Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kroppen: Betennelse, skader, sårtilheling, vekstforandringer Pensum: Kap. 3-6 i patologiboka Kap 11 – menneskekroppen. S. 369-373 Regulering av kroppstemperaturen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kroppen: Betennelse, skader, sårtilheling, vekstforandringer Pensum: Kap. 3-6 i patologiboka Kap 11 – menneskekroppen. S. 369-373 Regulering av kroppstemperaturen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kroppen: Betennelse, skader, sårtilheling, vekstforandringer Pensum: Kap. 3-6 i patologiboka Kap 11 – menneskekroppen. S. 369-373 Regulering av kroppstemperaturen

2 Betennelse = inflammasjon Betennelse er kroppens reaksjon på skadelig påvirkning NB: Inflammasjon = infeksjon Årsaker: Mikroorganismer (bakterier, virus, parasitter), dvs. infeksjon Kulde, varme, kjemisk og toksisk påvirkning Tilstedeværelse av dødt vev og fremmedlegemer Immunreaksjoner – autoimmune sykdommer og allergi

3 Akutt betennelse I Symptomer: Lokalt: Rubor, tumor, calor, dolor og functio laesa (= rødhet, hevelse, varme, smerte og nedsatt funksjon) Årsak: Betennelsesmediatorer (kjemiske stoffer) Formål: Ødelegge fremmede organismer, fjerne skadet vev, legge forholdene til rette for tilheling.

4 Akutt betennelse II Betennelsesmediatorene skaper: Økt blodgjennomstrømning – arterioler og kapillærer utvides Økning i kapillærenes permeabilitet og økt osmotisk trykk Cellemigrasjon Eksudasjon, dvs. blodplasma og betennelsesceller går fra blodbanen ut i vevet Fagocyterende celler og ulike substanser i plasma (komplement- og akuttfaseproteiner) bringes til det infiserte eller skadede området og aktiveres.

5 Konsekvenser av akutt betennelse Flere muligheter: Puss (døde og levende celler, dødt vev, bakterier) og eventuelt abscessdannelse Tilheling Kronisk inflammasjon Systemisk sykdom (oftest hvis det er en infeksjon)

6 Kronisk betennelse og systemisk reaksjon Kroniske betennelser fører til arrdannelse: Skrumpning og adheranser Systemisk symptomer: Lymfangitt, lymfadenitt, sepsis, bakteriemi, feber, evt. frostanfall, leukocytose, økning i akuttfaseproteiner i blodet.

7 Skade av celler og vev - årsaker Oksygenmangel – anoksi og hypoksi, nedsatt blodtilførsel = iskemi Kjemiske stoffer – alkohol, medikamenter, mm Fysisk skade – kulde, varme, knusning, brudd med mer Bestråling Mikroorganismer, toksiner (giftstoffer) Immunologisk skade Feilernæring – underernæring, mangelsykdommer mm Medfødte genetiske feil – bl.a. avleiringssykdommer

8 Skade av celler og vev – typer NB: Cellene har forskjellig motstandsdyktighet mot skader. Kan være reversibel eller irreversibel Nekrose: Irreversibel skade. Cellen dør. Atrofi: Skrumpning. Nedsatt funksjon og redusert størrelse på et organ pga. nedsatt aktivitet. Infarkt: Nekrose forårsaket av stopp i blodforsyningen

9 Klassifikasjon: sår og skader Trykksår/ decubitus Vulnus, kontusjon (knusning av hud og underhud), ekskoriasjon (skrubbsår) Mekanisk skade Ulcus – overfladisk sår i hud og slimhinner Skyldes sykdom

10 Trykksår

11 Ulcus cruris

12 Reparasjon av skadet vev. Sårtilheling Ulike celletyper har ulik evne til reparasjon, som er avhengig av evnen til celledeling Labile celler: Kort levetid, stor evne til fornyelse. Eks. overflateepitelceller, blodceller. Stabile celler: Sparsom celledeling normalt. Kan øke dersom skade. Eks. indre organer Permanente celler: Kan ikke dele seg. Eks. Nerveceller, hjerte- og skjelettmuskelceller

13 Sårtilheling Primær sårtilheling – kirurgisk lukning av sår i akuttfasen. Sårkantene trekkes sammen. Gror raskt. Sekundær sårtilheling – sår med substanstap og urene sår – behandles åpent. Tilheling tar tid. Evt. sekundær lukning.

14 Vekstforstyrrelser Hypertrofi: Organet vokser fordi den enkelte celle øker i størrelse. Årsak oftest økt belastning. Muskler som trenes. Hyperplasi: Organet vokser fordi antallet celler øker. Årsak oftest hormonell stimulering. Eks. prostatahyperplasi. Begge kan forekomme samtidig (livmoren under graviditet). Går tilbake når årsaken forsvinner. Atrofi – det motsatte av hypertrofi og hyperplasi. Se tidligere. Metaplasi – når en type celler blir erstattet av en annen. Eks. luftveiene hos røkere.

15 Metaplasi

16 Svulstlære Svulst = neoplasi: Unormal nydannelse av celler, der veksten fortsetter etter at det stimuli som startet celledelingen har opphørt. Skade i kjernens DNA gjør at celledelingen ikke lenger er regulert av de normale reguleringsmekanismer. Tumor = hevelse. Brukes ofte om svulster. Svulster kan være godartede/ benigne og ondartede/ maligne = kreft/ canser.

17 Godartet versus ondartet Langsom vekst Ekspansiv vekst Ikke evne til spredning/ metastasering Likner vanlige celler Veksten stopper etter en tid Hurtig vekst og/eller cellene lever lenge Infiltrerende vekst Metastaserer (dvs. vokser inn i blod- og lymfekar, celler transporteres til nye steder hvor de vokser. Atypiske celler Veksten stopper ikke

18 Forts. svulstlære Carsinoma in situ: ”Kreft på stedet” i epitelkledd slimhinne. Cellene har alle tegn på kreft, men har enda ikke vokst gjennom basalmembranen. Dysplasi: Celleforandringer. Fra lett til grov. Grov dysplasi er stadiet før carsinoma in situ. Inndeling av maligne svulster

19 Forts. svulstlære Primærtumor – den svulst som gir opphav til metastaser Metastaser – spredning fra en primærtumor Vanlige steder for metastaser: Lymfeknuter, lever, lunger. Men – mønsteret varierer for de ulike typer svulster. Residiv: Tilbakekomst av tumor lokalt eller annet sted når man trodde man hadde fjernet den. Paraneoplastisk syndrom: Tilstander/ lidelser hos kreftpasienter som ikke skyldes den mekaniske veksten av svulstvevet.

20 Typer maligne svulster: Klassifiseres etter typer celler den er utgått fra. Epitel – Karsinomer (plateepitelkarsinom, adenokarsinom) Støttevev – Sarkomer (fibrosarkom, liposarkom, osteosarcom, chondrosarkom) Muskelvev – Sarkomer (rhabdomyosarcom) Nervevev - Diverse Flytende vev - Diverse

21 Diagnostikk, behandling Biopsi (vevsprøve) Cytologi Finnålsaspirasjonscytologi Kirurgisk eksisjon – frie reseksjonsrender Hvis operabel. Cytostatika. Stråling. Hvis inoperabel. Hvis metastaserende canser. Målsetning: Kurativ, palliativ


Laste ned ppt "Kroppen: Betennelse, skader, sårtilheling, vekstforandringer Pensum: Kap. 3-6 i patologiboka Kap 11 – menneskekroppen. S. 369-373 Regulering av kroppstemperaturen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google