Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Knut Roald 15.09.14.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Knut Roald 15.09.14."— Utskrift av presentasjonen:

1 Knut Roald

2 Det enkle relasjonsproblemet
Mål Resultat Det doble relasjonsproblemet (Cambridgemanifestet 1972) Mål Prosess Resultat

3 (Sveiby og Riesling 1987:71)

4

5 Kva er skilnadene ? Informasjon # Kunnskap
Kvalitetssystem # Kvalitetsarbeid Forvaltningslogikk # Kvalitetslogikk Kvalifikasjon # Profesjon Kausal # Systemisk Medbestemming # Medskaping Delegasjon # Distribusjon 5

6 Karakteristiske mønster i empirien:
1. Alle er førebudde til å levere medskapande innspel 2. Leiarane SPØR i staden for å …. (theory of inquiry ) 3. Vente med motførestilling 4. Alle ansvarlege for motførestilling 5. I G P og SMT 6. Vurdere systematisk for å bli systemisk

7 7.Krevjande former for leiing og distribusjon
forts … 7.Krevjande former for leiing og distribusjon 8. Homogene / heterogene arbeidsgrupper 9. Pauserommet ingen god arbeidsstaad 10. Autoritær i ”fillesaker” 11 … …. Osv.

8 FØR UNDER ETTER

9

10 Kompetanse- utvikling Handling Person Person
Qvortrup 2001, Boreham 2006, Hargreaves & Fullah 2012, Gotvassli 2013

11 Amdam og Amdam (2008) Kommunikativ planlegging vs
Tradisjonell forvaltingsbasert planlegging

12 Wells læringssyklus (1999)
Låg intensjonalitet Erfaring Informasjon Kunnskaps- bygging Innsikt Høg intensjonalitet Individ Fellesskap

13

14

15


Laste ned ppt "Knut Roald 15.09.14."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google