Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Partnerskap og styring Kommunens behov for ledelse, styring og oppfølging i NAV-modellen Rådmann Hans-Petter Christensen KS 11. mai 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Partnerskap og styring Kommunens behov for ledelse, styring og oppfølging i NAV-modellen Rådmann Hans-Petter Christensen KS 11. mai 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Partnerskap og styring Kommunens behov for ledelse, styring og oppfølging i NAV-modellen Rådmann Hans-Petter Christensen KS 11. mai 2011

2 Lier blir det første NAV kontoret i Buskerud 6. september 2006 Tidlig ute, - og ganske stolt..!

3 Noen viktige momenter ved oppstart Nasjonale, regionale og lokale mål hånd i hånd Innbygger- og brukerorientering Et helhetlig perspektiv på virkemidler og disponeringen av dem Rasjonelle og effektive rutiner/prosedyrer Medarbeiderdrevet motivasjons- og utviklingsprosess

4 Litt bakgrunn Lier var pilot (den første i landet) Kommunal bredde inn i NAV fra starten –Økonomisk sosialhjelp –Gjeldsrådgivning –Boligservicekontor (inkl. tildeling) –Husbankens låne- og støtteordninger; kommunal bostøtte –Rusmiddelpolitisk handlingsplan – gjennomføring –Mottak og integrering av flyktninger Todelt ledelse (statlig og kommunal) 4

5 Idéen om todelt ledelse Var godt forankret i kommuneorganisasjonen Ble akseptert av fylkesdirektøren Måtte defineres/avklares gradvis Skulle gi nærhet og sterk kommunikasjonskanal Skapte fullmaktskrøll Kan bidra til konkurranse (?!) Gir innehaverne forventningsutfordringer Avstedkommer muligens personavhengighet (slik systemet nå virker)

6 Hva gikk galt..?

7 Partnerskap… Alle partnerskap er krevende, men de fleste kan en skille seg fra… Det gjelder ikke partnerskapet mellom (NAV) stat og kommune! 7

8 Der krav, interesser og kulturer møtes 8 FELLES KOMMUNE STAT Lokale behov og mål Individrettet Systembasert Nasjonale mål Skjønn Verdibaserte føringer

9 Nivå- og etatsbestemt kultur Mandat- og målutforming (kvantitet vs. kvalitet) Styringsparametre og –systemer Systembasert (lik) organisering Rekruttering og kompetanseutvikling Omdømme og innbyggerdialog Medvirkning og medbestemmelse

10 Partnerskapets paradokser Den ”store” staten og den ”lille” kommunen (som begge representerer seg selv) Tolkningskompetansen tilligger i praksis staten Målhierarkiene og systemkravene Ledelsesstrukturene - den krevende fylkesdirektørrollen Frikoblet fylkesnivå på statlig hånd

11 Initiativ og (sam)handling Redefinisjon av felles plattform for et likeverdig partnerskap Mål og mening; avklaring mellom partnerne Lokale NAV-mål synliggjøres/avtales og lokalsamfunnsmål operasjonaliseres Parallell rapportering stat – kommune Rekruttering og kompetanseutvikling samordnes Arbeidstakermedvirkning formes sentralt og lokalt

12 12 Lederavtalen Resultatavtalen Styringsdialogen Ledelses- nettverk Faglige arenaer Rådmann (4 kommunalsjefer) Rådmann (4 kommunalsjefer) Virksomhets- leder Virksomhets- leder Intern partner Ekstern partner

13 Velkommen i familien! Kommunen kjenner sine innbyggere og deler gjerne kunnskapen Våre lokalpolitikere vet hva de vil, og samarbeider med gode partnere for å nå målene Medarbeiderne er vant til å definere og iverksette tiltak ift mål Sterk styringskompetanse som kommer til sin rett med rasjonelle mål og god rapportering Innbyggere som bryr seg og ansvarliggjør politisk og administrativt lederskap

14 ©HPC 2008


Laste ned ppt "Partnerskap og styring Kommunens behov for ledelse, styring og oppfølging i NAV-modellen Rådmann Hans-Petter Christensen KS 11. mai 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google