Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

M OBILE T ICKET - EN ENKLERE MÅTE Å BETALE PARKERING PÅ Christian Rudfoss Vegard Aasen Lavdim Ahmeti.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "M OBILE T ICKET - EN ENKLERE MÅTE Å BETALE PARKERING PÅ Christian Rudfoss Vegard Aasen Lavdim Ahmeti."— Utskrift av presentasjonen:

1 M OBILE T ICKET - EN ENKLERE MÅTE Å BETALE PARKERING PÅ Christian Rudfoss Vegard Aasen Lavdim Ahmeti

2 R UN F ORREST, RUN !

3 B AKGRUNN FOR PROSJEKT Peppes besøk Mange eksisterende P-parker m. tilhørende automater Våre hypoteser På tide med ny betalingsmåte Mobiltelefon blir stadig mer utbredt Bestillinger

4 A GENDA Mål for prosjekt Målgruppe Systemet Eksisterende løsninger Eksisterende løsninger kontra MobileTicket Forskningsmetode

5 A GENDA Prototype For parkeringsvakten Ved parkeringen (ikke vårthovedfokus) Spørreundersøkelse Konklusjon Videreutvikling

6 M ÅL FOR PROSJEKT Eksisterende mobile løsninger finnes Tungvint Vår tjeneste skal gi høy nytteverdi Forenkle hverdagen til de som benytter seg av parkeringsplasser Enkel i bruk, uten registrering el. Lignende Undersøke om en ny tjeneste er ønsket

7 M ÅL FOR PROSJEKT - M ÅLGRUPPE Alle personer som ønsker å parkere Alle aldrer Alle bakgrunner Fokusområde er Oslo Parkeringsvakter ikke en del av vårt hovedfokus

8 S YSTEMET Automater er on-line/kontra off-line  Inngår i en ”hovedsentral” Billetten består av to deler  Ene delen tas med, den andre plasseres i bilen  Billetten vil inneholde en kode som benyttes ved fornying av kjøpt P-tid  Ved fornying  Billetten ikke lenger være gjeldende, mobiltelefonen vil ”ta over” Parkeringsvakten har en PDA  Pda’en er knyttet mot et nettverk  Her vil alle ID’er som er reg. pr. område ligge

9 E KSISTERENDE LØSNINGER Mai 2002 – Trafikketaten Ringe inn til parkeringsselskapet Oppgir kode ved plassering Parkering registreres i en db Opplyst om gyldig parkering Må ha en oblat ved benytting av tjenesten Festes i bilvinduet Oblaten lagrer: Bilnummer, takstgruppe og tidspunkt – utgår Dekningen er satt til hele Norge

10 E KSISTERENDE LØSNINGER KONTRA M OBILE T ICKET Easyparks & mPays løsning er tungvinnt Registreringsfase, bruksmåte Easyparks måte mot bedrifter Enklere med samlet faktura

11 F ORSKNINGSMETODE Kvantitativ metode Via spørreskjema Kvalitativ metode Via intervju Begge metodene blir brukt under vår spørreundersøkelse

12 F ORSKNINGSMETODE Feltundersøkelser/Brukerundersøkelser Intervju Kvalitativ Kvantitativ

13 P ROTOTYPE Vi har valgt å utforme vår prototype på et lavt nøyaktighetsnivå Dette gir oss frihet endre – om det trengs Funksjonaliteten er tatt høyde for og skissert i prototypen Utviklet i Visual Studio og Photoshop Ikke-fungerbare – kun illustrative

14 P ROTOTYPE – B RUKEREN – 1/6

15 P ROTOTYPE – B RUKEREN – 2/6

16 P ROTOTYPE – B RUKEREN – 3/6

17 P ROTOTYPE – B RUKEREN – 4/6

18 P ROTOTYPE – B RUKEREN – 5/6

19 P ROTOTYPE – B RUKEREN – 6/6

20 P ROTOTYPE – P ARKERINGSVAKTEN

21 S PØRREUNDERSØKELSE Involvere brukere Tilbakemelding Prototype Spørreskjemaet Valg av alternativ Fremgangsmåte

22 S PØRREUNDERSØKELSE 72 respondenter, snitt 25 år, 1/3 kvinner Svært mange benytter seg av betalte parkeringsplasser hver uke Alle bruker kort/kontant Ingen bruker mPay eller easyPark 78% positive til mobilbetaling generelt

23 S PØRREUNDERSØKELSE 83% mente tjenesten ville vært nyttig For mange påminnelser (30-40%) Inkommende forslag: Sløyfe 30- 10- min (legge til 20-min)

24 S PØRREUNDERSØKELSE 80% ville benyttet seg av MobileTicket fremfor eksisterende løsninger: Bruke hvilken bil/mobil man ønsker (slipper registrering) Slippe å gå fysisk Tidsbesparende Flott med påminnelser, mindre bekymring

25 S PØRREUNDERSØKELSE Resten (20%) som ikke ville benyttet seg av MobileTicket fremfor eksisterende løsninger: Finnes allerede gode nok løsninger Ønsker å starte med en spesifikk tid fra mobilen Ønsker start og stopp med mobiltelefonen (kritisk for noen få)

26 K ONKLUSJON MobileTicket oppfattes som nyttig fremfor eksisterende løsninger Vil dra nytte av en videreutvikling før en implementasjon

27 V IDEREUTVIKLING Starte parkeringen med en spesifikk tid Starte parkeringen og stoppe når man vil Færre tilbakemeldinger Sløyfe 30- 10- min (legge til 20-min) Undersøkelse rundt parkeringsvakten Rutiner Protoype Undersøkelse rundt parkeringsselskap


Laste ned ppt "M OBILE T ICKET - EN ENKLERE MÅTE Å BETALE PARKERING PÅ Christian Rudfoss Vegard Aasen Lavdim Ahmeti."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google