Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dagligbankundersøkelsen 2012. Fakta Dagligbankundersøkelsen 2012 1003 intervju Befolkning 15 år + TNS Gallup Forfatter Bente Pettersen Roar Thorvaldsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dagligbankundersøkelsen 2012. Fakta Dagligbankundersøkelsen 2012 1003 intervju Befolkning 15 år + TNS Gallup Forfatter Bente Pettersen Roar Thorvaldsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dagligbankundersøkelsen 2012

2 Fakta Dagligbankundersøkelsen 2012 1003 intervju Befolkning 15 år + TNS Gallup Forfatter Bente Pettersen Roar Thorvaldsen Finansnæringens Fellesorganisasjon 125697 | © TNS Gallup

3 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Kontakt med banken - bruk av kanaler Viser prosentfordeling på bruk av kanaler (blant befolkning 15 år+) enten kanalen brukes alene eller i kombinasjon med andre. Eks: ”Bruker bare nettbank” er personer som bruker nettbank, men ikke bankfilial eller telefon. ”Bruker bare telefon og filial” er personer som bruker både telefon og filial, men ikke nettbank. 3 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

4 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Andel som bruker Internett og tjenester på Internett (Prosent av befolkningen 15 år +) 4 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

5 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Nettbankbrukere etter alder Nettbankbrukere totalt og etter alder fra 2002 til 2011 (Prosent av befolkningen 15 år +) 5 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

6 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Nettbanken brukes ofte Hvor ofte bruker du nettbank? (Prosent av nettbankbrukere) 6 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

7 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Hvilke tjenester brukes i nettbanken? 1 av 2 Hvilke av disse tjenestene har du brukt i nettbanken den siste måneden? (Prosent av nettbankbrukere) 7 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

8 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Hvilke tjenester brukes i nettbanken? 2 av 2 Hvilke av disse tjenestene har du brukt i nettbanken det siste året? (Hvis ikke brukt tjenesten siste måned) 8 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

9 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Filialbesøk 2002 - 2012 Hvor ofte besøker du filialen? (Prosent av befolkningen 15 år +) 9 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

10 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Tjenester som utføres i filialen Hvilke tjenester utfører du i filialen? (Prosent av de som bruker bankkontor/bankfilial) * ikke med i 2002 ** bl.a. tømme sparebøsse, gå i bankboks, innløse sjekker, opprette konto. 10 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

11 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Bruk av telefon/mobil På hvilke av følgende måter bruker du telefonen/mobilen i forhold til banken? (Prosent av befolkningen 15 år +) 11 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

12 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Telefonkontakt med banken Hvorfor tar du kontakt på telefon med en bankmedarbeider? (Prosent av de som har tatt kontakt med en av bankens ansatte) 12 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

13 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Hvor ofte? 2007 - 2012 Hvor ofte tar du kontakt på telefon med en bankmedarbeider? (Prosent av de som har tatt kontakt med en av bankens ansatte) 13 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

14 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Banktjenester via telefon Hvilke banktjenester utfører du via telefon, uten å snakke med en bankmedarbeider? (Prosent av de som ikke har tatt kontakt med en av bankens ansatte) 14 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

15 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Bruk av SMS og bruk/interesse for Mobilbank Bruk av SMS og mobilbank Interesse for mobilbank 15 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

16 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Interesse for tjenester på mobile flater Mange banker utvikler nå nye løsninger for kundebetjening via mobiltelefon og andre mobile grenseflater. Hvor interessert er du i å få tilgang til følgende tjenester via mobile flater? (Prosent av mobilbankbrukere og de som ønsker å bruke mobil til banktjenester 16 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

17 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Deltaker på sosialt nettsted Bruker du sosiale medier som for eksempel Facebook, Twitter eller LinkedIn? (Prosent av Internettbrukere) 17 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

18 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Bruker av sosialt nettsted Hvilke av følgende sosiale medier eller nettsamfunn bruker du? (Prosent av de som bruker ett eller flere sosiale nettsteder) 18 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

19 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Hva skal banken tilby på sosiale medier? Banken kan være tilstede i sosiale medier på ulike måter. Hvor viktig synes du det er at din bank er tilstede eller gjør følgende i sosiale medier? (Prosent av de som bruker ett eller flere sosiale nettsteder) 19 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

20 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Hva skal banken tilby på sosiale medier? Banken kan være tilstede i sosiale medier på ulike måter. Hvor viktig synes du det er at din bank er tilstede eller gjør følgende i sosiale medier? (Prosent av de som bruker ett eller flere sosiale nettsteder, grafen viser prosent andel ganske viktig + svært viktig) 20 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

21 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Hvilken kanal foretrekkes? Når du skal sjekke saldo foretrekker du å gjøre dette? (Prosent av befolkningen 15 år +) 21 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

22 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Hvilken kanal foretrekkes? Når du skal betale regninger foretrekker du å gjøre dette? (Prosent av befolkningen 15 år +) 22 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

23 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Hvilken kanal foretrekkes? Når du skal overføre penger mellom egne konti foretrekker du å gjøre dette? (Prosent av befolkningen 15 år +) 23 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

24 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Hvilken kanal foretrekkes? Når du skal få rådgivning foretrekker du å gjøre dette? (Prosent av befolkningen 15 år +) 24 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

25 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Hvilken kanal foretrekkes? Når du skal søke om lån eller refinansiere, foretrekker du å gjøre dette? (Prosent av befolkningen 15 år +) 25 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

26 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Hvilken kanal foretrekkes? Når du skal etablere en spareavtale foretrekker du å gjøre dette? (Prosent av befolkningen 15 år +) 26 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

27 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Netthandel i forhold til Internettbruk Internett-bruk 2000 – 2011 (Prosent av befolkningen 15 år +) 27 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

28 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Kjøp av varer/tjenester på Internett Hvor ofte det siste året har du kjøpt/bestilt varer/tjenester på Internett? (Prosent av befolkningen 15 år +) 28 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

29 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Kortbruk i dagligvarehandel Hvor ofte betaler du med kort når du handler dagligvarer? 2004 – 2012 (Prosent av befolkningen 15 år +) 29 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

30 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Kortbruk i dagligvarehandel - alder Hvor ofte betaler du med kort når du handler dagligvarer? (Prosentfordeling av svar per aldersgruppe 2011) 30 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

31 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Kortbruk i dagligvarehandel – alder De som betaler med kort hver gang de handler dagligvarer 2010 – 2012 (Prosent av befolkningen 15 år +) 31 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

32 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Kortbruk i dagligvarehandel – hver gang De som betaler med kort hver gang de handler dagligvarer 2004 – 2012 (Prosent av befolkningen 15 år +) 32 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

33 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Kortbruk - beløp Laveste beløp betalt med kort i januar (Prosent av de som har/bruker kort) 33 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

34 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Kortbruk – beløp 2012 Laveste beløp betalt med kort i januar (Prosent av de som har/bruker kort, fordelt på alder) 34 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

35 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Kortbruk – beløp 2011 Laveste beløp betalt med kort i januar (Prosent av de som har/bruker kort, fordelt på alder) 34 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

36 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Kortbruk – beløp 2010 Laveste beløp betalt med kort i januar (Prosent av de som har/bruker kort, fordelt på alder) 35 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

37 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Kontanter Hvor mye kontanter har du på deg til daglig? (Prosent av befolkningen per beløpsgruppe) 36 2011 2012 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

38 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Uttak av kontanter Hvordan og hvor ofte tar du ut kontanter? 2012 (Prosent av befolkningen 15 år +) 37 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

39 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Uttak av kontanter Hvordan og hvor ofte tar du ut kontanter? 2011 (Prosent av befolkningen 15 år +) 37 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

40 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Uttak av kontanter i butikk - hyppighet Hvor ofte tar du ut kontanter i butikk (cashback)? 2003 og 2005 - 2012 (Prosent av befolkningen 15 år +) 38 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

41 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Uttak av kontanter i minibank - hyppighet Hvor ofte tar du ut kontanter i minibank? 2003 og 2005 - 2012 (Prosent av befolkningen 15 år +) 39 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

42 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Fordeler med kontanter fremfor kort Er det alltid, av og til eller aldri noen fordeler ved å betale kontant fremfor med kort? (Prosent av befolkningen 15 år +) 40 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

43 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Banknæringens omdømme Mener du at banknæringens omdømme har blitt styrket eller svekket det siste året? (Prosent av befolkningen 15 år +) 41 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

44 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Årsakene til at banknæringens omdømme er blitt svekket Hvis svart svekket: Hva mener du er årsaken(e) til at banknæringens omdømme har blitt svekket? Uhjulpet, flere svar mulig 42 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

45 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Omdømmet til egen hovedbank Mener du at omdømmet til din egen hovedbank har blitt styrket eller svekket det siste året? (Prosent av befolkningen 15 år +) 43 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

46 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Årsakene til svekket omdømme for egen bank Hvis svart svekket: Hva mener du er årsaken(e) til at omdømmet til din hovedbank har blitt svekket? Uhjulpet, flere svar mulig 44 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

47 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Tilfredshet hovedbank Hvor fornøyd er du samlet sett med hovedbanken din? (Prosent av de som har hovedbank) 45 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

48 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Tilfredshet rådgivning I hvilken grad er du tilfreds med rådgivningen du får i bankfilialen? (Prosent av de som har fått informasjon/rådgivning ved besøk av bankkontor/filial) 46 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

49 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Tilfredshet med mobilbank Hvor fornøyd er du med å bruke Mobilbank/ mobilt Internett? (Prosent av mobilbankbrukere) 47 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

50 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Tilfredshet med nettbank Hvor fornøyd totalt sett er du med å bruke nettbank? (Prosent av nettbankbrukere) 48 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

51 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Pin-koden I hvilken grad prøver du å unngå at andre kan se hvilken PIN-kode du taster? (Prosent av de som bruker kort i butikk) 49 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

52 Alle n 2012=1003; 2011=1004 FNO’s autorisasjonsordning for finansielle rådgivere Finansnæringen har innført en autorisasjonsordning for å sikre at finansielle rådgivere har nødvendig kompetanse. Har du hørt om autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere? (Prosent av befolkningen 15 år +) 50 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

53 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Sosiale medier og banker Hvor raskt forventer du svar fra banken gjennom sosiale medier? (Prosent av de som bruker ett eller flere sosiale nettsteder) 51 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

54 Alle n 2012=1003; 2011=1004 Sosiale medier og banker Er det viktig for deg at banken bruker sosiale medier? (Prosent av de som bruker ett eller flere sosiale nettsteder) 52 Dagligbankundersøkelsen 2012 >

55 Takk


Laste ned ppt "Dagligbankundersøkelsen 2012. Fakta Dagligbankundersøkelsen 2012 1003 intervju Befolkning 15 år + TNS Gallup Forfatter Bente Pettersen Roar Thorvaldsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google