Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva skal til – sett fra en helseregion Christel G. Meyer Spesialrådgiver Medisinsk og helsefaglig avdeling HELSE ØST.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva skal til – sett fra en helseregion Christel G. Meyer Spesialrådgiver Medisinsk og helsefaglig avdeling HELSE ØST."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva skal til – sett fra en helseregion Christel G. Meyer Spesialrådgiver Medisinsk og helsefaglig avdeling HELSE ØST

2 Ingen grenser etter 01.01.02

3 Helse Øst RHF – Geografisk ansvarsområde: Oslo Akershus Oppland Hedmark Østfold Dette utgjør 1/3 av Norges befolkning

4 Helseforetakene i Helse Øst per januar 2003: Aker universitetssykehus HF Akershus universitetssykehus HF Sykehuset Asker og Bærum HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Østfold HF Ullevål universitetssykehus HF

5 Fra styringsdokumentet 2003 Helse Øst RHF skal sørge for opprustning av den forebyggende innsatsen i regi av foretakene. Fokus skal ligge på sekundærforebygging, veiledning og kompetanseoverføring til primærhelsetjenesten og kommunene og på smittevern. Det er et helsepolitisk mål å fremme helse og forebygge sykdom. Foretakenes viktigste ……. …..samt systematisk arbeid for å begrense skadeomfang, komplikasjoner og langtidskonsekvenser av skade/sykdom. Foretakene har som del av sin veiledningsplikt ansvar for å bistå med kompetanse overfor primærhelsetjenesten og kommunene i forebyggende og helsefremmende programmer og tiltak.

6 Vi vet: at Helse Øst behandler ca 340 000 pasienter pr år at mange av dem har vært utsatt for ulykker, ca 10 % at personskader er nr 2 etter hjerte-karsykdommer at personskader er en belastning på helsevesenet - akuttmedisinsk kapasitet - rehabiliterings kapasitet at ulykker koster samfunnet milliarder av kroner at forebygging ”lønner seg” at gode data gir grunnlag for å treffe riktige beslutninger at lokale data gir grunnlag for målrettede tiltak at det forebyggende arbeidet må drives helhetlig og kontinuerlig at vi kan gjøre mye mer……

7 Vi har i dag … Krav om å bidra i det forebyggende arbeidet Bedre samhandling med 1- linjetjenesten er et satsingsområde. Ildsjeler i forhold til skadeforebygging Traumeregister på Ullevål Lokalt skaderegister ved Sykehuset Innlandet, Lillehammer Flere kommuner og bydeler i regionen som systematisk arbeider med ulykkes- og skadeforebygging.

8 Hva ønsker vi oss….. en nasjonal forståelse for at ulykkes- og skadeforebyggende arbeid er ”lønnsomt” en nasjonal forståelse for at ulykkes- og skadeforebyggende arbeid er en kollektiv forpliktelse et ”krav” om at helsetjenesten forplikter seg til å drive ulykkes- og skadeforebyggende arbeid et nasjonalt ulykkesregister samordning av eksisterende nasjonale data et registreringssystem som er effektivt og sikrer god datakvalitet – og er i bruk i alle sykehus at ulykkesdata bearbeides og publiseres brukes aktivt og målrettet


Laste ned ppt "Hva skal til – sett fra en helseregion Christel G. Meyer Spesialrådgiver Medisinsk og helsefaglig avdeling HELSE ØST."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google