Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnehagekontoret Styrermøte 14.februar 2013. Barnehagekontoret Statens kompetansesatsing for barnehageansatte i 2013 Vennskap og deltakelse Omsette formålsparagrafen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnehagekontoret Styrermøte 14.februar 2013. Barnehagekontoret Statens kompetansesatsing for barnehageansatte i 2013 Vennskap og deltakelse Omsette formålsparagrafen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnehagekontoret Styrermøte 14.februar 2013

2 Barnehagekontoret Statens kompetansesatsing for barnehageansatte i 2013 Vennskap og deltakelse Omsette formålsparagrafen i praktisk arbeid i barnehagen Flerkulturelt og mangfoldig samfunn Vennskap og tilhørighet Læring og danning Medvirkning og deltakelse Barnehagen som læringsarena Barn med nedsatt funksjonsevne Omsorgsvikt Språk Likestilling

3 Barnehagekontoret 2013

4 Barnehagekontoret Informasjon Vedtekter Prosjekt barn 0-6 år med behov for ekstra hjelp og støtte

5 Barnehagekontoret Marie Plahte nærmiljøprosjekt Ordinær helsestasjonsdrift Ungdomstjeneste Mange lag og organisasjoner Nærmiljøteam på Hauger ungd.skole og Rud vgsk. Diverse andre samarbeidsforaer

6 Barnehagekontoret Prosjektets oppdrag : Eier: Helsetjenester barn og unge. Finansiert av Helsedirektoratet Arbeidet skal være i tråd med satsingen ”Sammen for barn og unge”- tidlig innsats, tilgjengelighet, tverrfaglighet og samhandling Etablere en faglig plattform; ICDP Kartlegge status og behov Høyt fokus på brukermedvirkning. Hva ønsker brukerne av senteret Opprette kontakt med organisasjonene i Mindehallen og andre aktuelle frivillige organisasjoner. Utvikle eksisterende samarbeid samt tenke nye modeller for tverrfaglige/tverrsektorielle løsninger for samhandling Igangsette aktiviteter og tiltak Bidra til implementering i drift Utarbeide en spredningsstrategi til andre nærmiljøer

7 Barnehagekontoret Kveldsåpen barnehage I prøveprosjektperioden opprettes 20 kveldsåpne plasser/flexiplasser ved Vallersvingen barnehage, med mulighet for at åtte barn kan bruke tilbudet på kveldstid Barna kan ikke være i barnehagen lengre enn barn i andre barnehager, men det er muligheter til å være der til andre tidspunkt enn i dag

8 Barnehagekontoret Retningslinjer for kveldsåpen barnehage: Åpningstiden for kveldsåpent tilbud er frem til kl. 22.30. Maksimal oppholdstid for barn: 9,5 timer per dag. Normal bemanning etter kl. 1700 er to ansatte - med mulighet for fleksibilitet v/behov Det er 20 plasser som avsettes til kveldsåpent tilbud ved hovedopptaket. De 20 plassene tildeles ut fra kriteriet om at søker må være enslig forsørger med turnusarbeid/kveldsvakter/ubekvem arbeidstid. Ellers gjelder kriterier for tildeling av barnehageplass slik de fremkommer i vedtekter for kommunale barnehager, Tilbudet gis til maksimalt 8 barn per kveld. Barnehagens styrer/organiserer bemanningen for det kveldsåpne tilbudet innenfor gitte økonomiske rammer. Prisen for plass med kveldsåpent tilbud er den samme som for heldagstilbudet*. Maksimalprisen for heldagstilbudet er kr 2 330 per måned. Det gis muligheter til å gå ut over maksimalpris for foreldrebetalingen for heldagstilbud, fastsatt i Stortingets budsjettvedtak, hvis barnehagen har spesielle aktiviteter.

9 Barnehagekontoret Informasjon Fra 2013: Studiested Sandvika –Videreutdanning i barnehagepedagogikk Søknadsfrist 1.mars –Kompass Søknadsfrist 1.april

10 Barnehagekontoret Fra 2014: Barnehagelærerutdanning fra høsten 2014 – også på studiested Sandvika

11 Barnehagekontoret Beredskap Gjennomført kartlegging desember 2012 Øvelser i barnehagene Oppfølging styrermøte februar Tlf nr til Gjermund Seter, politiet: 95910160


Laste ned ppt "Barnehagekontoret Styrermøte 14.februar 2013. Barnehagekontoret Statens kompetansesatsing for barnehageansatte i 2013 Vennskap og deltakelse Omsette formålsparagrafen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google