Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Partnerskapet som arena for styring og utvikling, - hvordan kan dette videreutvikles? Quality Spa & Resort Norefjell 21. april 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Partnerskapet som arena for styring og utvikling, - hvordan kan dette videreutvikles? Quality Spa & Resort Norefjell 21. april 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Partnerskapet som arena for styring og utvikling, - hvordan kan dette videreutvikles? Quality Spa & Resort Norefjell 21. april 2009

2

3 Lier - fra fjord til fjord Drammensfjorden Holsfjorden Aksen Oslo – Drammen 301 km² Landlig preget Urbant orientert 23.000 innbyggere Vekst befolkning/næring Etnisk mangfold øker Ca 60% ut- og innpendling Grønne Lier! Vegsystem Ytre Lier/rv23 Sykehus på Gullaug? Miljøgrep på Lierstranda

4 Bedriften Lier kommune Omsetningen passerte 1 milliard i 2008 1.400 medarbeidere – 1.050 årsverk Tjenesteproduksjon dominerer Fordelt på 43 virksomheter Virksomhetsledere med delegert myndighet Toppledergruppe på 5 -Rådmann -Kommunalsjefer

5 Litt bakgrunn Lier var pilot (den første i landet) Kommunal bredde inn i NAV fra starten –Økonomisk sosialhjelp –Gjeldsrådgivning –Boligservicekontor (inkl. tildeling) –Husbankens låne- og støtteordninger; kommunal bostøtte –Rusmiddelpolitisk handlingsplan – gjennomføring –Mottak og integrering av flyktninger Todelt ledelse (statlig og kommunal) 5

6 Der krav, interesser og kulturer møtes 6 FELLES KOMMUNE STAT Lokale behov og mål Individrettet Systembasert Nasjonale mål Skjønn Verdibaserte føringer

7 Måldivergens og systemkrøll? Sterkt operasjonaliserte mål og føringer Fokus varierer fra stat til kommune Forskjellen kommunene imellom Prosedyrer, rutiner og systemer har en stor plass Kompetanseutfordringen; generalist eller spesialist Kulturene; ikke to, men minst tre..!

8 Felles utfordringer 8 PLAN AKSJON Nasjonale føringer Kommuneplan Trender Hendelser Individrettede tiltak

9 Partnerskap… Alle partnerskap er krevende, men de fleste kan en skille seg fra… Det gjelder ikke partnerskapet mellom (NAV) stat og kommune! 9

10 Kommuneplanprosessen 2008 januar - desember 2009 januar - juni Kommuneplan 2009 - 2020 K-planmelding, statistikk og prognoser behandles Endelig politisk vedtak - kommuneplan Endelig politisk vedtak - kommuneplan Samfunnsdel og tjenestedel, politisk vedtak Samfunnsdel og tjenestedel, politisk vedtak

11 11 Lederavtalen Resultatavtalen Styringsdialogen Ledelses- nettverk Faglige arenaer Rådmann (4 kommunalsjefer) Rådmann (4 kommunalsjefer) Virksomhets- leder Virksomhets- leder Intern partner Ekstern partner

12 DIALOG RESULTATSKAPING UTVIKLING MOTIVASJON Ledelsesverdier i Lier kommune


Laste ned ppt "Partnerskapet som arena for styring og utvikling, - hvordan kan dette videreutvikles? Quality Spa & Resort Norefjell 21. april 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google