Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Muligheter, erfaringer og utfordringer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Muligheter, erfaringer og utfordringer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Muligheter, erfaringer og utfordringer
Samisk språkutvikling

2 Språkreglene Formålet med språkreglene er å bevare og utvikle det samiske språket ved særlig å styrke bruken av språket i offentlig sammenheng. Loven likestiller norsk og samisk innenfor et nærmere definert forvaltningsområde. Kommuner som i dag hører til forvaltningsområdet: Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Tana, Nesseby i Finnmark, Kåfjord i Troms og Tysfjord i Nordland. Samelovens språkregler omfatter videre Finnmark fylkeskommune, Troms fylkeskommune og Nordland fylkeskommune. Språkreglene trådt i kraft 1. januar 1992

3 Samelovens språkregler definert i § 3-1, punktene 2-4.
§ 3 – 1 Definisjoner forvaltningsområdet for samisk språk: de kommunene som Kongen i forskrift har fastsatt at skal inngå i forvaltningsområdet for samisk språk, offentlige organ: ethvert organ for stat og kommune lokalt offentlig organ i forvaltningsområdet: ethvert kommunalt, fylkeskommunalt og statlig organ som har en tjenestekrets som omfatter en kommune eller en del av en kommune i forvaltningsområdet for samisk språk, regionalt offentlig organ i forvaltningsområdet: ethvert fylkeskommunalt og statlig organ som har en tjenestekrets som helt eller delvis omfatter flere av kommunene i forvaltningsområdet for samisk språk, men som likevel ikke er landsomfattende. FFK omfattes av Samelovens språkregler

4 Tospråklighetsmidler
Tildelingskriterier: Det avgis rapport om bruken av midlene for 2007: 1. februar og revidert regnskap Språkplan 2008 og budsjett 2009 sendes Sametinget før 1. august 2008. Tilskuddet skal ikke brukes til ordinær drift Fylkeskommunens egne midler Hittil: Intern budsjett med prioriteringer. Samisk språkkonsulent: Utarbeider budsjett og attesterer. Kontroll med regnskapet. FFK midler er midler i tillegg til tospråklighetsmidler. FFK midler brukes iht. Handlingsplan og Samarbeidsavt. Med Sametinget Økonomiavdelingen utbetaler. Har egen budsjettnummer.

5 Styringsdokumenter Handlingsplansplan for utvikling av samisk kompetanse i Finnmark fylkeskommune Årlige språkplaner Budsjett

6 Hvem er fylkeskommunen: (ca. 900 ansatte)
Sentraladministrasjonen 9 vidr.g.skoler 19 Tannhelseklinikker Fylkesbiblioteket med avdelinger i Vadsø og Hammerfest Musikk i Finnmark Politikere i Finnmark fylkesting Politikere har krav på tolking, og må kunne fremme saker på både norsk og samisk, muntlig og skriftlig

7 Profilering og synliggjøring
alle som tar kontakt med FFK på samisk skal få svar på samisk skilting på alle videregående skoler, tannhelseklinikker, fylkesbiblioteket, SA innvendige skilt og utvendige skilt på 2 språk synliggjøre samisk på nett. Kirkenes vidr.g.skole har egen nettside på samisk. Åpnet: Samefolkets dag, Samiske nyheter på fylkeskommunens hjemmeside samiske stedsnavn på brev og konvolutter t-skjorter med tekst på begge språk

8 stipend til ansatte for kvalifisering i samisk språk
Kompetanseutvikling samisk kurs, nybegynnere og videregående. Ansatte får permisjon med lønn for å skaffe seg kunnskaper i samisk språkbad stipend til ansatte for kvalifisering i samisk språk Nybegynnerkurs: språkkonsulenten Videregående kurs: kjøper tjenester utenfra

9 tolking på fylkestingssamlinger brosjyrer på samisk
Informasjon kunngjøre fylkestingssamlinger, FU møter på samisk og norsk i finnmarksaviser tolking på fylkestingssamlinger brosjyrer på samisk langtidsplaner oversettes til samisk, ex. fylkesplan, RUP. Annonserer i de største finnmarksaviser på begge språk. I samiske avis Avvir: samisk Kulturelle stategier 2008 – 2014 Finnmark fylkesplan 2006 – 2009

10 Termprosjekt. Oversette tjenestebeskrivelser fra norsk til samisk
Giellagiella Delta i samisk språkforum hvor alle kommunale, fylkeskommunale og regionale samiske konsulenter deltar. Termprosjekt. Oversette tjenestebeskrivelser fra norsk til samisk Med i øst-gruppa: Samiske språkarbeidere fra Nesseby, (Isak Saba Senter), Tana kommune, Kåfjord kommune og FFK. Giellagiella forum treffes 2 ganger i året. Østgruppa oversetter termer om helse, pleie og omsorg. Sametinget finansiert store deler av prosjektet.

11 Videregående skoler i Finnmark
8 fylkeskommunale vidr.g. skoler i Finnmark De fleste har elever som velger samisk som 1.språk, 2. språk eller fremmedspråk Støtte til studieturer med språklige aktiviteter. Deltar i nettverket for samisk lærere Skolens navn på begge språk på papir og nett 8 vidr.g.skoler og Pasvik folkehøgskole Gir ikke støtte til vanlig undervisning Samarbeid mht. feiring av samenes nasjonaldag

12 Samisk hjemmeside Sámu, som vi har støttet økonomisk.
Musikk i Finnmark Finnmark fylkeskommunes profesjonelle musikkordning. MiF leverer en rekke musikktjenester, og gjennomfører årlig mer enn 120 produksjoner med et samlet publikasjonstall på personer. Sápmi Music er en egen enhet i Mif, og har som hovedoppgave å bruke musikk til å bevare samisk kulturarv og kulturkompetanse. Produksjonsleder er Ann Jorid Henriksen. Samisk hjemmeside Sámu, som vi har støttet økonomisk. Musikk i Finnmark er fylkets største leverandør av musikkopplevelser, og er en stor musikkentreprenør i Nord-Norge.

13 Kultur, næring, festivaler osv.
samisk språksentre i Finnmark - driftsstøtte støtte til samiske festivaler samisk musikk ”Gollerumbu” Infornuorra, driftsstøtte Utstillinger, museer Konferanser med samisk innhold Fylkeskommunale egne midler til samiske formål: Språksentre: Porsanger, Tana, Nesseby og Alta. Alta ligger utenfor forvaltningsområdet.

14 Regionale statlige organer
Sykehusene i Kirkenes og Hammerfest:språkkonsulenten (H.fest) deltar på Giellagiella møter. Fylkesmannen i Finnmark: GIS-prosjekt: Nordatlas FeFo: Fylkeskommunen oppnevner styremedlemmer til FeFo styret. Fefo språkkonsulent inviteres til Giellagiella møtene. NAV: Støtte til yrkesprøvings prosjektet Det er skiltet på begge språk på sykehusene i Finnmark. Nordatlas: tilskudd til samisk utvikling av siden NAV: tilskudd til samisk informasjon om yrkesprøvings prosjektet

15 Bevisstgjøring av at samisk og norsk er likestilte språk
Utfordringer Bevisstgjøring av at samisk og norsk er likestilte språk Budsjettarbeid FFK har egen side på samisk Alle er ikke like bevisste på at samisk er likestilt med norsk. Det er en utfordring å bevisstgjøre lederne om det. Enkelte avdelinger er flinke til å huske på samisk når planer og brosjyrer skal lages, mens andre er ikke like flinke. Involvere lederne i budsjett arbeidet.


Laste ned ppt "Muligheter, erfaringer og utfordringer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google