Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lassen, 2007 Spesialpedagogisk rådgivning Prosess og muligheter 27.08.07 Lesing: Lassen 2002, Rådgivning, s.19-43, 170-171.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lassen, 2007 Spesialpedagogisk rådgivning Prosess og muligheter 27.08.07 Lesing: Lassen 2002, Rådgivning, s.19-43, 170-171."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lassen, 2007 Spesialpedagogisk rådgivning Prosess og muligheter 27.08.07 Lesing: Lassen 2002, Rådgivning, s.19-43, 170-171

2 Lassen, 2007 Rådgivning ” Enhver situasjon der det foreligger gjensidighet om at et menneske skal gå inn i et samarbeid med et annet menneske, i et forsøk på å yte hjelp” (Davis 1995, s.16)

3 Lassen, 2007 Rådgivning som prosess Fra et nåværende ståsted mot et ønsket ståsted (Carkhuff, Egan) Fra et nåværende ståsted mot et ønsket ståsted (Carkhuff, Egan) En planlagt endring av praksis for det bedre (Havelock, Skogen & Sørlie) En planlagt endring av praksis for det bedre (Havelock, Skogen & Sørlie) Fokus mot det neste utviklings/vekst sone (Dunst, Trivette, Deal; Vygotsky) Fokus mot det neste utviklings/vekst sone (Dunst, Trivette, Deal; Vygotsky)

4 Lassen, 2007 Flyt – M. Csikszentmihaltyi Å fange ståsted og situasjon Utfordring Høy Høy Angst Angst Stagnasjon Stagnasjon Lav Høy Lav Høy Kompetanse Kompetanse

5 Lassen, 2007 Paradigmeskift 1. Fra fokusering på selve individet til fokusering på individet i systemet. fokusering på individet i systemet. 2. Fra problemfokusering til mulighetsfokusering. mulighetsfokusering.

6 Lassen, 2007 “Salutogenese” Sense of Coherence og Bevegelse Comprehen- Manage- Meaning- Comprehen- Manage- Meaning- sibility ability fulness sibility ability fulnessMove: UP High Low High UP Low Low High Down High High Low Down High Low Low

7 Lassen, 2007 Løsningsfokusert rådgivning! Fra problemløsning (Carkhuff, Egan) til Fra problemløsning (Carkhuff, Egan) til “Solution-focused brief counseling” (SFBC) av Steven de Shazer & Insoo Kim Berg til “Solution-focused brief counseling” (SFBC) av Steven de Shazer & Insoo Kim Berg til LØFT - Løsningsfokusert tilnærming til organisasjonsutvikling og konfliktløsning (Gro Johnsrud Langslet) LØFT - Løsningsfokusert tilnærming til organisasjonsutvikling og konfliktløsning (Gro Johnsrud Langslet)

8 Lassen, 2007 “Empowerment” 3 Hoved Teser –Alle har eksisterende styrker & evner & muligheter for å bli mer kompetente –Svikt å vise kompetanse ligger like mye med systemets vansker for å legge tilrette for læringsmuligheter som individ mangel. –Læring skjer best når erfaringer fører mennesker mot selv attribusjon

9 Lassen, 2007 4 Nivåer Individ - sosial kompetanse, ferdighetsutvikling, selvtillit, selvkontroll Individ - sosial kompetanse, ferdighetsutvikling, selvtillit, selvkontroll Gruppe - tilhørighet, løsningsfokuserte ferdigheter, inkludering, samarbeid Gruppe - tilhørighet, løsningsfokuserte ferdigheter, inkludering, samarbeid Organisasjoner - delt lederskap, effektiv kommunikasjon, muligheter til å øke ferdigheter Organisasjoner - delt lederskap, effektiv kommunikasjon, muligheter til å øke ferdigheter Samfunn - muligheter for bruker deltagelse/ bestemmelse Samfunn - muligheter for bruker deltagelse/ bestemmelse

10 Lassen, 2007 Sirkulære Prosesser 1. Nivå Barn/ Ungdom/Bruker Pedagogen/ helse personel Foreldre Pedagogen/ helse personel Foreldre 2-3. Nivå Klasse/avdelings/klubb miljø Skole/barnehage/arbeidsmiljø Hjemme/bomiljø Skole/barnehage/arbeidsmiljø Hjemme/bomiljø 3-4. Nivåer Kommune/ Bydel Etatene Befolkningen Etatene Befolkningen

11 Lassen, 2007 Self-efficacy Ta kontroll over egen læring (Bandura) Læring gjennom konsekvenser Læring gjennom konsekvenser å identifisere hva lykkes & hvordan å identifisere hva lykkes & hvordan Mestring Mestring å oppfatte at man lykkes og klarer situasjoner å oppfatte at man lykkes og klarer situasjoner Overtale Overtale å få “feedback” om at man kan lære/ klare seg å få “feedback” om at man kan lære/ klare seg Våkenhet - ”arousal” Våkenhet - ”arousal” lyst - energi til å ta inn stimulus/ informasjon lyst - energi til å ta inn stimulus/ informasjon

12 Lassen, 2007 Modeller Carkhuff & Anthony - Skills of Helping Carkhuff & Anthony - Skills of Helping Egan- The Skilled Helper Egan- The Skilled Helper Kokkersvold & Vedeler- Spesialped.Rådg. Kokkersvold & Vedeler- Spesialped.Rådg. Lazarus & Folkman - Stress & Coping Lazarus & Folkman - Stress & Coping Problemløsningsmodell for Innovasjon Problemløsningsmodell for Innovasjon


Laste ned ppt "Lassen, 2007 Spesialpedagogisk rådgivning Prosess og muligheter 27.08.07 Lesing: Lassen 2002, Rådgivning, s.19-43, 170-171."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google