Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

CHRISTIAN RUDFOSS VEGARD AASEN LAVDIM AHMETI MobileTicket -en enklere måte å betale parkering på.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "CHRISTIAN RUDFOSS VEGARD AASEN LAVDIM AHMETI MobileTicket -en enklere måte å betale parkering på."— Utskrift av presentasjonen:

1 CHRISTIAN RUDFOSS VEGARD AASEN LAVDIM AHMETI MobileTicket -en enklere måte å betale parkering på

2 Bakgrunn for prosjekt Peppes besøk Mange eksisterende P-parker m. tilhørende automater Våre hypoteser  På tide med ny betalingsmåte Mobiltelefon blir stadig mer utbredt  Bestillinger

3 Agenda Mål for prosjekt  Målgruppe Systemet Eksisterende løsninger Eksisterende løsninger kontra MobileTicket Forskningsmetode

4 Agenda Prototype  For parkeringsvakten  Ved parkeringen Spørreundersøkelse Videreutvikling..? Artikkel: ” A mobile phone for monitoring real time caloric balance ”  Forklare deres syn på bruk av mobiltelefon  Se på likheter Spørs/svar

5 Mål for prosjekt Unngå parkeringsbot festet på ruta Eksisterende mobileløsninger finnes  Tungvinnt Vår tjeneste skal gi høy nytteverdi  Forenkle hverdagen til de som benytter seg av parkeringsplasser  Enkel i bruk, uten registrering el. lignende

6 Mål for prosjekt - Målgruppe Alle personer som ønsker å parkere Alle aldrer Alle bakgrunner Fokusområde er Oslo Parkeringsvakter ikke en del av vårt fokusområde

7 Systemet Automater er on-line/kontra off-line  Inngår i en ”hovedsentral” Billetten består av to deler  Ene delen tas med, den andre plasseres i bilen  Billetten vil inneholde en kode som benyttes ved fornyuing av kjøpt P-tid  Ved fornying  Billetten ikke lenger være gjeldende, mobiltelefonen vil ”ta over” Parkeringsvakten har en PDA  Pda’en er knyttet mot et nettverk  Her vil alle ID’er som er reg. pr. område ligge

8 Eksisterende løsninger Mai 2002 – Trafikketaten Ringe inn til parkeringsselskapet  Oppgir kode ved plassering  Parkering registreres i en db  Opplyst om gyldig parkering Må ha en oblat ved benytting av tjenesten  Festes i bilvinduet Oblaten lagrer:  Bilnummer, takstgruppe og tidspunkt – utgår Dekningen er satt til hele Norge

9 Eksisterende løsninger kontra MobileTicket Easyparks & mPays løsning er tungvinnt  Registreringsfase, bruksmåte Easyparks måte mot bedrifter  Enklere med samlet faktura

10 Forskningsmetode Kvantitativ metode  Via spørreskjema Kvalitativ metode  Via intervju  Løst Begge metodene blir brukt under vår spørreundersøkelse

11 Forskningsmetode Feltundersøkelser/Brukerundersøkelser Intervju  Kvalitativ  Kvantitativ

12 Prototype Vi har valgt å utforme vår prototype på et lavt nøyaktighetsnivå  Dette gir oss frihet endre – om det trengs  Funksjonaliteten er tatt høyde for og skissert i prototypen Utviklet i Visual Studio og Photoshop Ikke-fungerbare – kun illustrative

13 Prototype – Brukeren – 1/6

14 Prototype – Brukeren – 2/6

15 Prototype – Brukeren – 3/6

16 Prototype – Brukeren – 4/6

17 Prototype – Brukeren – 5/6

18 Prototype – Brukeren – 6/6

19 Prototype – Parkeringsvakten

20 Spørreundersøkelse Spørsmål om:  Demografiske ting  Bruk av betalte parkeringsplasser  Betalingsmåte og synspunkter rundt dette  Meninger og synspunkter om MobileTicket

21 Videreutvikling Pr. dags dato er ikke systemet rundt parkeringsvakten nøye gjennomtenkt  En videreutvikling vil blant annet innebære:  en forbedret analyse rundt parkeringsvakten med deltakelse i undersøke Flere ting vil komme opp etter at brukerundersøkelsen er gjort

22 Artikkel: “ Usability and Feasibility of PmEB: A Mobile Phone Application for Monitoring Real Time Caloric Balance ” CHRISTOPHER C. TSAI GUNNY LEE FRED RAAB GREGORY J. NORMAN TIMOTHY SOHN WILLIAM G. GRISWOLD KEVIN PATRICK

23 Innledning 65 % av voksne amerikanere er overvektige Kostnader på 78 milliarder dollar  Halparten betales av Medicare/Medicaid  Halparten betales av private kilder Hvordan løse dette problemet på en billigere måte?

24 PmEB PmEB kan være løsningen Patient-Centered Assessment and Counseling Mobile Energy Balance Elektronisk løsning på mobiltelefonen Ideen bak: fange opp din fysiske tilstand til enhver tid og gi tilbakemeldinger på dette

25 PmEB (Systemet) Klientapplikasjonen (Java 2 Mobile Edition) Serverapplikasjonen (Tomcat)  Sende tilbakemeldinger  Lagre mat og aktiviteter i databasen  Ta vare på brukerens daglige kalori-data Testet på følgende:  Nokia 6600  Motorola v300  Motorola RAZR (utgangspunkt)

26 PmEB (Scenario) Registrere det man spiser og gjør i PmEB (med telefonen) Man får da i retur en personlig oppdatert kaloribalanse Man kan sjekke kaloriinnhold av mat/fysisk aktivitet via mobilen På slutten av dagen man brukerne sjekke om kaloribalansen er positiv eller negativ

27 Systemdesign

28 PmEB (Personlig) Personlig løsning All fysisk tilstand må registreres før bruk av PmEB

29 PmEB (Klientapplikasjon)

30 4 faser (1) 1. Brukergrensesnitt retningslinjer  Evaluere prototypen  24 kriterier  Kom frem til:  Trenger hjelpefiler  Trenger tilbakeknapp  Trenger lagreknapp for bekreftelse

31 4 faser (2) 2. Gjennomgang og heuristisk brukbarhetstesting  6 domeneeksperter tester hele systemet (10 oppgaver)  Skrik ut!  Tatt opp på bånd  Tidsbruk registrert  Fant ut:  Nødvendig med historiefunksjon som også kan endres

32 4 faser (3) 3. Pre-testing av systemet  6 brukere  1 uke  Klinisk overvektige (BMI >=25)  Over 18 år  Rekruttert via venner/familie  Spørreskjema/intervju  Fant ut:  Ordne applikasjonsfeil  Korrekturlese databasen

33 4 faser (4) Gjennomføring av testing  15 brukere  1 måned  Klinisk overvektige (BMI >=25)  Over 18 år  Tre grupper:  Papir og blyant  Mobilgruppe med èn påminnelse om dagen  Mobilgruppe med tre påminnelser om dagen  Spørreundersøkelse/intervju

34 Hvem er brukerne? Rekruttert via flyveblad Gjennomsnittelig alder på 30 år (18-51) 9 av 15 var kvinner 14 av 15 har collegeutd. eller studerer på college Over halvparten har brukt mobil i mer enn 5 år 6 av 15 bruker mobilen 11 ganger daglig til privat bruk 13 mente de likte å brukte hi-tech produkter

35 Fant ut: Applikasjonen ble aksessert ca fem ganger daglig Mobilgruppene mente matdatabasen var for liten og at det var problemer med å definere mengde på mat. Mer behagelig for mobilbrukerne i sosial setting Mobilbrukerne endret også mer på følgende enn papir og blyant-gruppa:  Fysisk aktivitet  Spisevaner Mobilbrukerne ble mer årvåkne Mobilbrukerne fikk mer motivasjon til å endre vanene

36 Tematisk analyse Selvovervåkning økte bevisstheten i alle grupper Papirmetoden er upraktisk  Mye å ta med seg  Ydmykende i sosiale settinger  Brukte heller mindre dagbøker og overførte derfra Mobilbrukerne likte applikasjonen veldig godt  ”synd jeg måtte slutte med det” PmEB var en motivator  Fikk tilbakemeldinger på hver bespisning og aktivitet man utførte

37 Tematisk analyse PmEB var en motivator  Reagerte da man fikk beskjed om at man økte i vekt  Reagerte da man så røde tall Irriterende å få påminnelser hele tiden

38 Konklusjon For liten brukergruppe De fleste var unge voksne med collegeutd. De fleste var kvinner De fleste brukte mobil fra før Mobilbrukerne scoret bedre på brubarhet, oppfyllelse og tilfredsstillelse PmEB er altså et gjennomførbart produkt, med potensialet til forbedringer.

39 Paralleller – MobileTicket og Artikkel Over alt er mobilen mer i bruk Mobiltelefonen er med på å hjelpe hverdagen Artikkel  Forklarer kaloriinnhold i aktivitet/mat MobileTicket  ”Mindre løping” til bilen for å betale (raskere) Ved MobileTicket antar vi at påminnelser er med på å hjelpe i motsetning til det som ble beskrevet i artikkelen

40 Paralleller – MobileTicket og Artikkel I artikkelen nevnes det at det å legge inn mat-data kunne være noe problematisk. Vi tror allikevel ikke det vil være vanskelig for brukerene å ekspandere P- tiden deres via mobilen. Det nevnes også at brukere som brukte mobiltelefonen var mer fornøyde. Dette er også noe vi vil tro angående MobileTicket.

41 ok... mja?


Laste ned ppt "CHRISTIAN RUDFOSS VEGARD AASEN LAVDIM AHMETI MobileTicket -en enklere måte å betale parkering på."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google