlokaliseres i Hovedbygget 4. etg bør utnyttes bedre – leseplassene benyttes for lite!

4 4 Avklaringer vår 2012 Prosjektet gjennomgikk løsningen fra mulighetsstudien nærmere og konkluderte med: at de planlagte endringene i 4. etg var ikke er tilstrekkelig finansiert at det ikke er plass til Rekruttering og opptak i 4. etg. at innflyttingen av Eiendomsforvaltning og HMS- avdelingen forutsetter at RO flytter ut. at det ikke er plass til Personalavdelingen i 2. etg. ‘ at 4. etg ikke ivaretar behovet for undervisningsrom for EiT og NTNU-videre

5 5 Forslag til ny løsning (1) - juni 2012 EnhetBehov kontor- plasser Tilgjengelige plasser Rektor og rektorsstaber Rektor1Kjeller vestfløy 26 1. etg vestfløy/front vest 17 2. etg vestfløy/front vest 26 4. etg. Vestfløy (14) Forsknings stab7 Nyskaping og eksterne relasjoner-stab11 Utdanning og læringskvalitet stab3 Studiedirektøren stab10 Økonomi og eiendom stab10 Eiendomsforvaltning stab12 Organisasjon og informasjon stab10 Administrasjonstjenesten (sekretærer)5 Sum69 69(83) Premisser: - Bruken av 4. etg utsettes (plassering uten bruk av 4. etg som fase 1) - RO-flytter til Realfagsbygget

6 6 Forslag til ny løsning (2) - juni 2012 Behov kontor- plasser Tilgjengelige plasser EnhetBehov kontor- plasser Tilgjengelige plasser Informasjonsavdelingen inkl sentralbord323. etg vestfløy/front vest 33 HMS-avdelingen112. etg østfløy 12 Personalavdelingen inkl refusjonssenter211. etg østfløy/front østfløy (inkl H2) 21 Økonomiavdelingen Øk.sjef2Kjeller front østfløy (inkl 029) 16 1. etg front østfløy 14 2. etg. front østfløy (2) 3. etg østfløy/front øst 26 3. etg. midtbygg v/ aula 6 Lønnstjenesten14 Innkjøpsseksjon9 Systemforvaltning7 Regnskapstjenester18(20) BtB-tjenester12 Sum62(64) Administrasjonstjenesten (arkivet)6Kjeller Østfløy (eksl. 029) 9

7 7 Status august 2012 Rekruttering og opptak(RO) kan likevel ikke til de planlagte lokaler i Realfagsbygget Inntil videre plassering av RO er avklart avventes de endringer som forutsetter utflytting, herunder flytting av arkiv, flytting av HMS, kontorisering av H2, flytting av personal, endret bruk av 038 Endringer som kan gjøres uavhengig av ROs plassering vil vurderes gjennomført, for eksempel flytting av sentralbord, utflytting av Studieby 1 Fokus settes nå på videre arbeid med å se på mulighetene for samlokalisering av rektorsstaber, inkl studiedirektørens stab i vestfløya (trinn 1 i fase 1)

8 8 Videre arbeid Nedsatt gruppe for å se på muligheter og løsninger for plassering av rektorsstaber mv i vestfløya: –Ole Kristen Solbjørg –Ruth Hagen Rødde –Anne Marie Snekvik –Camilla Prytz –Roar Aspli –Tomas Hermansen –Anne Karoline Simonsen –Ingeborg Vasli Startseminar 31.8 – åpne mulighetsrommet Videre arbeid planlegges sammen med arbeidsgruppen


Laste ned ppt "1 Hovedbygg-prosjektet 2012 Orientering til LOSAM August 2012 Jens Petter Nygård, prosjektleder Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google