Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Antall deltakere 1 (% 2 ) etter alder og kjønn for HUBRO Alder (år)MennKvinnerTotalt 301826 (32.2)2288 (39.9)4114 (36.1) 401547 (37.6)1905 (50.1)3452 (43.7)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Antall deltakere 1 (% 2 ) etter alder og kjønn for HUBRO Alder (år)MennKvinnerTotalt 301826 (32.2)2288 (39.9)4114 (36.1) 401547 (37.6)1905 (50.1)3452 (43.7)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Antall deltakere 1 (% 2 ) etter alder og kjønn for HUBRO Alder (år)MennKvinnerTotalt (32.2)2288 (39.9)4114 (36.1) (37.6)1905 (50.1)3452 (43.7) (39.9)1757 (53.5)3146 (46.5) 59– (53.4)2357 (57.3)4474 (55.4) 75– (58.2)2059 (50.0)3584 (53.2) Totalt8404 (42.4) (49.3) (45.9) 1 Antall deltakere som har fylt ut minst ett spørreskjema 2 Prosent er beregnet i forhold til antall inviterte i de enkelte kategoriene

2 True value Estimate Precision Bias No effect OR=1

3 Insidens av sykdom fra t 0 til t 1 i en tenkt kohort Ikke- eksponert EksponertSum Ikke-syk Syk Sum

4 Seleksjonsskjevhet Sykdom og eksponering i studiepopulasjonen og blant deltakerne Studiepopulasjon Deltakere Ikke- eksp onert Ekspon ert Ikke- eksp onert Ekspon ert Ikke- syk AB ab SykCD cd

5 Odds ratio for studiepopulasjonen

6 Odds ratio for deltakerne

7 Deltakerandeler

8 Studiepopulasjon (A+B+C+D)og studiedeltakere- representativt A B CD Studiedeltakere

9 Studiepopulasjon (A+B+C+D)og studiedeltakere- skjevt utvalg A B C D b d a c

10 Forholdet OD D og OR S

11 Forholdet mellom deltakerandeler blant eksponerte og ikke eksponerte

12 Forholdet mellom deltakerandeler blant syke og ikke-syke

13 Ingen seleksjonsskjevhet

14 Altså:

15 Eksempel på studiepopulasjon Ikke-eksponertEksponertSum Ikke-syk2500 (A)1000 (B)3500 Syk375 (C)300 (D)675 Sum

16 Som gir

17 Observert eksponering og sykdom blant deltakerne i studien Ikke- eksponert EksponertSum Ikke-syk275 (a)100 (b)375 Syk41 (c)15 (d)56 Sum

18 Som gir

19 Delakerandeler Aa, Ab, Ac og Ad var hhv. 0.11, 0.10, 0.11 og Deltakerandelene blant syke og ikke-syke var like for de ikke-eksponerte,.

20 Deltakerandeler Blant de eksponerte var det dobbelt så mange ikke-syke som syke som deltok

21 Så dermed:

22 Konklusjon 1 Om syke, eksponerte har mindre sannsynlighet for å delta, svekkes effekt- estimatet

23 Høyere deltakelse fra eksponert syke Deltakerandeler 0.11,0.10,0.11 og 0.15

24 Konklusjon 2 Om syke, eksponerte har større sannsynlighet for å delta, får vi et for høyt effekt-estimat


Laste ned ppt "Antall deltakere 1 (% 2 ) etter alder og kjønn for HUBRO Alder (år)MennKvinnerTotalt 301826 (32.2)2288 (39.9)4114 (36.1) 401547 (37.6)1905 (50.1)3452 (43.7)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google