Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spesialpedagogisk rådgivning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spesialpedagogisk rådgivning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Spesialpedagogisk rådgivning
Prosess og muligheter Lesing: Lassen 2002, Rådgivning, s.19-43, Lassen, 2007

2 Rådgivning ” Enhver situasjon der det foreligger gjensidighet om at et menneske skal gå inn i et samarbeid med et annet menneske, i et forsøk på å yte hjelp” (Davis 1995, s.16) Lassen, 2007

3 Rådgivning som prosess
Fra et nåværende ståsted mot et ønsket ståsted (Carkhuff, Egan) En planlagt endring av praksis for det bedre (Havelock, Skogen & Sørlie) Fokus mot det neste utviklings/vekst sone (Dunst, Trivette, Deal; Vygotsky) Lassen, 2007

4 Flyt – M. Csikszentmihaltyi Å fange ståsted og situasjon
Utfordring Høy Angst Stagnasjon Lav Høy Kompetanse Lassen, 2007

5 Paradigmeskift 1. Fra fokusering på selve individet til
fokusering på individet i systemet. Fra problemfokusering til mulighetsfokusering. Lassen, 2007

6 Sense of Coherence og Bevegelse
“Salutogenese” Sense of Coherence og Bevegelse Comprehen- Manage Meaning- sibility ability fulness Move: UP High Low High UP Low Low High Down High High Low Down High Low Low Lassen, 2007

7 Løsningsfokusert rådgivning!
Fra problemløsning (Carkhuff, Egan) til “Solution-focused brief counseling” (SFBC) av Steven de Shazer & Insoo Kim Berg til LØFT - Løsningsfokusert tilnærming til organisasjonsutvikling og konfliktløsning (Gro Johnsrud Langslet) Lassen, 2007

8 “Empowerment” 3 Hoved Teser
Alle har eksisterende styrker & evner & muligheter for å bli mer kompetente Svikt å vise kompetanse ligger like mye med systemets vansker for å legge tilrette for læringsmuligheter som individ mangel. Læring skjer best når erfaringer fører mennesker mot selv attribusjon Lassen, 2007

9 4 Nivåer Individ - sosial kompetanse, ferdighetsutvikling, selvtillit, selvkontroll Gruppe - tilhørighet, løsningsfokuserte ferdigheter, inkludering, samarbeid Organisasjoner - delt lederskap, effektiv kommunikasjon, muligheter til å øke ferdigheter Samfunn - muligheter for bruker deltagelse/ bestemmelse Lassen, 2007

10 Sirkulære Prosesser 1. Nivå Barn/ Ungdom/Bruker
Pedagogen/ helse personel Foreldre 2-3. Nivå Klasse/avdelings/klubb miljø Skole/barnehage/arbeidsmiljø Hjemme/bomiljø 3-4. Nivåer Kommune/ Bydel Etatene Befolkningen Lassen, 2007

11 Self-efficacy Ta kontroll over egen læring (Bandura)
Læring gjennom konsekvenser å identifisere hva lykkes & hvordan Mestring å oppfatte at man lykkes og klarer situasjoner Overtale å få “feedback” om at man kan lære/ klare seg Våkenhet - ”arousal” lyst - energi til å ta inn stimulus/ informasjon Lassen, 2007

12 Modeller Carkhuff & Anthony - Skills of Helping
Egan- The Skilled Helper Kokkersvold & Vedeler- Spesialped.Rådg. Lazarus & Folkman - Stress & Coping Problemløsningsmodell for Innovasjon Lassen, 2007


Laste ned ppt "Spesialpedagogisk rådgivning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google