Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ICT 1 RISE: Center for Research-based Innovation in Software Engineering (to be proposed as an “SFI” for NFR) 14. des. 2009, rev. 15. des. Tore Dybå (SINTEF,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ICT 1 RISE: Center for Research-based Innovation in Software Engineering (to be proposed as an “SFI” for NFR) 14. des. 2009, rev. 15. des. Tore Dybå (SINTEF,"— Utskrift av presentasjonen:

1 ICT 1 RISE: Center for Research-based Innovation in Software Engineering (to be proposed as an “SFI” for NFR) 14. des. 2009, rev. 15. des. Tore Dybå (SINTEF, red.), Dag Sjøberg (UiO), Reidar Conradi (NTNU) To be used towards new partner companies www.idi.ntnu.no/grupper/su/publ/ppt/RISE-pres-15des09.ppt

2 ICT 2 SFI – Senter for Forskningsdrevet Innovasjon Forskningsrådet vil finansiere 6 nye sentre med oppstart i april 2011. Mål: Sentrene skal styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i samarbeid mellom private og offentlige organisasjoner og framstående forskningsmiljøer. Varighet: 5+3 år, Budsjett: ca 10 mill. kr pr år +egenbidrag. Tidsplan: Skisse innen 21.12.2009. Full søknad innen 21.4.2010. Oppstart april 2011. Se http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/SFI/1114506740736?visAktive=true

3 ICT 3 RISE Forskningspartnere Senterledelse: SINTEF IKT - leder: sjefsforsker Tore Dybå Forskningspartner: NTNU/IDI - leder: professor Reidar Conradi Forskningspartner: Universitetet i Oslo/Ifi - leder: professor Dag Sjøberg

4 ICT Historikk RISE viderefører arbeid gjennomført i brukerstyrte prosjekter innen IKT gjennomført av de samme forskningspartnerne: SPIQ: 1996-1999 Profit: 2000-2002 INTER-Profit (2001-2003) SPIKE: 2003-2005 EVISOFT: 2006-2010 AGILE 2007-2010 Erfaringer fra prosjektene er beskrevet i en bok: R. Conradi, T. Dybå, D.I.K. Sjøberg, and T. Ulsund. Software Process Improvement: Results and Experience from the Field, Springer (ISBN: 3-540-32178-0), 2006. 4

5 ICT 5 RISE Brukerpartnere Bekreftede partnere (i parentes hvor lenge de har deltatt i de tidligere prosjektene med forskningspartnerne) Telenor (1996-2002 + 2006-2010) DnV Software (2003-2010) Geomatikk AS (1996-2010) Kongsberg Spacetec (1996-2010) KnowIT (2000-2010) Friprogsenteret (fra 2007) Bergen kommune og Kongsberg kommune Kandidater i dialog ABB (2003-2010) Oslo universitetssykehus/Rikshospitalet Skattedirektoratet Kommuner: Mandal, Kristiansand og Arendal Qt/Nokia (fra 2009) Konsulentbedrifter: Acando, Bekk, Kantega, Powel IKT-Norge (fra starten)

6 ICT 6 Internasjonal partner: Avaya Labs Avaya inc. er en av verdens største telefoni-leverandører og har 90 % av 500 Fortune-firmaene som kunder. Avaya ble skilt ut fra Lucent Technologies som igjen var et spin- off fra AT&T. Avaya Labs har røtter tilbake til AT&T Bell Labs som utviklet Unix og programmeringsspråkene C og C++. Avaya Labs vil i RISE primært samarbeide om åpen kildekode, men er også interessert i håndtering av kompleksitet og smidig utvikling.

7 ICT RISE Mål og Temaer Overordnet mål for RISE er å utvikle bedre metoder og teknikker for å håndtere kompleksitet, kvalitet og produktivitet i virksomhetskritiske IT-systemer og utviklingsprosjekter. Temaer: 1. Kompleksitet i porteføljer av IT-systemer 2. Smidige metoder 3. Åpen kildekode 7

8 ICT Tema 1. Kompleksitet i porteføljer av IT-systemer IT-kompleksitet reduserer kostnadseffektivitet samtidig som stadig nye krav til funksjonalitet og kvalitet i IT-systemer fører til økt kompleksitet både av de enkelte systemene og av den totale systemporteføljen. RISE vil utvikle og validere metoder for å beregne endringer i kompleksitet i systemporteføljer og de økonomiske konsekvensen som dette forårsaker i utviklings- og vedlikeholdsprosjekter. Slike metoder er viktige for å kunne initiere moderniseringsprosjekter, prioritere mellom prosjekter og foreta arkitekturbeslutninger. RISE vil også ha fokus på gjennomføring av moderniseringsprosjekter herunder restrukturering av eksisterende systemer inkl. gjenbruk, fjerning av redundans etc.. innføring av ny arkitektur og bruk av åpen kildekode. Brukerpartnere: Telenor IS, Rikshospitalet (OUS) ?, ++ 8

9 ICT Tema 2. Smidig utvikling Smidige (agile) metoder er en radikal omlegging av utviklingsprosessen i forhold til tradisjonelle metoder. Fokus er på endringshåndtering, evolusjonær utvikling og aktiv involvering av kunder og sluttbrukere. Noen studier viser at smidig utvikling fører til raskere, rimeligere og bedre programvareleveranser, mens andre studier rapporterer om økt produktivitet fra 100-300%. SINTEF IKT og en del av partnerne i RISE er en del av forskningsfronten i smidig utvikling, og SINTEF IKT samarbeider med en lang rekke bedrifter om tilpasning av smidig utviklingsmetodikk. Brukerpartnere: Kongsberg spacetec, KnowIT, Bekk++ 9

10 ICT Tema 3. Åpen kildekode Åpen kildekode (OSS) har kommet som en ”tsunami” de siste fem år og er i ferd med å revolusjonere fagområdet systemutvikling: Sterkt økt produktivitet (10-50x) med bibehold av tradisjonell kvalitet. Krever nye samarbeids- og forretningsmodeller, med innovative sosiale nettsamfunn (”communities”): Men hvordan prioritere og (re)forhandle egne vs. andres krav ved utvikling og vedlikehold? Samspill med smidige metoder? Når bruke egne vs. tilpasse ferdige OSS- komponenter? Fokus i RISE vil være å sikre kvalitet og langsiktighet / endringsevne, og å håndtere kompleksitet ifm. OSS. Brukerpartnere: Qt/Nokia, Telenor IS, Geomatikk, Friprogsenteret, Kommunene++ 10


Laste ned ppt "ICT 1 RISE: Center for Research-based Innovation in Software Engineering (to be proposed as an “SFI” for NFR) 14. des. 2009, rev. 15. des. Tore Dybå (SINTEF,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google