Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OrensteinR.Vaagan JBI/HiO1 Orenstein, D. I. "Being in the Library Business. An Entrepreneurship Primer for Library Administrators", Library Administration.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OrensteinR.Vaagan JBI/HiO1 Orenstein, D. I. "Being in the Library Business. An Entrepreneurship Primer for Library Administrators", Library Administration."— Utskrift av presentasjonen:

1 OrensteinR.Vaagan JBI/HiO1 Orenstein, D. I. "Being in the Library Business. An Entrepreneurship Primer for Library Administrators", Library Administration & Management, 16 (2), Spring 2002:83-91

2 OrensteinR.Vaagan JBI/HiO2 Bibliotek kan ses på som små bedrifter Markedskrav spiller inn – såvel som støtte fra moderorganisasjon og myndigheter Bibliotek viktige markedsaktører pga innkjøp Berøringspunkter mellom små bedrifter og bibliotek: –Begge har nære bånd til lokalsamfunnet –Begge er sårbare for endringer i det politisk- økonomiske miljøet –Sterk identifisering med virksomheten i små bedrifter, i mindre grad i bibliotek > ulikheter i synet på eierskap

3 OrensteinR.Vaagan JBI/HiO3 –Nettverk og gjensidig støtte livsviktig for små bedrifter, likedan fornøyde kunder, –For bibliotek er brukerservice og fornøyde brukere viktig – men som ”non-profit” org. er finansiering fra moderorg/myndigheter viktigst Ville bibliotek overleve som små bedrifter – gitt konkurransen fra Internet og bokkjeder? Sentrale forhold ved drift av små, vellykkede (bibliotek-) virksomheter: –Ikke bare referansetjenester, katalogisering, programmere en PC, skrive HTML – men også samlingsbudsjettering, markedsføring av bibliotektjenester, utforming av bibliotek m.m.

4 OrensteinR.Vaagan JBI/HiO4 –Førstehåndsinntrykket viktig: nye brukere skal tas godt imot –Gjør alltid mer enn brukeren forventer –Forsikre deg om at du støtter de ansatte – og at de vet dette (> kontinuerlig opplæring, forbedring) –Respekter brukerne (ikke vær forutinntatt) –Klager og problemer må ses på som løsninger som ber om å bli funnet

5 OrensteinR.Vaagan JBI/HiO5 Hva vi kan lære av hvorfor så mange små bedrifter mislykkes –Uvitenhet om konkurranse eller mangel på markedskunnskap –Mangel på visjon og formål –Fravær av standardisert kvalitetssystem –Dårlig evne til å etablere og kommunisere mål for virksomheten –Dårlig markedssegmentering eller strategi –Konsentrasjon om tekniske snarere enn strategiske prosesser

6 OrensteinR.Vaagan JBI/HiO6 –Mangel på management systemer –Mangel på finansiell planlegging og kontroll –Utilstrekkelig kapitalisering –For mye/lite avhengighet av spesifikke brukere i bransjen Dersom (bibliotek-) virksomheten har noen få av disse kjennetegn er dette skadelig; flere/mange er ødeleggende

7 OrensteinR.Vaagan JBI/HiO7 Har du entreprenør-egenskaper? –Kan du etablere en visjon og lede? –Kan du treffe effektive beslutninger? –Kan du etablere oppnåelige mål –Kan du foreta daglige prioriteringer? –Hvor mye tid har du? –Kan du håndtere risiko? –Har du tilstrekkelig budsjett?

8 OrensteinR.Vaagan JBI/HiO8 Hvordan kan du forbedre bibliotekets institusjonskultur? –Verbaliser eller skriv ned et avgjørende øyeblikk i ditt liv –Identifiser en i nærmiljøet som har utholdenhet –Identifiser en i nærmiljøet som fokuserer på andre –Identifiser en i nærmiljøet som leder –Husk en forandringsagent –Identifiser en i nærmiljøet som er en god kommunikator

9 OrensteinR.Vaagan JBI/HiO9 –Bibliotekets nytteverdi for andre –Tenk deg at du bygger et nytt bibliotek eller biblioteksystem: hvordan skape en ny org.kultur? –Trekk inn de ansatte i planleggingen –Forbered planleggingen med ”research” –Utvikle en ”mission statement” for deg selv personlig og for virksomhet –Vit hvor du er nå – og hvor du vil hen –Etabler oppnåelige mål –Sett opp en fremdriftsplan for dine initiativ

10 OrensteinR.Vaagan JBI/HiO10 Konklusjoner: –Bibliotekledere slites mellom brukerhensyn på den ene siden, og løpende administrasjon/drift og å sikre støtte fra moderorg og miljøet på den annen side –Bibliotekledere kan lære noe av ledere for små bedrifter: hvordan utvikle entreprenørevnen til å drifte, forandre og lede virksomheter –Bibliotekledere er antakelig de mest undervurderte og samtidig de best utdannete yrkesutøvere innen offentlig sektor


Laste ned ppt "OrensteinR.Vaagan JBI/HiO1 Orenstein, D. I. "Being in the Library Business. An Entrepreneurship Primer for Library Administrators", Library Administration."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google