Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lydforhold i barnehager og skoler

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lydforhold i barnehager og skoler"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lydforhold i barnehager og skoler
Einar Laukli Fagnettverk 2014

2

3 NS 8175 (2012) Lydforhold i bygninger
Revidert med tanke på universell utforming En rekke bygningstyper og publikumsareal Grenseverdier for: Lydisolering, luftlyd og trinnlyd (ikke endret) Støynivå fra tekniske installasjoner og utendørs aktivitet Etterklangstid Absorpsjonsfaktor (bundet til etterklangstid) Andre faktorer, for eksempel STI (taleoverføringsindeks)

4 BSc-oppgave 2012 HiST Målt støynivå og etterklangstid i 12 klasserom (12 skoler) i Vestfold Alle skolene bygget de siste 10 årene Resultat: 2 av 12 tilfredsstilte NS 8175 (forrige utg.) både når det gjaldt støynivå og etterklangstid

5

6 Houtgast et.al. 1981

7

8

9 Skoler, støynivå klasse C
Innendørs lydnivå fra tekniske installasjoner LpAT = 28 dB LpAFmax = 30 dB Innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder LpAT = 30 dB

10

11 Barnehager, støynivå klasse C
Innendørs lydnivå fra tekniske installasjoner LpAT = 30 dB LpAFmax = 32 dB Innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder LpAT = 32 dB

12 For normalthørende voksne gjelder:
Talenivå LpAT 60 dB Minimum signal-støy forhold 15 dB Maks. støynivå LpAT 45 dB

13 Støynivå klasserom (21 studier), 2001 (med elever i stille aktivitet)
Tradisjonelle klasserom: LpAT 42 – 65 dB Åpent areal: LpAT  73 dB

14 Barnehager Søk på Google ’noise AND kindergarten’
treff ! Stasjonær lydmåling: LpAT 70 – 80 dB Dosemeter (på barn): LpAT 80 – 90 dB Dominerende lydkilde: barnas egen aktivitet (latter, rop og skrik) Tiltak: knotter på møbler, filtbelagte møbelflater, ’myke’ gulv, ’akustikkbord’, ’myke’ leker og bestikk Sound Ear – bra pedagogisk hjelpemiddel?

15 Problemområder (gjelder for både elever/førskolebarn og lærere)
Hørselstap - skaderisiko LpAT > 70 dB 50 % av kvinner henvist for støy i arbeidslivet (yrkessykdom) kom fra skoler og førskoler (SE) Tinnitus Hyperacusis

16 Yngre elever - Dårligere taleoppfattelse
(utnytter talesignalets kontekst dårligere) - Dessuten oftest høyere støynivå

17 Talediskriminasjon med gitt talemateriale (S/N +6 dB)

18

19 2007: Svenske prosjektsøknader til programmet ’Buller i arbetslivet’ (AFA försäkring)
Av 35 søknader var 13 innen området skoler/førskoler (de fleste innen førskoler) 2 søknader gjaldt støyproblematikken i kontorlandskap

20

21

22

23

24

25 Spesielle løsninger Diagonalabsorbenter (eldre løsning fra Sverige)
effektiv utnyttelse av absorpsjonsflater Lydutjevningsanlegg (nyere metode) kompensere for avstandsdempningen

26 Konklusjon Er det skjedd noe på 20-30 år? Byggeforskriftene må følges!
romakustikk og materiale Læreres og elevers holdning til lydforhold må bearbeides pedagogikk og arbeidsmetoder


Laste ned ppt "Lydforhold i barnehager og skoler"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google