Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praksisundervisning i helsefagutdanningene Aktivitetskrav for praksisplasser Utdanningsseminar 25.11.2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praksisundervisning i helsefagutdanningene Aktivitetskrav for praksisplasser Utdanningsseminar 25.11.2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Praksisundervisning i helsefagutdanningene Aktivitetskrav for praksisplasser Utdanningsseminar 25.11.2004

2 2 Rammeverk for praksisundervisning Spesialisthelsetjenesteloven §3-8 og §3-5 Helseforetaksloven § 1 og § 2 Vedtekter for RHF Instruks til styrene i RHF ‾ Samarbeidsorgan mellom RHF og utdanningsinstitusjonene Universitets- og høgskoleloven § 46 nr. 4

3 3 Rammeplaner Rammeplaner for nesten alle grunnutdanninger i helsefag Ulik detaljeringsgrad for bestemmelser om praksis Obligatorisk praksis i spesialisthelsetjenesten for alle studenter i sykepleie-, radiografi- og bioingeniørutdanningen Rammeplanfestet praksis i spesialist- og/eller kommunehelsetjenesten for studenter i øvrige helsefagutdanninger ­ Det er et mål at studenter i ergoterapi- og fysioterapiutdanningen har praksis i spesialisthelsetjenesten minst en gang i løpet av det 3- årige utdanningsløpet

4 4 ”Måltall” for studenter i praksis Styringsdokumentene for RHF i 2004 Behov for samordning UFD benytter aktivitetskrav som styringsparameter for å sikre kapasitet på helsefagutdanningene

5 5 Nærmere om aktivitetskrav Aktivitetskravene for helsefagutdanninger er fastsatt med bakgrunn i behovet for helsepersonell i Norge En 60-studiepoengsenhet = en normert student, dvs. 60-studiepoengsenheter er det vi forventer studenten skal avlegge i løpet av ett studieår Aktivitetskravene angis i antall 60- studiepoengsenheter Normalt er det noe frafall underveis i studiene. Høyskolene tar derfor opp flere studenter enn aktivitetskravene viser for å sikre uteksaminering av antallet kandidater det er behov for

6 6 Nærmere om aktivitetskrav forts. Aktivitetskravene viser antall 60- studiepoengsenheter som skal avlegges det første studieåret Eks. Høgskolen i Bergen Aktivitets- krav Opptak x 3 år Utdanning60-studie- poengs- enheter Personer Sykepleie169188564 Radiografi3142126 Bioingeniør222884 Fysioterapi5165 Ergoterapi2230

7 7 Samarbeidsorganene Praksisplasser i helsefag er tema for samarbeidsorganet - Samarbeid mellom RHF/HF og høyskolene er en forutsetning for å skaffe til veie tilstrekkelig antall praksisplasser Fleksibelt system - Aktivitetskravene bør være veiledende i diskusjonene i samarbeidsorganet om behovet for praksisplasser - Økning i opptak på helsefagutdanningene utover aktivitetskravet vil også være tema for samarbeidsorganet - Praksis på tvers av regionene

8 8 Kvalitet i praksis Kvaliteten på praksisplassene er ikke sikret ved å legge til rette for et system for å skaffe tilstrekkelig antall praksisplasser Noen kvalitetsindikatorer er; ­ Tid på praksisstedet til veiledning ­ Veileders kompetanse ­ Involvering av høyskoleansatte på praksisstedet og høyskoleansattes samarbeid med praksisstedet ­ God integrering av teori og praksis

9 9 Oppsummert Fastsetting av antall praksisplasser bør være årlig tema i samarbeidsorganet mellom RHF og høyskolene Aktivitetskravene UFD har fastsatt for de aktuelle utdanninger i form av 60-studiepoengsenheter benyttes om utgangspunkt for fastsettelse av praksisplasser i spesialisthelsetjenesten Aktivitetskravene benyttes for utdanning innen sykepleie, bioingeniør, radiografi, ergoterapi og fysioterapi For vernepleierutdanningen og andre utdanninger med praksis i spesialisthelsetjenesten og/eller kommunehelsetjenesten legges det til grunn at praksisundervisning videreføres i minst samme omfang som tidligere


Laste ned ppt "Praksisundervisning i helsefagutdanningene Aktivitetskrav for praksisplasser Utdanningsseminar 25.11.2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google