Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

In Forelesning Sommerville kap 4 andre del

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "In Forelesning Sommerville kap 4 andre del"— Utskrift av presentasjonen:

1 In 140 6. Forelesning Sommerville kap 4 andre del
Prosjektstyring In 140 6. Forelesning Sommerville kap 4 andre del

2 Risikoadministrasjon
Forutse risiko og gjøre noe for å unngå problemer Prosjektrisiko Framdriftsplaner Ressurser Produktrisiko Kvalitet Ytelse Forretningsrisiko Leverandør Klassifikasjonen er ikke entydig

3 Risikoadministrasjon
Spesielt viktig i programvareprosjekter Usikkerhet med kravspesifikasjon anslått tidsforbruk avhengighet av individuelle ferdigheter endrede behov Forutse og gjøre tiltak Konsekvenser Mottiltak Kriseplaner

4 Vanlige risikoer Turnover Endring i ledelsen Maskinvare som mangler
Endring i behov Forsinket spesifikasjon Creeping Features CASE-verktøy dårligere enn antatt Teknologiendringer Konkurransesituasjonen

5 Risikoadministrasjons-prosessen
Risikoidentifikasjon Risikoanalyse Risikoplanlegging Risikoovervåkning

6 Risikoidentifikasjon
Idédugnad eller erfaring Her er noen risikotyper som kan hjelpe: Teknologirisiko Personalrisiko Organisasjonsrisiko Verktøyrisiko-CASE Kravspesifikasjonsrisiko Anslagsrisiko

7 Risikoanalyse Sannsynlighet og alvorlighet Alvorlighet Katastrofal
Til å leve med Ubetydelig svært lav lav moderat høy svært høy Sannsynlighet

8 Risikoanalyse - eksempel
Sannsynlighet Virkning Økonomiske vansker hos oppdragsgiver reduserer prosjektets budsjett liten katastrofal Umulig å rekruttere personell med nødvendig kompetanse stor Nøkkelpersonell får sykefravær i en kritisk periode for prosjektet middels alvorlig Programvarekomponenter som skulle brukes inneholder feil som begrenser funksjonaliteten Endringer i kravspesifikasjonen er så store at det krever store endringer i arkitekturen Organisasjonen endres, så nye ledere får ansvar for prosjektet osv. osv. osv.

9 Risikoanalyse Risikotabellen sorteres Katastrofale
Alvorlige med mer enn middels sannsynlighet Ti på topp Overvåke de viktigste

10 Risikoplan Mottiltak mot viktige risikoer
Prosjektlederens erfaring og vurdering Tre strategier Risikoomgåelse Skademinimering Kriseplaner

11 Risikoplan – eksempel Risiko Strategi
Økonomiske vansker hos oppdragsgiver Forberede orientering for ledelsen som viser prosjektets store økonomiske betydning. Rekrutterings-vanskeligheter Orientere kunden om mulige vanskeligheter og mulig utsettelse. Sjekke komponentmarkedet. Sykefravær Reorganisere utviklingsgruppa slik at det blir mer overlapping Defekte komponenter Erstatte de defekte komponentene med stabile komponenter fra en annen leverandør Endringer i kravspesifikasjonen Vurdere konsekvenser. Bygge for forandring. Information hiding. Organisasjonen endres osv. osv. osv.

12 Risikoovervåkning Overvåke viktige risikoer
Blitt mer sannsynlig? Får større konsekvenser? Kan være vanskelig å observere Risikoindikatorer Kontinuerlig prosess Tas jevnlig opp på ledelsesmøter

13 Risikoindikatorer Risiikotype Mulig indikatorer Teknologi
Sein leveranse, mange rapporter om feil. Personale Lav arbeidsmoral, Dårlig sosialt arbeidsmiljø, Alternative jobbmuligheter Organisatorisk Sladder. Lite aktivitet fra ledelsens side. Verktøy Motstand fra personalet. Klager på verktøyet. Krav om kraftigere arbeidsstasjoner Kravspek Mange ønsker om endringer. Klager fra kunde. Anslag Ikke leveranse i samsvar med framdriftsplan. Manglende retting av påviste feil.


Laste ned ppt "In Forelesning Sommerville kap 4 andre del"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google