Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etikk og helseprofesjonene 90-tallet. Etikkens tiår. Fortsatt en sterk etikkinteresse Hvorfor?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etikk og helseprofesjonene 90-tallet. Etikkens tiår. Fortsatt en sterk etikkinteresse Hvorfor?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Etikk og helseprofesjonene 90-tallet. Etikkens tiår. Fortsatt en sterk etikkinteresse Hvorfor?

2 Dobbel utviklingslogikk: Dobbel utviklingslogikk: effektivisering/kostnadskutt og demokratisering/brukermedvirkning

3 Tiltagende kritikk mot profesjonenes etiske standard Tiltagende kritikk mot profesjonenes etiske standard

4 Etikk og moral Moral kommer til uttrykk gjennom det vi gjør. Moral kommer til uttrykk gjennom det vi gjør. Etikk er tenkning om det vi gjør. Etikk er tenkning om det vi gjør. HVORFOR er noe riktig eller galt? HVORFOR er noe riktig eller galt?

5 Profesjonsetikk Profesjonsetikk Etikk for en faglært yrke

6 Påstand Etikken blir ofte abstrakt i livsfjern forstand fordi den mister kontakten med det erfarte og erfaringsnære Etikken blir ofte abstrakt i livsfjern forstand fordi den mister kontakten med det erfarte og erfaringsnære

7 Bevissthetsøvelse Fortell sidemann om et etisk utfordrende hverdagssituasjon du har erfart nylig Fortell sidemann om et etisk utfordrende hverdagssituasjon du har erfart nylig

8 Etikk handler om: Hva bør vi gjøre og hva bør vi ikke gjøre? Hva bør vi gjøre og hva bør vi ikke gjøre? Hva er det ved handlingen som gjør den god? Hva er det ved handlingen som gjør den god? Er en handling god fordi den er gjort av plikt eller fordi den er nyttig? Er en handling god fordi den er gjort av plikt eller fordi den er nyttig? Rettferdighet Rettferdighet

9 Universaliseringsprinsippet: Prøven på om den regelen du vil handle etter er moralsk forsvarlig, er om du også er villig til å universalisere den. Prøven på om den regelen du vil handle etter er moralsk forsvarlig, er om du også er villig til å universalisere den.

10 Etikk og fortellinger Vi setter fokus på den handlende person og personens moralske egenskaper. Vi setter fokus på den handlende person og personens moralske egenskaper.

11 Fenomenologisk basert etikk en motsetning til sinnelagsetikk en motsetning til sinnelagsetikk Her legges det avgjørende vekt på at man ikke kan snakke om den andre uten å snakke om at det er jeg som ser den andre Her legges det avgjørende vekt på at man ikke kan snakke om den andre uten å snakke om at det er jeg som ser den andre

12 Fenomenologien fremhever at det ikke er slik at jeg kan se på meg som en avgrenset person, den andre som noe helt annet og måten vi er sammen på som enda en sak. ”Sannheten” er disse tre tingene samtidig. at det ikke er slik at jeg kan se på meg som en avgrenset person, den andre som noe helt annet og måten vi er sammen på som enda en sak. ”Sannheten” er disse tre tingene samtidig.

13

14 Profesjonsetikk: ansikt til ansikt møter ansikt til ansikt møter møtet er handlingsorientert møtet er handlingsorientert det er den faglige kompetansen som ligger til grunn for møtet det er den faglige kompetansen som ligger til grunn for møtet

15 Løgstrup Urørlighetssonen: Urørlighetssonen: = menneskelig sårbarhet (ikke et filter som holder omverden ute)

16 Hva skjer med grensen når en møter den andre i faglige sammenhenger Hva skjer med grensen når en møter den andre i faglige sammenhenger

17 Skillet Grunner og motiver/underliggende interesser Grunner og motiver/underliggende interesser


Laste ned ppt "Etikk og helseprofesjonene 90-tallet. Etikkens tiår. Fortsatt en sterk etikkinteresse Hvorfor?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google