Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Diskriminerings- og likestillingsrett høst 2012 Marianne Jenum Hotvedt, stipendiat Vern mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Diskriminerings- og likestillingsrett høst 2012 Marianne Jenum Hotvedt, stipendiat Vern mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne."— Utskrift av presentasjonen:

1 Diskriminerings- og likestillingsrett høst 2012 Marianne Jenum Hotvedt, stipendiat Vern mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne

2 Opplegget 1.Diskriminering og nedsatt funksjonsevne Overordnet Om diskrimineringsgrunnlaget nedsatt funksjonsevne Om tilgjengelighetsreglene 2.Konkrete problemstillinger

3 Overordnet Funksjonshemming: hindringer i relasjonen mellom mennesket og samfunnet Utestengelse : manglende tilgjengelighet til samfunnsarenaer Utestengelse/funksjonshemming = diskriminering? Fra sosialrettsfokus til menneskerettsfokus

4 Nedsatt funksjonsevne Forskjellen på diskrimineringsgrunnlag og vernet personkrets Fortid, fremtid, antagelser, tilknytning Avgrensninger Videre utvidelser? LDN-40-2011 Hiv-smitte

5 Funksjonsnedsettelse og alder Felles særtrekkUlikheter Fenomenet: Stereotypi om svekkelse Diskrimineringsgrunnlaget : Variable forhold Overlappende forhold Rettslig vurdering: Oftere legitim forskjellsbehandling Likestillingsideal Tilgjengelighet vs individuell vurdering Diskrimineringsgrunnlaget : Terskel vs nøytralt Vurderingspreget vs objektivt Rettslig regulering: Generelt vern vs arbeidslivsvern

6 Tilgjengelighetsregulering – formål Rettslig kobling mellom diskrimineringsvern og tilgjengelighet –legitimitet !! En rettslig standard: Universell utforming Tilretteleggingsregler som virker proaktivt Overordnede regler, men legge til rette for presisering Anerkjenne mothensyn (kostnader)

7 Tilgjengelighetsregulering – oversikt 1. Hovedstrategi: Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) 2. Supplement: Plikt til individuell tilrettelegging 3. Et prioritert område? Forslag om strengere plikt til universell utforming av bygg mv. innen visse frister – ikke gjennomført i lovgivningen, heller ”skrittvis og prioritert tilnærming”

8 Plikten til universell utforming § 9 Plikt for ”virksomhet rettet mot allmennheten”: –sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon –arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming Begrensning for ”uforholdsmessig byrde” Brudd på plikten = diskriminering av individet Forskriftshjemmel

9 Universell utforming i praksis Helhetsvurdering av virksomhetens alminnelig funksjon –LDN-45-2010 Festplassen Er det gitt standarder i forskrift? –LDN-40-2010 Skolebygg –LDN-30-2011 Parkeringsautomat Er utbedringer på trappene? –1/2011 NSB –54/2010 Offentlig bad

10 Supplementet: Individuell tilrettelegging Tre kriterier: Varig relasjon, særlig ansvar, sentralt livsområde Plikt på avgrensede områder jf § 12: –Barnehage, skole/utdanning, arbeidsliv og visse kommunale tilbud Begrensning for uforholdsmessig byrde Brudd på plikten = diskriminering

11 Individuell tilrettelegging i praksis Arbeidslivet –LDN-2007-21 ADHD –LDN-2009-40 Epilepsi –LDN-2011-22 Bipolar

12 Er det diskriminering hvis: 1.En arbeidstaker med lammelser ikke får lønnstillegg? 2.Alle andelseiere i et borettslag, også bevegelseshemmede, må betale for elektrisk garasjeåpner? 3.En sykepleier med nattevakter får diabetes 1, og arbeidsgiver: -Ikke foretar seg noe? -Omplasserer han til dagvakter mot hans vilje?


Laste ned ppt "Diskriminerings- og likestillingsrett høst 2012 Marianne Jenum Hotvedt, stipendiat Vern mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google