Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Liv M. Lassen, UIO; ISP, 20081 Løsningsfokusert rådgivning Liv M. Lassen 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Liv M. Lassen, UIO; ISP, 20081 Løsningsfokusert rådgivning Liv M. Lassen 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Liv M. Lassen, UIO; ISP, 20081 Løsningsfokusert rådgivning Liv M. Lassen 2008

2 2 De mange vinkler ! FFra problemløsning (Carkhuff, Egan) til ““Solution-fokused brief counseling” (SFBC) av Steven de Shazer til LLØFT - Løsningsfokusert tilnærming til organisasjonsutvikling og konfliktløsning (Gro Johnsrud Langslet)

3 3 “Counseling for the millenium”  Hovedpunkt Brief - kort Effektiv- positiv forandring for det bedre  Bakgrunn  Counseling - Rogers  Realitetsbasert counseling - Glasser  Systemisk plattform : paradoksal systemisk tenkning Symptom reduksjon Utfordring av systemets strategier (Milton Erikson, Watzlawick, Fisch, Weakland, Jay Haley)

4 Liv M. Lassen, UIO; ISP, 20084 “Solution based” basert på systemisk teoretisk vinkel  Sirkulæritet: påvirkning mellom individ og system: system og individ.  Tro setning: Endring er uungåelig & stabilitet en illusjon.

5 Liv M. Lassen, UIO; ISP, 20085 Menneskesyn  1. Mennesker er frie til å gjøre valg & ikke et offer av arv eller miljø.  2. Mennesker er hovedsakelig “gode”. De har mulighet til å overkomme onde tilbøyeligheter.  3. Mennesker er hovedsakelig rasjonelle (kan løse egne problemer go overkomme irrasjonelle påvirkning fra kulturen

6 Liv M. Lassen, UIO; ISP, 20086 TRO  Tro: Den saken gjelder vet best.  Tro: Det vi tror på påvirker hva vi leter etter

7 Liv M. Lassen, UIO; ISP, 20087 Fokus på suksess er veien til bedring  Fokus på fremtiden gir mulighet for frigjøring Synker ned i gjørmen Fanget av fortidens uløste konflikter & falliter NÅ

8 Liv M. Lassen, UIO; ISP, 20088 Tro DDu trenger ikke å forstå problemet for å løse det- fin heller nøkkelen til løsningen.

9 9 Rådgivers rolle  Direkte & aktiv påvirkning “pro-aktiv” “co-creative”  Vektlegger positive hendelser i mål formulering, i planer, I strategier.  Make the best better !

10 Liv M. Lassen, UIO; ISP, 200810 Nøkkel til bedring  Bygger på det positive mennesker gjør.  Bygger på sunn fornuft. “if it ain’t broke, don’t fix it. “ if it works a little, build on it & try to do more of the part that is working”, “if it is broke, do something different to fix it”

11 Liv M. Lassen, UIO; ISP, 200811 Tro  Atferd som gis oppmerksomhet gjentas seg.  Det finnes både problemer og ikke problemer.

12 Liv M. Lassen, UIO; ISP, 200812 Metoden  Orientation statement:  klargjør rådgivningsprossen & hvordan den virker.  Bygg en allianse for å jobbe sammen mot en løsning 3 forskjellige klient typer På “besøk” –Umotivert/ sendt Skeptisk – “What is in this for me?” Involvert – Kan identifisere “ønske” –villig til å lage & arbeide mot mål

13 Liv M. Lassen, UIO; ISP, 200813 “Statement” of problemet  Aktiv lyttting for å få frem: Situasjon i konkrete, beskrivende språkbilder Følelsene assosiert med denne Intensiteten av følelser: Skala 1-10; Smilebilder 1-5 Rådsøkers forventninger av hva skal skje/ mål

14 Liv M. Lassen, UIO; ISP, 200814  Gode produktive mål er hjerte av metoden eierskap  hvis hjelp nødvendig - “ko-kreativ” prosess  adferds beskrivelser - positive, konkrete, små steg  hvilke adferd som skal skje; hvor ofte det skal skje: under hvilke forhold det skal skje

15 Liv M. Lassen, UIO; ISP, 200815 Skjelett spørsmål!  Begynn med å undre sammen. Eksempel: “Jeg vil gjerne at du tenker på ditt liv (din dag i barnehagen/ på skolen) som det har vært i det siste og de ting som har skjedd som du ønsker skal skje oftere i fremtiden. “ Tenk på hva du vil skal skje i rådgivningsprosessen & hvordan du vil merke at forandringen skjer.

16 Liv M. Lassen, UIO; ISP, 200816 Nyttige Spørsmål!  Unntaksspørsmål - det sjeldent “Hva må skje for at det skal kunne gjenta seg!/ Analyse av unntak & kloke grep!/ Etablering av sikkerhetstiltak.  Utforske særegne nøkkelord.  Mestringsspørsmål! Når atferden er mer enn 0. Hva gjør at du klarer det du gjør til tross for….?

17 Liv M. Lassen, UIO; ISP, 200817 Registreringsoppgaver!  Observasjonsoppgaver:  Legg merke til ting som skjer som dere ønsker skal fortsett å skje.  Legg merke til ting som gir dere håp om at noe vil endre seg.  Legg merke til forbedringstegn.  Lat som et mirakel har skjedd  hensikt: å øke sannsynligheten for unntak

18 Liv M. Lassen, UIO; ISP, 200818 Mirakel Spørsmål!  Simsalabim! Positiv visualisering av hvordan det vil se ut hvis problemet var løst. Hva vil du komme til å gjøre som tyder på at mirakelet har hendt. Videotape deg selv for en dag (hva ser du) Hvordan vil livet være om 6 måneder / 1 år.  Realisme: hva hva rådsøkeren har kontroll over. at andre skal forandre seg- urealistisk (omrammes)

19 Liv M. Lassen, UIO; ISP, 200819 Omramme Uproduktive Mål  Negative mål: (du skal ikke…; stop å gjør….) Nytt fokus: hva vil du komme til å gjøre?  Destruktive mål: (utfordre disse) Hvordan vil det hjelpe deg å….. “etikk” taushetsplikt  Vet ikke mål: - ikke vitende posisjon Allianse (joining) å jobbe sammen.

20 Liv M. Lassen, UIO; ISP, 200820 Tro  Språk skaper virkelighet  Små endringer skaper større endringer. registrer: fang de unike situasjonene observere, notater detaljer. Rolle skift fra involvert til observatør. Skala: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21 Liv M. Lassen, UIO; ISP, 200821 Betenkninger  Ikke erstatning for langsiktig hjelp!  Eksempelvis:  psykoser  selvmordtanker  manisk- depressive  avhengighet - rus  Kan kombineres med langsiktig hjelp!  Spesifikke avgrensede forandringer

22 Liv M. Lassen, UIO; ISP, 200822 Referanser  De Shazer, Steve (1994) Words were originally magic. New York: Norton  Holgersen, Helge (2000) “Always look at the bright side of life”, En vurdering av Steve de Shazer løsningfokuserte terapi. Tidskrift for norsk psykologforeninging. Nr7.vol 37.s 637- 641.  Kolseth, Asbjørn (2001) Fra mirakler til muligheter- løsningfokuserte tilnærminger i et sykdomsoreientert system. Tidskrift for norsk psykologforeninging. Nr 9. Vol 38. s. 821- 828

23 Liv M. Lassen, UIO; ISP, 200823 Referanser  Langslet, G. (2000) Løft, Oslo: Gyldendal  Siverts, John (2000) “ Not always look on the bright side of life”. En kommentar til Helge Holgersens vurdering av Steve de Shazers løsningsfokusert terapi. Tidsskrift for norsk psykologforening, nr. 11, vol 37. S 1035-1037  Thompson, S., Rudolph, L.(2000) Counseling Children, Breif Counseling: Solution- Focused and Paradoxical Counseling Strategier. Australia: Brokks/Cole. s. 118- 139.


Laste ned ppt "Liv M. Lassen, UIO; ISP, 20081 Løsningsfokusert rådgivning Liv M. Lassen 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google