Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilskuddsordninger i skogbruket Nærings og miljøtilskudd (NMSK) Skogsveier Skogbruksplanlegging Aktivitet og forbruk 2014, og tildeling 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilskuddsordninger i skogbruket Nærings og miljøtilskudd (NMSK) Skogsveier Skogbruksplanlegging Aktivitet og forbruk 2014, og tildeling 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilskuddsordninger i skogbruket Nærings og miljøtilskudd (NMSK) Skogsveier Skogbruksplanlegging Aktivitet og forbruk 2014, og tildeling 2015

2 Tilskudd utbetalt 2013 og NMSK skogkultur kr NMSK miljøerstatningkr Oppdrag skogkulturkr Vei (kl 3 og 4, lassbærer)kr Skogbruksplankr Flistilskuddkr

3 Tømmerkjøp Vestfold

4 Hogst og planting

5 Bestandspleie

6 Planting i forhold til avvirket areal 2014

7 Skogkultur i forhold til avvirket areal 2014

8 Supl grøfting / grøfterensPlantekjøpUngskogpleieKunstig kvisting MeterKostnadTilskuddAntallKostnadTilskuddArealKostnadTilskuddArealKostnadTilskudd Enhetspris 25 2, Sum Enhetspris 24 2, Sum Enhetspris 22 2, Tilskudd skogkultur 2014 etter hovedkode

9

10 Resultat av tilskudd pr oppdrag skogkultur 2014 OppdragstakerAntall oppdragAreal ryddetTilskudd utbetalt Ole Adolf Eide Anders Bonden Lars Stokke Øyvind Berget Terje Abrahamsen Anders Røsholt Utført Utført Kr tilskudd pr dekar ryddet 41

11 Støtteordning for økt satsing på skogkultur 2015 Ekstraordinære tilskuddsmidler for ungskogpleie utført som oppdrag for andre skogeiere. Det gis ikke tilskudd til arbeid utført på egen eiendom. Søker må samlet ha utført ryddeoppdrag på minst 200 da pr år. Det stilles ikke krav om hvorvidt oppdraget er meldt inn av skogeier eller om oppdraget kommer som følge av oppsøkende virksomhet. Tilskudd: Kr 1500 pr utført oppdrag, og kr 20 pr da ryddet. Søknadsskjema med rapport på utførte oppdrag sendes kommunen første uke i desember, og behandles for utbetaling på slutten av året.

12 Prosjektmidler avsatt i 2014 til formål i 2015 ProsjektBeløpFormål Forvaltes FM: Omdisponerte midler fra formål rydding av veikanter Til formål avvirkning av uønsket kulturgran i kyststrøk (SLF) Forvaltes kommune: Innvilget av NMSK midler Til formål økt skogkultur ved oppsøkende virksomhet Miljøerstatninger (Mis) Prosjektfinansiering

13 Tildeling av midler fra Statens landbruksforvaltning: Tiltak Nærings-og miljøtiltak i skogbruk; årets tild Prosjekt økt skogkultur Skogbruksplanlegging m/miljøregistreringer Vegbygging og drift med taubane med mer Inndratt Prosjekt rydding av veikanter Sum

14 Tildeling av midler til kommunene 2015 KommuneNMSK Horten Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Svelvik Sande Hof Re Andebu Stokke Nøtterøy Tjøme Lardal Ikke fordelt / Mis erstatninger Sum

15 TILSKUDDSSATSER - NMSK - VESTFOLD 0701 Horten0702 H.strand0704 Tønsberg0706 Sandefjord0709 Larvik0711 Svelvik0713 Sande Suppleringsgrøfting Grøfte-/bekkerensk Markberedning Plantekjøp Mekanisk etterarbeide Avstandsregulering Kunstig kvisting Hof0716 Re0719 Andebu0720 Stokke0722 Nøtterøy0723 Tjøme0728 Lardal Suppleringsgrøfting Grøfte-/bekkerensk Markberedning Plantekjøp Mekanisk etterarbeide Avstandsregulering Kunstig kvisting

16 Bevilgninger og utbetalinger av tilskudd til opprusting og nybygging av skogsveier/broer 2013 KOMMUNEINNGÅENDE ANSVAR BEVILGETINNTRUKKETUTBETALTUTGÅEND E ANSVAR Holmestrand Sandefjord Larvik Sande Hof Re Andebu Stokke Lardal VESTFOLD

17 SKOGBRUKSPLANLEGGING Pågående prosjekter Oppstartsår Leveranse skogeier Produktivt skogareal (dekar) Bestilling s-prosent Kostnad (kr) Tilskudd Horten, Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme 2013Våren Fritzøe Skoger (3 fylker, 6 kommuner) 2013Våren


Laste ned ppt "Tilskuddsordninger i skogbruket Nærings og miljøtilskudd (NMSK) Skogsveier Skogbruksplanlegging Aktivitet og forbruk 2014, og tildeling 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google