Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilskuddsordninger i skogbruket Nærings og miljøtilskudd (NMSK) Skogsveier Skogbruksplanlegging Aktivitet og forbruk 2014, og tildeling 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilskuddsordninger i skogbruket Nærings og miljøtilskudd (NMSK) Skogsveier Skogbruksplanlegging Aktivitet og forbruk 2014, og tildeling 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilskuddsordninger i skogbruket Nærings og miljøtilskudd (NMSK) Skogsveier Skogbruksplanlegging Aktivitet og forbruk 2014, og tildeling 2015

2 Tilskudd utbetalt 2013 og 2014 20132014 NMSK skogkultur kr 2 706 6342 478 659 NMSK miljøerstatningkr 0 897 891 Oppdrag skogkulturkr 144 880 104 728 Vei (kl 3 og 4, lassbærer)kr 2 177 4853 903 614 Skogbruksplankr 1 500 0002 087 232 Flistilskuddkr 1 156 742-18 920

3 Tømmerkjøp Vestfold 2012 - 2014

4 Hogst og planting 2005 - 2014

5 Bestandspleie 2005 - 2014

6 Planting i forhold til avvirket areal 2014

7 Skogkultur i forhold til avvirket areal 2014

8 Supl grøfting / grøfterensPlantekjøpUngskogpleieKunstig kvisting MeterKostnadTilskuddAntallKostnadTilskuddArealKostnadTilskuddArealKostnadTilskudd 20149495241 99063433818 0882 115 132102 15512 6805 060 5742 309 9964412 0005 100 Enhetspris 25 2,59 399182 273 Sum 201315 853377 69098 9008271652 334 31161 88913 7685 355 3442 524 31515865 54019 905 Enhetspris 24 2,8 389183 415 Sum 201215 942343 29193 911818 0412 250 948146 260126806 039 4952 690 6357623 7507 650 Enhetspris 22 2,75 381170 313 Tilskudd skogkultur 2014 etter hovedkode

9

10 Resultat av tilskudd pr oppdrag skogkultur 2014 OppdragstakerAntall oppdragAreal ryddetTilskudd utbetalt Ole Adolf Eide1041823360 Anders Bonden1297637520 Lars Stokke341612820 Øyvind Berget529113320 Terje Abrahamsen520611620 Anders Røsholt12306100 Utført 2014362537104740 Utført 2013753 494144 880 Kr tilskudd pr dekar ryddet 41

11 Støtteordning for økt satsing på skogkultur 2015 Ekstraordinære tilskuddsmidler for ungskogpleie utført som oppdrag for andre skogeiere. Det gis ikke tilskudd til arbeid utført på egen eiendom. Søker må samlet ha utført ryddeoppdrag på minst 200 da pr år. Det stilles ikke krav om hvorvidt oppdraget er meldt inn av skogeier eller om oppdraget kommer som følge av oppsøkende virksomhet. Tilskudd: Kr 1500 pr utført oppdrag, og kr 20 pr da ryddet. Søknadsskjema med rapport på utførte oppdrag sendes kommunen første uke i desember, og behandles for utbetaling på slutten av året.

12 Prosjektmidler avsatt i 2014 til formål i 2015 ProsjektBeløpFormål Forvaltes FM: Omdisponerte midler fra formål rydding av veikanter 210 000Til formål avvirkning av uønsket kulturgran i kyststrøk (SLF) Forvaltes kommune: Innvilget av NMSK midler 1 057 370Til formål økt skogkultur ved oppsøkende virksomhet Miljøerstatninger (Mis) Prosjektfinansiering

13 Tildeling av midler fra Statens landbruksforvaltning: Tiltak20142015 Nærings-og miljøtiltak i skogbruk; årets tild.3 300 0003 200 000 Prosjekt økt skogkultur1 238 6481 057 370 Skogbruksplanlegging m/miljøregistreringer 500 000150 000 Vegbygging og drift med taubane med mer4 000 0004 100 000 Inndratt Prosjekt rydding av veikanter210 000 Sum9 248 6488 717 370

14 Tildeling av midler til kommunene 2015 KommuneNMSK Horten70 000 Holmestrand150 000 Tønsberg60 000 Sandefjord110 000 Larvik550 000 Svelvik40 000 Sande200 000 Hof400 000 Re350 000 Andebu350 000 Stokke150 000 Nøtterøy40 000 Tjøme20 000 Lardal450 000 Ikke fordelt / Mis erstatninger260 000 Sum3 200 000

15 TILSKUDDSSATSER - NMSK - VESTFOLD 0701 Horten0702 H.strand0704 Tønsberg0706 Sandefjord0709 Larvik0711 Svelvik0713 Sande 20132014201520132014201520132014201520132014 201 5201320142015201320142015201320142015 002 - Suppleringsgrøfting 40 50 003 - Grøfte-/bekkerensk 40 50 101 - Markberedning 110 - Plantekjøp 20 131 - Mekanisk etterarbeide404550 45 504045 50 133 - Avstandsregulering404550 45 504045 50 141 - Kunstig kvisting4045 4045 20 0714 Hof0716 Re0719 Andebu0720 Stokke0722 Nøtterøy0723 Tjøme0728 Lardal 20132014201520132014201520132014201520132014 201 5201320142015201320142015201320142015 002 - Suppleringsgrøfting 50205020 5045 003 - Grøfte-/bekkerensk 5020 5020 5045 101 - Markberedning 50 110 - Plantekjøp 20 0 131 - Mekanisk etterarbeide45 5045 50 4550 45504045 4045 504550 133 - Avstandsregulering45 5045 50 4550 45504045 4045 504550 141 - Kunstig kvisting45 200 4045 4045

16 Bevilgninger og utbetalinger av tilskudd til opprusting og nybygging av skogsveier/broer 2013 KOMMUNEINNGÅENDE ANSVAR BEVILGETINNTRUKKETUTBETALTUTGÅEND E ANSVAR Holmestrand33 0009787000130 870 Sandefjord18 90000 0 Larvik01 128 00067 188531 812529 000 Sande1 334 866538 520110 161796 081967 144 Hof548 860885 43216 2741 007 717397 554 Re95 799318 03016 274397 5550 Andebu94150637 3798 200375 619347 710 Stokke0152 40000 Lardal240 000647 4321 043374 889511 500 VESTFOLD2 365 5754 405 063231 8873 502 5733 036 178

17 SKOGBRUKSPLANLEGGING Pågående prosjekter Oppstartsår Leveranse skogeier Produktivt skogareal (dekar) Bestilling s-prosent Kostnad (kr) Tilskudd Horten, Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme 2013Våren 2015 35 000551 000 000500 000 Fritzøe Skoger (3 fylker, 6 kommuner) 2013Våren 2015428 0001002 400 0001 200 000


Laste ned ppt "Tilskuddsordninger i skogbruket Nærings og miljøtilskudd (NMSK) Skogsveier Skogbruksplanlegging Aktivitet og forbruk 2014, og tildeling 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google