Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Normalitet, avvik og funksjonshemning SPED 1000. Vitenskap, modernitet og etikk Eva Simonsen 4.9., 10.9. og 11.9. 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Normalitet, avvik og funksjonshemning SPED 1000. Vitenskap, modernitet og etikk Eva Simonsen 4.9., 10.9. og 11.9. 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Normalitet, avvik og funksjonshemning SPED 1000

2 Vitenskap, modernitet og etikk Eva Simonsen 4.9., 10.9. og 11.9. 2007

3 Litteratur Askheim (2003) s.89 - 101. Bliksrud, Hestmark og Rasmussen, bind IV. 331-356 Meyer og Sirnes (1999)s.76-98 Morken (2006) s. 9-15 Dessuten anbefales: Kirkebæk,B. Simonsen, E. (1999) Etikk, genetikk og spesialpedagogikk. Oslo: Unipub. Kirkebæk, B. Simonsen, E. (2002) Handikaphistoriske temaer. I.: Befring, Tangen, R. (2002) Spesialpedagogikk. Oslo:Cappelen Seip, Anne-Lise (1994) Omsorg blir politikk. Kap.8. I: Veiene til velferdsstaten. Norsk sosialpolitikk 1920 -1975. Oslo: Gyldendal. Simonsen, E. (2000) Mennesket skapt i naturvitenskapens bilde. Kap. 2. Vitenskap og profesjonskamp – opplæring av åndssvake og døve i Norge 1881-1963. Oslo:Unipub.

4 Velferdsstatens logikk: Uten diagnose – ingen behandling

5 Normalitet og avvik Sosiologisk Antropologisk Kulturelt Historisk: - ”normalitetens historie”

6 Begrepene Vitenskap: Vitenskapeliggjøring av menneskelig variasjon uttrykt som normalitet og avvik

7 Begrepene fortsatt Modernitet: 1650 - ? - en epoke i vestlig kultur preget av rasjonalitet og utviklingsoptimisme

8 Begrepene forts. Etikk: -forestillinger om moral -realisering av moralske verdier -regler for moralsk handling -etablering av hierarkier for menneskelig verdi - menneskesyn

9 Struktur for forelesningene 4.september: Normalitet som vitenskapelig begrep i vestlig kultur Det 19.århundret: - Etablere standarder for det normale

10 Struktur forts. 10.september: Normalitetens gjennombrudd Det 20.århundret: - klassifikasjon, sortering og behandling av det unormale

11 Struktur forts. 11.september: Normalitet i oppløsning? Det 21.århundret: - mangfold, variasjon og inkludering?

12 Moderniteten Gjennombrudd for: -opplysningsprosjektet -rasjonalitet/fornuft -empiri -teknologi -fremskritt

13 Et nytt historiesyn Brudd med oppfatningen av verden som en uforanderlig og gitt størrelse: -utvikling og endring -mennesket fikk en hånd på rattet

14 Førmoderne menneskesyn Sykdom, fattigdom og funksjonshemning forstått i en religiøs ramme: -som straff for synd -som objekt for almisser og omsorg

15 Synet på barn Byttinger Utsatte barn Hittebarn

16 Fattigdom som hovedkategori for menneskelige problemer -Lite behov for kategorisering, sortering og differensiering

17 Modernitetens menneskesyn: Et rasjonelt syn på hopen av fattige, syke og elendige mennesker: Observere Kvantifisere Eksperimentere

18 Mennesket og tiden det gode – i pakt med religionen det dårlige – syndig tidslinjen – statisk

19 Bruddet det gode – i pakt en norm/standard det dårlige - utenfor normen tidslinjen - utvikling fremover

20 En progressiv utvikling? Sirnes (1999): Kritisk fortolkning av moderniteten som entydig progressiv Modernisering som disiplinering av skolen - og samfunnet

21 Empiri – ikke tro Hvordan danner mennesket seg forestillinger? Ideer? Språk? Moral? Hvilken betydning har sansene?

22 Et spesialpedagogisk eksempel Denis Diderot og synet på døves tegnspråk (1750)

23 Tegnspråkets styrke ”Hvordan forandres ikke vår forståelse ved hjelp av tegn!” ”Er ikke den mest livlige tale bare en etterligning av det som skjer!”

24 Denis Diderot forts. Tegnspråk som studieobjekt og for vitenskapelig eksperimentering: Hva styrer mennesket? - fornuften eller følelsene? Tegnspråket gir svar.

25 Normalitet som vitenskapelig fenomen Naturen gir svaret Det observerbare og målbare oppfattes som naturgitt - og dermed absolutt og riktig

26 Standarder for normalitet på 1800-tallet Rase Kjønn Klasse Alder Religion Kultur og språk Moral Forstand

27 Normenes grunnlag Moralsk høyverdig I pakt med naturen Statistisk mest vanlig

28 Spesialpedagogisk normalitet 1800-tallet Moral Forstand Språk

29 Vitenskapelig ordnet menneskehet En biologisk og statistisk definisjon av normalitet

30 Biologi som norm Immanuel Kant og ”rasenes oppfinnelse” (1775-1785)

31 Rasenes”oppfinnelse” Menneskeartens fire ”raser”: - den hvite - den negroide - den kalmukkiske-hunnerne - den hindustanske

32 Interessen for hodet Kraniemålinger Frenologi (tolking av kraniemålingene) Fysiognomi (den fødte forbryter)

33 Kraniemålinger Paul Broca: -”Hjernens volum viser åndsevnene” - Redskap for klassifisere hår- og hudfarge - Påviste talesenteret i venstre frontallapp

34 Frenologi Franz Gall, grunnla frenologien og tolket kraniemålingene: -Høy panne: metafysisk spekulasjon -Bred form: lave drifter og kriminalitet

35 Fysiognomi Dyre- og menneskefysiognomier ”Uærlige” fysiognomier Cesare Lombroso og den fødte forbryter

36 Fysisk antropologi i Norge ”Den nordiske rase” -og ”de andre” ”Verdens største samling sameskjeletter”

37 Utviklingstenkningen Degenerasjon Evolusjon Rekapitulasjon Atavisme

38 Morel og degenerativ arv 1857 1.gen: Mindre nervøse lidelser 2. gen: Alkoholisme, prostitusjon og vagabondering 3. gen: Kriminalitet og sinnssykdom 4. gen: Åndssvakhet, idioti og døvhet

39 Darwinisme og evolusjon (utviklingslæren) Artenes opprinnelse (1859) Det naturlige utvalg (1871)

40 Rekapitulasjon Individet går gjennom menneskehetens utviklingshistorie Barn og ”primitive” raser står lavest Er nærmest dyrene i utvikling

41 Tilbakeslag Atavisme: - tilbakeslag til tidligere utviklingstrinn

42 Et spesialpedagogisk eksempel 1867 Mongolisme Downs syndrom

43 John Langdon Down Åndssvake er som barn og primitive raser De befinner seg på et lavt utviklingstrinn

44 John Langdon Down Inspirert av frenologi darwinisme (utviklingslære) atavisme

45 Etnisk klassifikasjon av åndssvake Mongolian Malay Ethiopian Aztec Causian

46 Det enkleste er linjal Farvel til fot, tommer og alen: - innføring av det metriske system (1875)

47 Det enkleste er linjal forts. Normalfordelingskurven Intelligenstesting

48 Personene bak: Johann C.F. Gauss og normalfordelingskurven Carl Looft og intelligenstesting

49 Intelligenstesting Alfred Binet & Theodor Simon i Frankrike

50 Intelligenstesting i Norge Carl Looft: -”psykiske variabler” - ”psykiske utviklingsmangler”

51 ”Utenfor regelen” ”Abnormbegrepet”

52 Inn i det 20.århundret: Sirnes (1999) Normalitet – en tom kategori

53 Avviket - og jakten på avvikeren

54 Etikk og etiske implikasjoner


Laste ned ppt "Normalitet, avvik og funksjonshemning SPED 1000. Vitenskap, modernitet og etikk Eva Simonsen 4.9., 10.9. og 11.9. 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google