Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Antall deltakere 1 (% 2 ) etter alder og kjønn for HUBRO Alder (år)MennKvinnerTotalt 301826 (32.2)2288 (39.9)4114 (36.1) 401547 (37.6)1905 (50.1)3452 (43.7)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Antall deltakere 1 (% 2 ) etter alder og kjønn for HUBRO Alder (år)MennKvinnerTotalt 301826 (32.2)2288 (39.9)4114 (36.1) 401547 (37.6)1905 (50.1)3452 (43.7)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Antall deltakere 1 (% 2 ) etter alder og kjønn for HUBRO Alder (år)MennKvinnerTotalt 301826 (32.2)2288 (39.9)4114 (36.1) 401547 (37.6)1905 (50.1)3452 (43.7) 451389 (39.9)1757 (53.5)3146 (46.5) 59–602117 (53.4)2357 (57.3)4474 (55.4) 75–761525 (58.2)2059 (50.0)3584 (53.2) Totalt8404 (42.4)10 366 (49.3)18 770 (45.9) 1 Antall deltakere som har fylt ut minst ett spørreskjema 2 Prosent er beregnet i forhold til antall inviterte i de enkelte kategoriene

2 True value Estimate Precision Bias No effect OR=1

3 Insidens av sykdom fra t 0 til t 1 i en tenkt kohort Ikke- eksponert EksponertSum Ikke-syk18003752175 Syk200125325 Sum20005002500

4 Seleksjonsskjevhet Sykdom og eksponering i studiepopulasjonen og blant deltakerne Studiepopulasjon Deltakere Ikke- eksp onert Ekspon ert Ikke- eksp onert Ekspon ert Ikke- syk AB ab SykCD cd

5 Odds ratio for studiepopulasjonen

6 Odds ratio for deltakerne

7 Deltakerandeler

8 Studiepopulasjon (A+B+C+D)og studiedeltakere- representativt A B CD Studiedeltakere

9 Studiepopulasjon (A+B+C+D)og studiedeltakere- skjevt utvalg A B C D b d a c

10 Forholdet OD D og OR S

11 Forholdet mellom deltakerandeler blant eksponerte og ikke eksponerte

12 Forholdet mellom deltakerandeler blant syke og ikke-syke

13 Ingen seleksjonsskjevhet

14 Altså:

15 Eksempel på studiepopulasjon Ikke-eksponertEksponertSum Ikke-syk2500 (A)1000 (B)3500 Syk375 (C)300 (D)675 Sum287513004175

16 Som gir

17 Observert eksponering og sykdom blant deltakerne i studien Ikke- eksponert EksponertSum Ikke-syk275 (a)100 (b)375 Syk41 (c)15 (d)56 Sum316115431

18 Som gir

19 Delakerandeler Aa, Ab, Ac og Ad var hhv. 0.11, 0.10, 0.11 og 0.05.. Deltakerandelene blant syke og ikke-syke var like for de ikke-eksponerte,.

20 Deltakerandeler Blant de eksponerte var det dobbelt så mange ikke-syke som syke som deltok

21 Så dermed:

22 Konklusjon 1 Om syke, eksponerte har mindre sannsynlighet for å delta, svekkes effekt- estimatet

23 Høyere deltakelse fra eksponert syke Deltakerandeler 0.11,0.10,0.11 og 0.15

24 Konklusjon 2 Om syke, eksponerte har større sannsynlighet for å delta, får vi et for høyt effekt-estimat


Laste ned ppt "Antall deltakere 1 (% 2 ) etter alder og kjønn for HUBRO Alder (år)MennKvinnerTotalt 301826 (32.2)2288 (39.9)4114 (36.1) 401547 (37.6)1905 (50.1)3452 (43.7)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google