Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunesektoren ser muligheter Adm.dir. Sigrun Vågeng.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunesektoren ser muligheter Adm.dir. Sigrun Vågeng."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunesektoren ser muligheter Adm.dir. Sigrun Vågeng

2 19 fylkeskommuner 430 kommuner 500 bedrifter 400 000 ansatte 12 000 politikere 333 milliarder kroner Kartgrunnlag Copyright © Statens kartverk, Norsk Eiendomsinf. og Asplan Viak Internet ASAsplan Viak Internet AS KS – kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon vi representerer:

3 Vi vil skape: Visjon: En selvstendig og nyskapende kommunesektor Formål: KS skal sikre kommunesektoren best mulig rammebetingelser Verdier: Synlig, tydelig, modig

4 Sykefraværet i kommunal sektor må – og kan reduseres! Sykefraværet varierer mellom 2,6% og 16,9% - på kommune/fylkeskommunalt nivå 1 prosentpoeng redusert sykefravær = 1,4 mrd kroner per år 2700 årsverk

5

6 Sykefravær og arbeidsgiverpolitikk selvsagt på dagsorden i Finnmark Rekruttering og arbeidsgiversamling i går og i dag 16 av 19 kommuner deltok i tillegg til fylkeskommunen

7 Interessepolitikk Refusjonssatsene for samisk språk i grunnopplæringen Statlig vern og båndlegging av areal Kostnadsnøkkelen i det kommunale inntekstsystemet Kommunene som skoleeier – herunder rekruttering av lærere

8 Høy medarbeidertilfredshet i kommunene Hva med innbyggerne? Omdømmebygging som arbeidsgiver – langsiktig og helhetlig arbeid

9 Mye vil ha mer

10 Behovene øker

11 Tiårets debatt Hvor stor offentlig sektor klarer nasjonen? Ressursbruk i verdenstoppen Behovene vil øke Ressursene vil avta Handlingsrommet har vi nå – ikke senere ”Sektoren kan ikke regne med at økte inntekter vil løse alle de utfordringene den allerede står overfor.” Kommunene og norsk økonomi nr 2/2009

12 Bærekraftig velferd eller dramatiske kutt? Mulig å finansiere høyere kostnader pr. elev og pr. sykehjemsplass de neste 10 årene Men jo mer vi skrur opp for kostnadene nå - desto større tilpasningsproblemer fra 2020  Stat og kommunesektor må prioritere tiltak nå som styrker yrkesdeltakelsen og næringslivet

13 Hvordan kan kommunesektoren bidra? Holde flere i arbeidsstyrken – utdanning, kvalifisering, rehabilitering og forebygging Effektivisere (IKT, innovasjon, organisering) Redusere sykefraværet blant egne ansatte Godt samspill med lokalt næringsliv  Kommunesektoren må ha frihet til å finne gode lokale løsninger

14 KS vil være kommunesektorens viktigste støttespiller og pådriver ved -samarbeid -konsultasjoner -forskning -utvikling -demokratiutvikler


Laste ned ppt "Kommunesektoren ser muligheter Adm.dir. Sigrun Vågeng."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google