Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KONFIDENSIELT SAP Best Practices Tilgjengelighets- og nedlastingsinformasjon for SAP-kunder og SAP-partnere Forhåndsdefinert, bransjespesifikk og generell.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KONFIDENSIELT SAP Best Practices Tilgjengelighets- og nedlastingsinformasjon for SAP-kunder og SAP-partnere Forhåndsdefinert, bransjespesifikk og generell."— Utskrift av presentasjonen:

1 KONFIDENSIELT SAP Best Practices Tilgjengelighets- og nedlastingsinformasjon for SAP-kunder og SAP-partnere Forhåndsdefinert, bransjespesifikk og generell kunnskap

2 Innhold 1. Tilgjengelighet av SAP Best Practices 2. Laste ned SAP Best Practices

3 ©2012 SAP AG. Med enerett.3 1. Tilgjengelighet av SAP Best Practices Hvem kan få SAP Best Practices? SAP-kunder og -partnere kan laste ned SAP Best Practices fra SAP Software Distribution Center på SAP Service Marketplace (http://service.sap.com/swdc).http://service.sap.com/swdc SAP Best Practices leveres gratis. Er SAP Best Practices tilgjengelig for andre som kunne være interessert? Alle interesserte som ikke er SAP-kunder, -partnere eller -ansatte, kan vise SAP Best Practices-dokumentasjonen i SAP Help Portal (http://help.sap.com/bestpractices).http://help.sap.com/bestpractices Er det noen forutsetninger for å kunne laste ned SAP Best Practices fra SAP Software Distribution Center? Kunder og partnere må ha en gyldig S-bruker-ID for å kunne laste ned SAP Best Practices. Denne S-bruker-ID-en får du ved å registrere deg på startsiden i SAP Service Marketplace (http://service.sap.com). Du finner mer informasjon om hvordan du får en S- bruker-ID i SAP-merknad 1037574registrere deghttp://service.sap.comSAP-merknad 1037574

4 Innhold 1. Tilgjengelighet av SAP Best Practices 2. Laste ned SAP Best Practices

5 ©2012 SAP AG. Med enerett.5 2. Laste ned SAP Best Practices Hva består en SAP Best Practices-pakke av? En pakke med SAP Best Practices består av en dokumentasjonspakke og en konfigurasjons- DVD. Dokumentasjonspakken inneholder bransjespesifikk eller bransjeuavhengig dokumentasjon. Merknad: Landversjonene av SAP Best Practices Baseline Package leveres i to dokumentasjonspakker. Se informasjonssiden i SAP Software Distribution Center hvis du vil ha mer detaljert informasjon.informasjonssiden Add-on-modulen SAP Best Practices leveres på konfigurasjons-DVD-en. Er pakker tilgjengelige for alle versjoner av SAP Best Practices? Nei. Noen versjoner av SAP Best Practices består bare av en dokumentasjonspakke, men ingen konfigurasjons-DVD, for eksempel SAP Best Practices for Business Intelligence og SAP Best Practices for Governance, Risk, and Compliance.

6 ©2012 SAP AG. Med enerett.6 2. Laste ned SAP Best Practices Gå til SAP Service Marketplace (http://service.sap.com) og logg på med S- bruker-ID.http://service.sap.com

7 ©2012 SAP AG. Med enerett.7 2. Laste ned SAP Best Practices Velg Consulting, Solutions, and User Group Areas

8 ©2012 SAP AG. Med enerett.8 2. Laste ned SAP Best Practices Velg Quick Links

9 ©2012 SAP AG. Med enerett.9 2. Laste ned SAP Best Practices Velg hurtigkoblingen /swdc

10 ©2012 SAP AG. Med enerett.10 2. Laste ned SAP Best Practices Software Downloads  Installations and Upgrades  Browse our Download Catalog  SAP Best Practices

11 ©2012 SAP AG. Med enerett.11 2. Laste ned SAP Best Practices Følgende trinn viser deg hvordan du laster ned din favorittversjon av SAP Best Practices fra SAP Software Download Center i SAP Service Marketplace. 1. Velg Installation for å laste ned valgt versjon av SAP Best Practices.

12 ©2012 SAP AG. Med enerett.12 2. Laste ned SAP Best Practices 2. Velg ønskede elementer og velg Add to Download Basket. 3. På neste skjermbilde velger du Download Basket.

13 ©2012 SAP AG. Med enerett.13 2. Laste ned SAP Best Practices Alternativ 1: Last ned flere elementer i ett trinn ved hjelp av Download Manager. Velg Get Download Manager for detaljerte instruksjoner om dette alternativet. De valgte elementene er nå tilgjengelige i nedlastingskurven. Du kan åpne Download Manager og starte nedlastingsprosessen for filene. 4. I Download Basket kan du velge mellom to nedlastingsalternativer: Alternativ 2: Last ned enkeltelementer uten å bruke Download Manager. Hvis du vil laste ned enkeltelementer uten å bruke Download Manager, klikker du på beskrivelsen av ønsket element.

14 ©2012 SAP AG. Med enerett.14 2. Laste ned SAP Best Practices Last ned og pakk ut dokumentasjonspakken. Bruk deretter filen intro.htm til å vise dokumentasjonspakken. 5. Laste ned dokumentasjonspakken og konfigurasjons-DVD-en for SAP Best Practices: Konfigurasjons-DVD-en (hvis tilgjengelig) inneholder SAP-add-on-programmet som medlemmet av det tekniske teamet laster inn i SAP-systemet. Filen ADDONINS.pdf som finnes på konfigurasjons-DVD-en (mappen: DOCU), gir mer detaljert informasjon om add-on-programmene. 50106443 DM_Docu_intro.htm

15 ©2012 SAP AG. Med enerett.15 2. Laste ned SAP Best Practices 6. Tilleggsinformasjon og nyttige lenker Autorisasjonsproblemer i forbindelse med nedlasting av programvare  SAP-kunder og -partnere kan se i SAP-merknad 1037574SAP-merknad 1037574 Andre problemer i forbindelse med nedlasting av programvare  SAP-kunder og -partnere kan opprette en melding ved hjelp av komponenten XX-SER-SAPSMP-SWCmelding SAP Download Manager  Ressurskrav og installasjonsinstruksjoner Ressurskrav og installasjonsinstruksjoner  Hvis du har problemer med SAP Download Manager, kan du bruke komponenten XX-SER-SAPSMP-SDM Hjelp for Download Basket  Dokumentasjon for hvordan du bruker Download BasketDownload Basket

16 ©2012 SAP AG. Med enerett.16 Forklaring SymbolBeskrivelseBruks- kommentarer Bånd: Identifiserer en brukerrolle, for eksempel fakturakontrollør eller selger. Dette båndet kan også identifisere en organisasjonsenhet eller gruppe, i stedet for en bestemt rolle. De andre prosessforløpssymbolene i denne tabellen går inn i disse radene. Du har så mange rader som er nødvendig for å dekke alle rollene i scenariet. Rollebånd inneholder oppgaver som er felles for denne rollen. Ekstern hendelser: Inneholder hendelser som starter eller avslutter scenariet, eller påvirker tingenes forløp i scenariet. Flytlinje (heltrukket): Linje som viser den normale sekvensen av trinn og retningen av flyten i scenariet. Flytlinje (stiplet): Linje som viser flyten for sjelden brukte eller betingede oppgaver i et scenario. Linjen kan også lede til dokumenter som er involvert i prosessflyten. Knytter sammen to oppgaver i en scenarioproses s eller en hendelse uten trinn Forretningsaktivitet / Hendelse: Identifiserer en aktivitet som enten leder inn i eller ut av scenariet, eller en ekstern prosess som skjer i løpet av scenariet Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i dokumentet Enhetsprosess: Identifiserer en oppgave som dekkes trinnvist i scenariet Tilsvarer et oppgavetrinn i dokumentet Prosessreferanse: Hvis scenariet refererer til et annet scenario i summen, oppgir du scenariets navn og nummer her. Tilsvarer et oppgavetrinn i dokumentet Referanser til underprosesser: Hvis scenariet refererer til et annet scenario, oppgir du scenariets nummer, navn og trinnumre fra dette scenariet her Tilsvarer et oppgavetrinn i dokumentet Prosessbeslutning: Identifiserer en beslutning / et forgreningspunkt som viser at sluttbrukeren skal gjøre et valg. Linjer som representerer forskjellige valg kommer ut fra forskjellige deler av diamanten. Tilsvarer vanligvis ikke et oppgavetrinn i dokumentet. Gjenspeiler et valg som skal gjøres når trinnet er gjennomført SymbolBeskrivelseBrukskommentarer Til neste / fra siste diagram: Leder til neste / forrige side av diagrammet Flytdiagrammet fortsetter på neste / forrige side Utskrift / dokument: Identifiserer et dokument, en rapport eller et skjema som er skrevet ut Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile et dokument som er generert av et oppgavetrinn. Denne formen har ikke noen utgåene flytlinjer Faktiske finanstall: Oppgir et finansielt konteringsbilag Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile et dokument som er generert av et oppgavetrinn. Denne formen har ikke noen utgåene flytlinjer Budsjettplanlegging: Oppgir et budsjettplanleggingsdokument Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile et dokument som er generert av et oppgavetrinn. Denne formen har ikke noen utgåene flytlinjer Manuell prosess: Dekker en oppgave som utføres manuelt Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile en oppgave som utføres manuelt, for eksempel lossing av en truck på lageret, som påvirker prosessflyten. Eksisterende versjon / data: Denne blokken dekker data som mates inn fra en ekstern prosess Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet gjenspeiler denne formen data som kommer inn fra en ekstern kilde. Dette trinnet har ikke innkommende flytlinjer Beslutning om bestått / ikke bestått: Denne blokken dekker en automatisk beslutning som gjøres av programvaren Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i dokumentet, i steet brukes det til å gjenspeile en automatisk beslutning av systemet som gjøres når et trinn er gjennomført. Ekstern for SAP Forretnings- aktivitet / - hendelse Enhetsprosess Prosessref eranse Under- prosess- referanse Proses s- beslut- ning Diagram- tilknytning Utskrift / dokument Faktiske finanstall Budsjett- planlegging Manuell proses s Eksister- ende versjon / data Beslut- ning om best å tt / ikke best å tt

17 ©2012 SAP AG. Med enerett.17 © 2012 SAP AG. All rights reserved No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, PowerPoint, Silverlight, and Visual Studio are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, z10, z/VM, z/OS, OS/390, zEnterprise, PowerVM, Power Architecture, Power Systems, POWER7, POWER6+, POWER6, POWER, PowerHA, pureScale, PowerPC, BladeCenter, System Storage, Storwize, XIV, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Tivoli, Informix, and Smarter Planet are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and other countries. Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and its affiliates. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems Inc. HTML, XML, XHTML, and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Apple, App Store, iBooks, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iTunes, Multi-Touch, Objective-C, Retina, Safari, Siri, and Xcode are trademarks or registered trademarks of Apple Inc. IOS is a registered trademark of Cisco Systems Inc. RIM, BlackBerry, BBM, BlackBerry Curve, BlackBerry Bold, BlackBerry Pearl, BlackBerry Torch, BlackBerry Storm, BlackBerry Storm2, BlackBerry PlayBook, and BlackBerry App World are trademarks or registered trademarks of Research in Motion Limited. Google App Engine, Google Apps, Google Checkout, Google Data API, Google Maps, Google Mobile Ads, Google Mobile Updater, Google Mobile, Google Store, Google Sync, Google Updater, Google Voice, Google Mail, Gmail, YouTube, Dalvik and Android are trademarks or registered trademarks of Google Inc. INTERMEC is a registered trademark of Intermec Technologies Corporation. Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG Inc. Motorola is a registered trademark of Motorola Trademark Holdings LLC. Computop is a registered trademark of Computop Wirtschaftsinformatik GmbH. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase Inc. Sybase is an SAP company. Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360°, and B2B 360° Services are registered trademarks of Crossgate AG in Germany and other countries. Crossgate is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG.


Laste ned ppt "KONFIDENSIELT SAP Best Practices Tilgjengelighets- og nedlastingsinformasjon for SAP-kunder og SAP-partnere Forhåndsdefinert, bransjespesifikk og generell."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google