Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppmerksomhetsferdigheter og Involvering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppmerksomhetsferdigheter og Involvering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppmerksomhetsferdigheter og Involvering
Kommunikativ Verktøy i Rådgivningsprossesen Liv M. Lassen

2 Målesetningene: å legge til rette for rådgivningprosessen
At rådsøker møter At rådsøker slapper av At rådsøker begynner å uttrykke seg nonverbalt At rådsøker klarer å uttrykke seg i personlig vendinger (jeg, meg, mitt, osv.) Liv M. Lassen

3 Forberedelse til oppmerksomhet
Forberede rådsøker informere, oppmuntre Forberede situasjonen rom, sitteplasser, matriell, unngå avbrytelser Forberede deg selv gjennomgå henvisning husk navn tenke igjennom viktige punkter & temaer Liv M. Lassen

4 Sikring av Oppmerksomhet
Plassering vinkel høyde med/ uten bord distanse Oppnåelse av øyenkontakt tilgjengelig men ikke påtrengende overfladisk og dype Liv M. Lassen

5 Å Observere Grunnlag for å anta energinivå
Atferd og utseende Kongruens Kroppspråkets mange signaler 700,000 ulike signaler; ansiktes 250,000 ulike uttrykk (Burgoon) Kultur avhengig Ikke dømmene Liv M. Lassen

6 Aktiv Lytting Åpen & uten forutinntatthet
Krever motakkelighet & villighet til å bli beveget aktiv, utstrakt, engasjert, fokusert, intens, vital opptar hele rådgiveren bruker egen følsomhet til å registrere & ta hensyn til usikkerhet, angst, forvirring Å ta den andre på alvor Liv M. Lassen

7 Lytting inkluderer: Registrering av ordene brukt i beskrivelsen
Tonefallet - variasjoner & styrke Tempo i formidling Hovedtemaene som repeteres Liv M. Lassen

8 Signalisering av oppmerksomhet
Nonverbal språk til rådgiveren stilling mimikk øyenkontakt Minimale responser lyder som bekrefter: mmm, a-ha, osv. små ord: ja, ja vel, du sier ikke, akkurat Liv M. Lassen

9 “Timing & Matching” Gi tid - ikke avbryt Pauser
Forfølg rådsøkers tanker og utsagn. Matching: pass på likheten i nonverbal signalisering dansen i en god dialog Bruk samme ord Liv M. Lassen

10 Oppmerksomhet ved Systemarbied
Fordrer en systemkompetanse, fleksibilitet, oversikt & energi. Krever ofte dobbelt eller tredobbel observervasjon. Viktig å klare å fange “hele” bilde; alle sine utsagn. Likeverdig kommunikasjon kan fremme synergi & inspirasjon. Liv M. Lassen

11 Positiv effekt av oppmerksomhet
“ å skape de gode møtene”: hvor rådsøkeren føler seg velkommen føler seg sett og anerkjent føler seg hørt & tatt på alvor føler at rådgiveren intresserer seg for ham føler at rådgiveren “joiner” ham i sin utviklingsprosess At rådsøker overvinnner barrierer og klarer å involvere seg i sin utviklingsprosess. Liv M. Lassen

12 Responsferdigheter & Kartlegging
Rådgivers evner til å gi respons fremmer rådsøkers kartlegging av innhold, følelser & mening ved den nåværende situasjonen (Carkhuff) Liv M. Lassen

13 Kartlegging: Carkhuff : Her & nå situasjonen
Egan: Nåværende situasjon med utganspunkt i forhistorien, utvidelse av “blinde flekker” og vekting. “Comprehensibility” nødvendigheten for rådsøkeren å forstå sin situasjon (Antonovsky) Liv M. Lassen

14 RESPONS FORMER: Spørsmål: utvidelse av beskrivelsen
spesifikke spørsmål: (5 Wh sørsmål) hvem, hvor, når, hvordan, hvilke, hvorfor ? åpne vs. lukkede spørsmål : beskrivelser ut over ja/ nei bekreftelse beskrivelser ut over et ords utsagn opplevelser eksempler Liv M. Lassen

15 Utfordrende “meta kommunikative” spørsmål: når noe mangler (Bandler & Grinder)
Generaliseringer: allmenngyldige utsagn: aldri, alltid, alle, ingen, osv er : stemplinger (Han er urolig. Klassen er umulig) Innsnevringer: enkle utelatelser: jeg er redd; jeg vill ikke gå ut. manglende referanser: De tror meg aldri. Det spiller ingen rolle. sammenligningen utelates: Det er bedre å glemme alt. Per er flinkere. Alt synes verre. Liv M. Lassen

16 Fordreininger: Antagelser / forusetninger: Folk er sure. Det er umulig å lære. Ingen liker meg. Nødvendigheter: skulle, må, må ikke, får ikke lov,osv.. Likestillelse: Hun er taus = Hun liker meg ikke. Han ser på meg = Han er sint på meg. Årsak- virkning: Du gjør meg redd. Pratet gjør meg trett. Tankelesing: Per stoler aldri på meg. Tapt realitetsforankring: rett, galt, syk, sant,falsk, osv. brukt for å forklare sannheter (myter). Liv M. Lassen

17 Speiling: gi tilbake utsagn
Speiling av innhold: du sier……(Carkhuff) si på en annen måte (Geldard) Speiling av følelser: du føler….. (Carkhuff) viktig å være nøyaktig/ ikke forandre nivå spør seg selv empati spørsmål: Hvordan ville jeg føle det hvis jeg var ham? Hvordan kan jeg formidle dette tilbake? tørre å stå i den følelsesmessige spenningen samme med rådsøker - ikke avlede/ ikke trøste. Liv M. Lassen

18 Speiling av mening: Speile betydning situasjonen har for rådsøker.
Hvilken virkning eller effekt har vansken på rådsøkers liv, familielivet, skole eller arbeid. Hvilken påvirkning har den på rådsøkers syn på seg selv. Du mener…. / Jeg fornemmer at dette betyr…. for deg. (Carkhuff) Undring høyt sammen. Du sier…… jeg lurer så på hva dette betyr for deg nå. / Kan vi stoppe litt her. Du sier……hva betyr dette for deg?. Liv M. Lassen

19 Positive rettet spørsmål
Hypotetiske spørsmål:Hva ville skje hvis..? Hvilke styrker/ ressurser gjør det mulig for rådsøker å “cope” så godt han kan nå? Fremmkalle de unike eller veldig skjeldne situasjoner når det går bra, når han er fornøyd, når han opplever mestring. Be om eksempler (seg selv, andre). Liv M. Lassen

20 Oppsummering Etter flere utsagn passer det å oppsummere for å speile prosessen gang og ståstedet. Oppsummering kan være en måte å komme fremm til “vekting”. Kan være en avrunding av samtalen. Muntlig; visuelt; skriftlig. Liv M. Lassen

21 Tilføring av informasjon:
Observasjoner Test resultater Innhenting av informasjon fra andre Liv M. Lassen

22 Systemisk Kartlegging:
Rammen -- etikk & nytteverdi Sikring av felles språk. Styring av kommunikasjonen Gjensidighet som plattform. Unngå maktkamp. Unngå alliansedannelse. Flere kan se mer. Hvert perspektiv kan gi ny informasjon. Liv M. Lassen

23 Hemming av kartlegging:
Formane, moralisere Gi råd, forslag Undervise/oppdra, argumentere Dømme Latterliggjøre, håne Tolke, analysere, stille diagnose Rose, være enig Berolige, trøste Undersøke, forhøre Trekke seg unna, avlede, være sarkastisk, spøke bort Befale, gi direktiv Advare, true Liv M. Lassen

24 1. Fase : rådgivers bruk av responsferdigheter fremmer rådsøkers kartlegging.
Spesifikke spørsmål Speiling av innhold, følelser, mening Utfordrende og undrende spørsmål Positiv rettede & ressurs spørsmål Tilføring av informasjon Oppsummeringer Liv M. Lassen


Laste ned ppt "Oppmerksomhetsferdigheter og Involvering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google