Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs for valgmedarbeidere 2007 Gjennomgang av oppgaver og rutiner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs for valgmedarbeidere 2007 Gjennomgang av oppgaver og rutiner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs for valgmedarbeidere 2007 Gjennomgang av oppgaver og rutiner

2 Valgorganisasjonen i Bergen 2 Kursinnhold Generelt om valget Valgtinget – Oppgaver som skal utføres av alle Arbeid etter at lokalene har stengt – grovtelling

3 Valgorganisasjonen i Bergen 3 Når kan en stemme? Forhåndsstemming 10. august – 7. september Valgdagen - 10. september kl. 9.00 – 20.00

4 Valgorganisasjonen i Bergen 4 Hvem kan stemme? Alle må være registrert i folkeregisteret - seinest 30.juni 2007 for å kunne stemme Nordiske statsborgere som bor i Norge Andre utenlandske statsborgere som bor i Norge, og som har vært registrert som bosatt i Norge de 3 siste årene Være 18 år, eller fylle 18 år senest 31.12.07

5 Valgorganisasjonen i Bergen 5 Hvor kan en stemme? Forhåndsstemming – På biblioteker, servicesentre, rådhuset… – På institusjoner, sykehus, sykehjem… – Ved sykdom: søke om hjemmestemming Valgdagen – Valgkortet gir informsjon – må stemme i egen kommune – ”Fremmed-stemme” – Rådhuset har tolketjeneste

6 Valgorganisasjonen i Bergen 6 Alle som står i manntallet får valgkort – Unntak: hemmelig adresse – Sjekk manntallet: https://www.velgerinfo.no/https://www.velgerinfo.no/ Nytt i år: Alle må vise legitimasjon! – Pass – Førerkort – Bankkort m/bilde – Postens idkort Valgkort - legitimasjon

7 Valgorganisasjonen i Bergen 7 Informasjon til velger Informasjonsbrosjyre Nettsider – Bergen kommune Bergen kommune – www.valg.no www.valg.no Aviser TV, radio Kinoreklame

8 Valgorganisasjonen i Bergen 8 Roller og oppgaver Inspektør: leder den praktiske gjennomføringen Stemmestyrets leder – Stemmestyre - politisk oppnevnt (3 medlemmer) Manntallsassistent: fremmede stemmer Valgmedarbeidere – Avkryssere – Vakter/verter Vaktmester

9 Valgorganisasjonen i Bergen 9 Rutiner før valglokalet åpner Kl. 08.00 : Gjennomgå arbeidsrutiner – branninstruks – underskrive arbeidsavtale m/taushetserklæring Bemanningsplan Få jakkemerker Alle må være til opptellingen er ferdig kl.??

10 Valgorganisasjonen i Bergen 10 Stemmeavlukker Hvite og blå stemmesedler Like mange fra hvert parti – må kontrolleres og fylles på ved behov Kun 1 person inn i avlukket – Hjelp av valgfunksjonær – Sterkt funksjonshemmede kan få egen hjelper i tillegg til en valgfunksjonær

11 Valgorganisasjonen i Bergen 11 Hva skal velger gjøre i avlukket?

12 Valgorganisasjonen i Bergen 12 Retting av stemmesedler Hvite: Gi personstemme – Sett kryss foran navn – Skrive navn fra andre partilister Blå: Gi personstemme – Sett kryss foran navn Fylkespartiet i Hordaland ved fylkestingsvalget 10.september 2007 Kandidatens navn 1. Carl Hope, 5007 Bergen 2. Sara Penne, 5020 Bergen 3. Harald Lie, 5230 Landås 4. John Olsen, 5000 Bergen 5. Fred Moe, 5258 Blomsterdalen x x

13 Gangen i valghandlingen

14 Valgorganisasjonen i Bergen 14 Vaktenes oppgaver Ønske velkommen og gi informasjon – Kan stemme ved to valg (hvite og blå sedler) – Brette sedlene hver for seg – Stempel på stemmeseddelen for å bli godkjent – Ha gyldig legitimasjon klar ved avkrysserbordet. Være køordnere – Til avlukkene – Til avkrysser Passe avlukkene – Etterfylle sedler – Gi hjelp til velgere Ha overblikk i lokalet….. Utevakt

15 15 Avkrysserbordet Torgunn Iversen mottar stemme fra Hermann Friele ved Stortingsvalget 2005

16 Valgorganisasjonen i Bergen 16 Valgkort God linjal Bruk info på valgkortet Beholdes av avkrysser

17 Valgorganisasjonen i Bergen 17 Manntallet Valgdagsrubrikk Krysset fra før? T for tilgang – se bak x T

18 Valgorganisasjonen i Bergen 18 Ved avkrysserbordet 1. Sjekk valgkort og legitimasjon: Førerkort, pass, bankkort m/bilde, postens id-kort 2. Kryss i manntallet 3. Stemple begge stemmesedlene 4. Velger legger stemmesedlene i urnen Torgunn Iversen mottar stemme fra Hermann Friele ved Stortingsvalget 2005

19 Valgorganisasjonen i Bergen 19 Fremmede stemmer 1. Til avlukket – Henter stemmesedler 2. Til avkrysserbord – Bergenser, men ikke i kretsen 3. Til manntallsassistent/inspektør – Leverer valgkort/legitimasjon – Uten valgkort: ring valgorganisasjonen og skriv ut valgkort. – Får stempel på stemmesedlene – Legger stemmesedlene i stemmeseddelkonvolutt – Valgkort og stemmeseddelkonvolutt legges i oransje omslagskonvolutt sjekk at valgkort er leselig gjennom omslagskonvolutten – Omslagskonvolutten legges i egen urne utut Bergensvelgere som har gått til et annet valglokale enn det som står på valgkortet in n

20 20 Krysset eller finnes ikke i manntallet….. 1. Til avlukket – Henter stemmesedler 2. Til avkrysserbord – Er allerede krysset i manntallet – Finnes ikke i manntallet i Bergen 3. Til inspektør

21 Valgorganisasjonen i Bergen 21 Stemmegiving ute: Be om valgkort og legitimasjon/notere opplysninger Levere valgkort/skjema til manntallsassistenten/inspektør som sjekker manntallet Gå til avkrysser og få velger krysset i manntallet Manntallsassistent/inspektør og utevakt tar med seg blindekassettene, stempel og urne Velger stemmer Urne, stempel og blindekassett bringes tilbake

22 Valgorganisasjonen i Bergen 22 Valgurnen Mulige tiltak ved avkrysserbordet: Lukke spjeldet Dekke åpning Ingen stemmesedler uten stempel skal i urnen. Fulle urner: Skiftes av vaktene Oppbevares forsvarlig Fulle urner skal forsegles

23 Valgorganisasjonen i Bergen 23 Når valglokalet stenger Avkrysserne: teller kryss – kontrollerer hverandre Manntallsassistent: teller opp fremmede stemmer Inspektør: Mottar telleresultatene, fører i protokoll, pakker og gjør klar første sending Leder: organiserer og gjør klar til opptelling, ubrukte stemmesedler legges i pastsekker Vaktmester: fjerner plastsekker med stemmesedler fra lokalet

24 Valgorganisasjonen i Bergen 24 Første sending….. Hentes av valgorganisasjonen: Manntallsbøker Særskilte stemmer (oransje og grønne) Alle stemplene

25 Valgorganisasjonen i Bergen 25 Foreløpig opptelling TVILSOMME Prøving av stemmesedler Partivis sortering blanke i egen bunke Resultatet ringes inn 815 11 600

26 Valgorganisasjonen i Bergen 26 Hvor lenge skal en telle? En må ikke ha flere ordinære stemmer i valgurnen enn det er kryss i manntallet.

27 Valgorganisasjonen i Bergen 27 Oppgave - sortering Ved sortering viser det seg at: 1. Det er mange flere hvite enn blå stemmesedler 2. Tre stemmesedler har mer enn en stempling. 3. To sedler er blitt stemplet på feil side 4. I en stemmeseddel var det en seddel inni (altså to sedler totalt). 5. En seddel er full av streker, strykninger. Til drøfting: Hva skal gjøres med disse sedlene? Hvem tar avgjørelsen om disse stemmesedlene? Hva er en tvilsom stemmeseddel?

28 Valgorganisasjonen i Bergen 28 Pakking av stemmesedler Ordinære stemmesedler, stemmesedler som skal skannes Tvilsomme stemmer i konvolutt Hop krets Tvilsomme stemmer, antall 15

29 Valgorganisasjonen i Bergen 29 Frakt av materiell til rådhuset Inspektør og leder av stemmestyret skal frakte stemmesedlene og protokollen til rådhuset

30 Valgorganisasjonen i Bergen 30 Materiell som skal stå igjen Tomme urner Grønne kasser Avlukker Søppelsekker med ubrukte stemmesedler og valgkort (kan kastes etter ca en uke) Valgorganisasjonen

31 Lykke til med valgarbeidet!


Laste ned ppt "Kurs for valgmedarbeidere 2007 Gjennomgang av oppgaver og rutiner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google