Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektstyring In 140 6. Forelesning Sommerville kap 4 andre del.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektstyring In 140 6. Forelesning Sommerville kap 4 andre del."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektstyring In 140 6. Forelesning Sommerville kap 4 andre del

2 Risikoadministrasjon Forutse risiko og gjøre noe for å unngå problemer Prosjektrisiko Framdriftsplaner Ressurser Produktrisiko Kvalitet Ytelse Forretningsrisiko Leverandør Klassifikasjonen er ikke entydig

3 Risikoadministrasjon Spesielt viktig i programvareprosjekter Usikkerhet med  kravspesifikasjon  anslått tidsforbruk  avhengighet av individuelle ferdigheter  endrede behov Forutse og gjøre tiltak Konsekvenser Mottiltak Kriseplaner

4 Vanlige risikoer Turnover Endring i ledelsen Maskinvare som mangler Endring i behov Forsinket spesifikasjon Creeping Features CASE-verktøy dårligere enn antatt Teknologiendringer Konkurransesituasjonen

5 Risikoadministrasjons- prosessen Risikoidentifikasjon Risikoanalyse Risikoplanlegging Risikoovervåkning

6 Risikoidentifikasjon Idédugnad eller erfaring Her er noen risikotyper som kan hjelpe: Teknologirisiko Personalrisiko Organisasjonsrisiko Verktøyrisiko-CASE Kravspesifikasjonsrisiko Anslagsrisiko

7 Risikoanalyse Sannsynlighet og alvorlighet Alvorlighet Katastrofal Alvorlig Til å leve med Ubetydelig svært lavlavmoderathøysvært høy Sannsynlighet

8 Risikoanalyse - eksempel RisikoSannsynlighetVirkning Økonomiske vansker hos oppdragsgiver reduserer prosjektets budsjett litenkatastrofal Umulig å rekruttere personell med nødvendig kompetanse storkatastrofal Nøkkelpersonell får sykefravær i en kritisk periode for prosjektet middelsalvorlig Programvarekomponenter som skulle brukes inneholder feil som begrenser funksjonaliteten middelsalvorlig Endringer i kravspesifikasjonen er så store at det krever store endringer i arkitekturen storalvorlig Organisasjonen endres, så nye ledere får ansvar for prosjektet storalvorlig osv. osv. osv.

9 Risikoanalyse Risikotabellen sorteres Katastrofale Alvorlige med mer enn middels sannsynlighet Ti på topp Overvåke de viktigste

10 Risikoplan Mottiltak mot viktige risikoer Prosjektlederens erfaring og vurdering Tre strategier Risikoomgåelse Skademinimering Kriseplaner

11 Risikoplan – eksempel RisikoStrategi Økonomiske vansker hos oppdragsgiver Forberede orientering for ledelsen som viser prosjektets store økonomiske betydning. Rekrutterings- vanskeligheter Orientere kunden om mulige vanskeligheter og mulig utsettelse. Sjekke komponentmarkedet. SykefraværReorganisere utviklingsgruppa slik at det blir mer overlapping Defekte komponenterErstatte de defekte komponentene med stabile komponenter fra en annen leverandør Endringer i kravspesifikasjonen Vurdere konsekvenser. Bygge for forandring. Information hiding. Organisasjonen endresForberede orientering for ledelsen som viser prosjektets store økonomiske betydning. osv. osv. osv.

12 Risikoovervåkning Overvåke viktige risikoer Blitt mer sannsynlig? Får større konsekvenser? Kan være vanskelig å observere Risikoindikatorer Kontinuerlig prosess Tas jevnlig opp på ledelsesmøter

13 Risikoindikatorer RisiikotypeMulig indikatorer TeknologiSein leveranse, mange rapporter om feil. PersonaleLav arbeidsmoral, Dårlig sosialt arbeidsmiljø, Alternative jobbmuligheter OrganisatoriskSladder. Lite aktivitet fra ledelsens side. VerktøyMotstand fra personalet. Klager på verktøyet. Krav om kraftigere arbeidsstasjoner KravspekMange ønsker om endringer. Klager fra kunde. AnslagIkke leveranse i samsvar med framdriftsplan. Manglende retting av påviste feil.


Laste ned ppt "Prosjektstyring In 140 6. Forelesning Sommerville kap 4 andre del."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google