Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.rf.no Oppfølging av assistanser Ansvarsforhold: FoU-instituttet ansvarlig for at de faglige målene ble nådd TEFT: ansvarlig for prosjektet fra start.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.rf.no Oppfølging av assistanser Ansvarsforhold: FoU-instituttet ansvarlig for at de faglige målene ble nådd TEFT: ansvarlig for prosjektet fra start."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.rf.no Oppfølging av assistanser Ansvarsforhold: FoU-instituttet ansvarlig for at de faglige målene ble nådd TEFT: ansvarlig for prosjektet fra start til avslutning. Det ble alltid oppnevnt en prosjektleder – som oftest forsker, men dette var ingen garanti for at prosjektet fulgte oppsatt plan.

2 www.rf.no Oppfølging av assistanser Viktig å følge prosjektene over tid. Det ble anbefalt å vurdere formelle oppfølgings- punkter: –Oppstartmøte – komme i gang –Avslutningsmøte – markere at prosjektet er ferdig –Eventuelt et møte midt i prosjektet – for å sjekke framdrift

3 www.rf.no Oppfølging av assistanser Oppstartmøte – ofte første gang bedrift og forsker møttes –Markere at ”nå er vi i gang” –Gjennomgang av prosjektet –Avklare forventninger –Avklare arbeidsform og oppgavefordeling –Rapportering –osv. Eventuell datainnsamling

4 www.rf.no Oppfølging av assistanser En viktig rolle i TEFT (sammen med utførende FoU-institutt), var å vedlikeholde og videreutvikle relasjoner ved å følge opp bedriften over tid. Attachéen kjente som oftest bedriftens forskjellige behov bedre enn FoU-instituttet Tid til disposisjon for oppfølging, spesielt etter TP, var alt for liten

5 www.rf.no Oppfølging av assistanser Flere momenter understreker viktigheten av oppfølging: –Behov hos bedriftsledelsen både i SMB og større bedrifter for å ha en nøytral samtalepartner i FoU-sammenheng – ”TEFT-hatten” –Bedriftens behov for medvirkning i FoU kan variere sterkt over tid –Strategiendringer i bedriften –Endringer i bedriftens ledelse

6 www.rf.no Oppfølging av assistanser Andre attachéroller: –Rådgiver/samtalepartner – også andre forhold enn teknologiske –Veileder – for eksempel til andre aktører –Nettverksbygger: for eksempel inn mot eksisterende bedriftsnettverk sammen med bedriften etablere nettverk tilpasset oppgaven –Pådriver – inspirator – motivator i prosjektene

7 www.rf.no Avslutning / evaluering Avslutningsmøtet –Presentasjon av sluttrapport / resultater fra prosjektet. Tilstede: Bedriftsledelse, forsker, attaché (har også vært kjørt som telefonmøte) –Oppsummering av hele prosjektprosessen. Hva gikk bra? Hva kunne vært gjort annerledes? Hva har vi lært? –Eventuell videre aktivitet. Kan det være aktuelt å videreføre prosjektet, eventuelt med medvirkning fra andre aktører? Her kan FoU-instituttet komme med innspill.

8 www.rf.no Avslutning / evaluering Formell avslutning av prosjektet: –Avslutningsbrev til bedriften –Utsendelse av spørreskjema til bedriften –Sluttmeldingsskjema fra institutt –Fakturering av bedriftens egenandel –Godkjenne TEFT-bidraget til instituttet

9 www.rf.no Videreføring / gjenkjøp TEFT II: –452 henvisninger til andre i virkemiddelapparatet –360 videreføringer i andre FoU-prosjekter –74 initierte SkatteFUNN-prosjekter med kjøp av FoU –45 initierte SkatteFUNN-prosjekter uten kjøp av FoU –265 vanlige henvisninger til SkatteFUNN

10 www.rf.no Videreføring / gjenkjøp Mange av TP-ene ble et ledd i, eller et forprosjekt til større utviklingsprosjekter: –NFRs brukerstyrte programmer, for eksempel VARP, VAREMAT –SNDs IFU / OFU Erfaringen viste at det var til dels vanskelig å komme inn i forskningsrådets programmer

11 www.rf.no Nettverksprosjekter I løpet av TEFT II ble det satt i gang 72 nettverksprosjekter med 263 deltakerbedrifter –Evalueringen av TEFT viste at halvparten av bedriftene har etablert langsiktige relasjoner –Bedriftenes relasjoner til FoU-instituttene går primært gjennom den individuelle forskeren

12 www.rf.no Nettverksprosjekter Eksempler på områder for nettverksprosjekter: –Systematisk produktutvikling –Ta i bruk ny materialteknologi –Utvikling av vedlikeholdssystem –Langtidsvirkning av impregnert limtre –


Laste ned ppt "Www.rf.no Oppfølging av assistanser Ansvarsforhold: FoU-instituttet ansvarlig for at de faglige målene ble nådd TEFT: ansvarlig for prosjektet fra start."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google