Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Utfordringer i forebyggende sjøsikkerhetsarbeid og oljevernberedskap” Haugesundkonferansen 8. og 9. februar 2005 ved fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Utfordringer i forebyggende sjøsikkerhetsarbeid og oljevernberedskap” Haugesundkonferansen 8. og 9. februar 2005 ved fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Utfordringer i forebyggende sjøsikkerhetsarbeid og oljevernberedskap” Haugesundkonferansen 8. og 9. februar 2005 ved fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

2 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen, 9. februar 2005 Verdier fra havet – Norges framtid Foto: HI, EFF og Valderhaug Blått hav

3 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen, 9. februar 2005 Verdier fra havet – Norges framtid Målet med de forebyggende sjøsikkerhetstiltak Redusere risikoen for skipsulykker 1.for at det oppstår fare for liv og helse 2.for at det oppstår fare for akutt forurensning på miljøet Målet med beredskap mot akutt forurensning Hindre skade på miljøet dersom ulykken først skulle være ute Der det ikke er mulig - begrense omfanget av skadene

4 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen, 9. februar 2005 Verdier fra havet – Norges framtid

5 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen, 9. februar 2005 Verdier fra havet – Norges framtid Risikoanalyse av sjøtransport langs kysten fram mot 2015 – utarbeidet av Det norske Veritas og Norconsult. 1) I forhold til dagens trafikk er sikkerheten akseptabel. Det er gjennomført en rekke tiltak de siste to årene innenfor - Forebyggende sjøsikkerhet - Oljevernberedskap 2) Økende transport medfører økt miljørisiko – dette krever nye tiltak.

6 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen, 9. februar 2005 Verdier fra havet – Norges framtid Forebyggende sjøsikkerhetstiltak konkrete tiltak iverksatt Territorialfarvannet utvidet fra 4 til 12 nautiske mil Det påbudte seilingsleder utenfor kysten av Finnmark AIS (Automatisk identifikasjonssystem) Trafikksentralen for Nord-Norge i Vardø under etablering Velfungerende samarbeid med Forsvaret Tettere samarbeid med Russland Foto: Ingunn H. Teigland og Kystverket

7 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen, 9. februar 2005 Verdier fra havet – Norges framtid Oljevernberedskapen konkrete tiltak iverksatt 10 nye statlige mellomdepoter med oljevernutstyr Statlig slepebåtberedskap i Nord-Norge Nødlosseberedskap for lastolje i Finnmark, om bord på Kystverkets slepefartøy Kystverkets nødhavnplaner og - prosedyrer er revidert og oppdatert i henhold til IMOs retningslinjer Samarbeidet med Russland – både utvikling av beredskapsplaner og felles øvelser

8 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen, 9. februar 2005 Verdier fra havet – Norges framtid Fiskeri- og kystdepartementet Kystverket Forsvaret og Kystvakten IUA Interkommunalt Utvalg mot akutt olje- og kjemikalieforurensning Hovedrednings- sentralene SFT Sjøfartsdirektoratet Sjøkart- verket NOFO Norsk oljevernforening for operatørselskap Andre private Redningsselskapet Andre land

9 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen, 9. februar 2005 Verdier fra havet – Norges framtid En ulykke til sjøs vil ofte være en trussel både mot liv og helse, miljøet og materielle verdier. I slike situasjoner vil alltid liv og helse ha førsteprioritet. Alle tilgjengelige ressurser settes inn i redningsaksjonen. Foto: Kystverket

10 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen, 9. februar 2005 Verdier fra havet – Norges framtid Hvis det ikke i verksettes nye tiltak for å styrke sjøsikkerheten og oljevern- beredskapen endres risiko- bildet fram mot 2015. Risikoen er relativt lav langs hele kysten. Enkelte områder skiller seg ut: - Deler av Vestlandet - Oslofjorden Kilde: DNV, 2004.

11 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen, 9. februar 2005 Verdier fra havet – Norges framtid Nye tiltak forebyggende sj ø sikkerhet Etablere seilingsleder og trafikkseparasjonssystemer utenfor territorialfarvannet. Forslag til FNs sjøfartsorganisasjon IMO om seilingsleder utenfor territorialfarvannet på strekningen Vardø-Røst i år Etablere seilingsleder utenfor territorialfarvannet langs kysten av Vestlandet - forslag til IMO i 2006/2007. Indre farvann hvor risikoen for ulykker er høy skal reguleres gjennom særlige seilingsregler Trafikksentralen for Nord-Norge settes i drift i 2007. Vurdere utvidelse av dekningsområdet for Fedje trafikksentral Rutinene for gjensidig informasjonsutveksling mellom Sjøkartverket og Kystverket skal styrkes

12 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen, 9. februar 2005 Verdier fra havet – Norges framtid Etablere nødlosseutstyr for bunkersolje Oppgradere de 15 statlige hoveddepotene for oljevernutstyr Samarbeid med Norges brannskole i Tjeldsund om opplæring innen strandsone- beredskap. Løpende oppdatering av Kystverkets beredskapsplan for bruk av nødhavn eller strandsetting av skip Nye tiltak oljevernberedskap Foto:Kystverket

13 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen, 9. februar 2005 Verdier fra havet – Norges framtid 200320042005 AIS Rutiner for informasjonsutveksling mellom Sjøkartverkt og Kystverket Seilingsregler indre farvann Seilingsleder utenfor territorialfarvannet = iverksatte tiltak = nye tiltak Statlige mellomdepoter Vurdering av losregelverket Trafikksentral Kvitsøy Slepebåtberedskap Nord-Norge Samarbeid med Russland Seilingsleder i territorialfarvannet Finnmark Utvidelse av territorialfarvannet 2015 Nødlosseutstyr i Finnmark (lastolje) Nødhavnplaner Slepebåtberedskap Nord-Norge Nødlosseutstyr bunkers Oppgradering av hoveddepotene Opplæring Oppdatere nødhavnplaner Tiltak innen sjøsikkerhet og oljevernberedskap Trafikksentral Vardø Farledstiltak

14 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen, 9. februar 2005 Verdier fra havet – Norges framtid 2003 2004 AIS dekning i Norge Dekning minimum 30 nautiske mil fra kysten


Laste ned ppt "”Utfordringer i forebyggende sjøsikkerhetsarbeid og oljevernberedskap” Haugesundkonferansen 8. og 9. februar 2005 ved fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google