Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Liv M. Lassen Oppmerksomhetsferdigheter og Involvering Kommunikativ Verktøy i Rådgivningsprossesen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Liv M. Lassen Oppmerksomhetsferdigheter og Involvering Kommunikativ Verktøy i Rådgivningsprossesen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Liv M. Lassen Oppmerksomhetsferdigheter og Involvering Kommunikativ Verktøy i Rådgivningsprossesen

2 Liv M. Lassen Målesetningene: å legge til rette for rådgivningprosessen n At rådsøker møter n At rådsøker slapper av n At rådsøker begynner å uttrykke seg nonverbalt n At rådsøker klarer å uttrykke seg i personlig vendinger (jeg, meg, mitt, osv.)

3 Liv M. Lassen Forberedelse til oppmerksomhet n Forberede rådsøker n informere, oppmuntre n Forberede situasjonen n rom, sitteplasser, matriell, unngå avbrytelser n Forberede deg selv n gjennomgå henvisning n husk navn n tenke igjennom viktige punkter & temaer

4 Liv M. Lassen Sikring av Oppmerksomhet n Plassering n vinkel n høyde n med/ uten bord n distanse n Oppnåelse av øyenkontakt n tilgjengelig men ikke påtrengende n overfladisk og dype

5 Liv M. Lassen Å Observere n Grunnlag for å anta energinivå n Atferd og utseende n Kongruens n Kroppspråkets mange signaler n 700,000 ulike signaler; ansiktes 250,000 ulike uttrykk (Burgoon) n Kultur avhengig n Ikke dømmene

6 Liv M. Lassen Aktiv Lytting n Åpen & uten forutinntatthet n Krever motakkelighet & villighet til å bli beveget n aktiv, utstrakt, engasjert, fokusert, intens, vital n opptar hele rådgiveren n bruker egen følsomhet til å registrere & ta hensyn til usikkerhet, angst, forvirring n Å ta den andre på alvor

7 Liv M. Lassen Lytting inkluderer: n Registrering av ordene brukt i beskrivelsen n Tonefallet - variasjoner & styrke n Tempo i formidling n Hovedtemaene som repeteres

8 Liv M. Lassen Signalisering av oppmerksomhet n Nonverbal språk til rådgiveren – stilling – mimikk – øyenkontakt n Minimale responser – lyder som bekrefter: mmm, a-ha, osv. – små ord: ja, ja vel, du sier ikke, akkurat

9 Liv M. Lassen “Timing & Matching” n Gi tid - ikke avbryt n Pauser n Forfølg rådsøkers tanker og utsagn. n Matching: n pass på likheten i nonverbal signalisering n dansen i en god dialog n Bruk samme ord

10 Liv M. Lassen Oppmerksomhet ved Systemarbied n Fordrer en systemkompetanse, fleksibilitet, oversikt & energi. n Krever ofte dobbelt eller tredobbel observervasjon. n Viktig å klare å fange “hele” bilde; alle sine utsagn. n Likeverdig kommunikasjon kan fremme synergi & inspirasjon.

11 Liv M. Lassen Positiv effekt av oppmerksomhet n “ å skape de gode møtene”: n hvor rådsøkeren føler seg velkommen n føler seg sett og anerkjent n føler seg hørt & tatt på alvor n føler at rådgiveren intresserer seg for ham n føler at rådgiveren “joiner” ham i sin utviklingsprosess n At rådsøker overvinnner barrierer og klarer å involvere seg i sin utviklingsprosess.

12 Liv M. Lassen Responsferdigheter & Kartlegging Rådgivers evner til å gi respons fremmer rådsøkers kartlegging av innhold, følelser & mening ved den nåværende situasjonen (Carkhuff)

13 Liv M. Lassen Kartlegging: n Carkhuff : Her & nå situasjonen n Egan: Nåværende situasjon med utganspunkt i forhistorien, utvidelse av “blinde flekker” og vekting. n “Comprehensibility” nødvendigheten for rådsøkeren å forstå sin situasjon (Antonovsky )

14 Liv M. Lassen RESPONS FORMER: n Spørsmål: utvidelse av beskrivelsen – spesifikke spørsmål: (5 Wh sørsmål) n hvem, hvor, når, hvordan, hvilke, n hvorfor ? – åpne vs. lukkede spørsmål : n beskrivelser ut over ja/ nei bekreftelse n beskrivelser ut over et ords utsagn n opplevelser n eksempler

15 Liv M. Lassen Utfordrende “meta kommunikative” spørsmål: når noe mangler (Bandler & Grinder) n Generaliseringer: n allmenngyldige utsagn: aldri, alltid, alle, ingen, osv n er : stemplinger (Han er urolig. Klassen er umulig) n Innsnevringer: n enkle utelatelser: jeg er redd; jeg vill ikke gå ut. n manglende referanser: De tror meg aldri. Det spiller ingen rolle. n sammenligningen utelates: Det er bedre å glemme alt. Per er flinkere. Alt synes verre.

16 Liv M. Lassen Fordreininger : n Antagelser / forusetninger: Folk er sure. Det er umulig å lære. Ingen liker meg. n Nødvendigheter: skulle, må, må ikke, får ikke lov,osv.. n Likestillelse: Hun er taus = Hun liker meg ikke. Han ser på meg = Han er sint på meg. n Årsak- virkning: Du gjør meg redd. Pratet gjør meg trett. n Tankelesing: Per stoler aldri på meg. n Tapt realitetsforankring: rett, galt, syk, sant,falsk, osv. brukt for å forklare sannheter (myter).

17 Liv M. Lassen Speiling: gi tilbake utsagn n Speiling av innhold: du sier……(Carkhuff) si på en annen måte (Geldard) n Speiling av følelser: du føler….. (Carkhuff) – viktig å være nøyaktig/ ikke forandre nivå – spør seg selv empati spørsmål: Hvordan ville jeg føle det hvis jeg var ham? Hvordan kan jeg formidle dette tilbake? – tørre å stå i den følelsesmessige spenningen samme med rådsøker - ikke avlede/ ikke trøste.

18 Liv M. Lassen Speiling av mening: n Speile betydning situasjonen har for rådsøker. n Hvilken virkning eller effekt har vansken på rådsøkers liv, familielivet, skole eller arbeid. n Hvilken påvirkning har den på rådsøkers syn på seg selv. n Du mener…. / Jeg fornemmer at dette betyr…. for deg. (Carkhuff) n Undring høyt sammen. Du sier…… jeg lurer så på hva dette betyr for deg nå. / Kan vi stoppe litt her. Du sier……hva betyr dette for deg?.

19 Liv M. Lassen Positive rettet spørsmål n Hypotetiske spørsmål:Hva ville skje hvis..? n Hvilke styrker/ ressurser gjør det mulig for rådsøker å “cope” så godt han kan nå? n Fremmkalle de unike eller veldig skjeldne situasjoner når det går bra, når han er fornøyd, når han opplever mestring. n Be om eksempler (seg selv, andre).

20 Liv M. Lassen Oppsummering n Etter flere utsagn passer det å oppsummere for å speile prosessen gang og ståstedet. n Oppsummering kan være en måte å komme fremm til “vekting”. n Kan være en avrunding av samtalen. n Muntlig; visuelt; skriftlig.

21 Liv M. Lassen Tilføring av informasjon: n Observasjoner n Test resultater n Innhenting av informasjon fra andre

22 Liv M. Lassen Systemisk Kartlegging: n Rammen -- etikk & nytteverdi n Sikring av felles språk. n Styring av kommunikasjonen n Gjensidighet som plattform. Unngå maktkamp. Unngå alliansedannelse. n Flere kan se mer. Hvert perspektiv kan gi ny informasjon.

23 Liv M. Lassen Hemming av kartlegging: n Formane, moralisere n Gi råd, forslag n Undervise/oppdra, argumentere n Dømme n Latterliggjøre, håne n Tolke, analysere, stille diagnose n Rose, være enig n Berolige, trøste n Undersøke, forhøre n Trekke seg unna, avlede, være sarkastisk, spøke bort n Befale, gi direktiv n Advare, true

24 Liv M. Lassen 1. Fase : rådgivers bruk av responsferdigheter fremmer rådsøkers kartlegging. n Spesifikke spørsmål n Speiling av innhold, følelser, mening n Utfordrende og undrende spørsmål n Positiv rettede & ressurs spørsmål n Tilføring av informasjon n Oppsummeringer


Laste ned ppt "Liv M. Lassen Oppmerksomhetsferdigheter og Involvering Kommunikativ Verktøy i Rådgivningsprossesen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google