Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tverrfaglig samarbeid er ditt ansvar! Flink med folk i første rekke Fagnettverkssamling Royal Garden Trondheim, 19.juni 2009 Ann Sissel Misund Nedberg,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tverrfaglig samarbeid er ditt ansvar! Flink med folk i første rekke Fagnettverkssamling Royal Garden Trondheim, 19.juni 2009 Ann Sissel Misund Nedberg,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tverrfaglig samarbeid er ditt ansvar! Flink med folk i første rekke Fagnettverkssamling Royal Garden Trondheim, 19.juni 2009 Ann Sissel Misund Nedberg, KS

2 KS Arbeidsgiverutvikling Presentasjon | 2009 Vi har en stor utfordring… Ett eksempel: Fylkesmannens tilsyn i 2008 av de kommunale tjenester for barn og unge viser mange avvik, spesielt mht svikt i rutiner for samarbeid Hvordan kan vi sammen synliggjøre gode eksempler og konkrete suksessfaktorer innen tverrfaglig samarbeid, og sikre ”sømløse”, koordinerte tjenester?

3 KS Arbeidsgiverutvikling Presentasjon | 2009 Vi bygger på erfaring! Flink med folk (2003-2006) 1.Forankre prosjektet 2.Planlegge langsiktig 3.Utvikle prosjekter lokalt 4.Invitere brukere inn i prosjektene 5.Engasjere en sentral koordinator eller prosjektleder 6.Benytte ekstern kompetanse 7.Bygge opp intern kompetanse

4 KS Arbeidsgiverutvikling Presentasjon | 2009 Utfordring etter Flink med folk-perioden (2003-2006): Tverrfaglig samarbeid Brukermedvirkning

5 KS Arbeidsgiverutvikling Presentasjon | 2009 Flink med folk i første rekke (FFFR) 1.Psykisk helse og rus Økt kvalitet og samordning av tjenestene gjennom bedre ledelse av tverrfaglig samarbeid 2.Kompetanseplanlegging og –utvikling Bedre kommunenes evne til kompetanseplanlegging og – utvikling innen helse-, omsorgs- og sosialtjenestene for å sikre økt kvalitet i tjenestene

6 KS Arbeidsgiverutvikling Presentasjon | 2009 Forankring Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring Regjeringens Omsorgsplan 2015 slik den er omtalt i St.melding nr.25 Kvalitetsavtalen mellom regjeringen og KS (Avtale om kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten) KS´ mål for arbeidsgivervirksomhet (AGS 2020)

7 KS Arbeidsgiverutvikling Presentasjon | 2009 Ser dere gorillaen…?

8 KS Arbeidsgiverutvikling Presentasjon | 2009 ”Kristin”

9 KS Arbeidsgiverutvikling Presentasjon | 2009 ”Stopp ikke heng ham!”

10 KS Arbeidsgiverutvikling Presentasjon | 2009 Fokusområder

11 KS Arbeidsgiverutvikling Presentasjon | 2009 Effektmål (3-5 år) For at ”Flink med folk i første rekke” skal vurderes som vellykket skal prosjektet samlet sett bidra til: høyere kvalitet på tjenestene som tilbys brukerne etablering av flere samarbeids- og refleksjonsarenaer på tvers av tjenester, nivåer og personellgrupper å styrke den gjensidige forståelsen for og anerkjennelse av de ulike aktørenes ansvar, roller og oppgaver økt bruk av individuelle planer økt tverrfaglig samarbeid og samhandling både innad og mellom tjenestene bedre utnyttelse og bruk av ansattes kompetanse systematisk refleksjon rundt egen rolle og atferd høyere grad av brukermedvirkning og brukertilfredshet bedre planlegging av rekrutterings- og kompetansebehov i kommunens helse, pleie- og omsorgstjeneste

12 KS Arbeidsgiverutvikling Presentasjon | 2009 Deltakerkommuner region midt (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag) pr. 1.mai 2009 Kristiansund Sula Averøy Eide Volda Rauma Trondheim Skaun Melhus Overhalla Grong Namsos Flatanger Nærøy Sykkylven Molde (avsluttet) Rindal (avsluttet) Røros (avsluttet)

13 KS Arbeidsgiverutvikling Presentasjon | 2009 Hva kan Flink med folk i første rekke bidra med? Veiledning og støtte - i søknadsprosessen - i gjennomføringen av de lokale prosjektene - i tilnærmingsmåter, metoder og verktøy - i etablering av treningsarenaer der kompetanse kommer til anvendelse Å være en dialogpartner for kommunene Læringsnettverk Økonomisk tilskudd/ stimuleringsmidler Søknadsfrister: 1.mai og 1.oktober 2009

14 KS Arbeidsgiverutvikling Presentasjon | 2009 Prosjektveileder i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag: Ann Sissel Misund Nedberg Tlf. 99 52 13 70 asmn@ks.no www.ks.no/flinkmedfolk


Laste ned ppt "Tverrfaglig samarbeid er ditt ansvar! Flink med folk i første rekke Fagnettverkssamling Royal Garden Trondheim, 19.juni 2009 Ann Sissel Misund Nedberg,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google