Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Muligheter, erfaringer og utfordringer Samisk språkutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Muligheter, erfaringer og utfordringer Samisk språkutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Muligheter, erfaringer og utfordringer Samisk språkutvikling

2 Språkreglene Formålet med språkreglene er å bevare og utvikle det samiske språket ved særlig å styrke bruken av språket i offentlig sammenheng. Loven likestiller norsk og samisk innenfor et nærmere definert forvaltningsområde. Kommuner som i dag hører til forvaltningsområdet: Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Tana, Nesseby i Finnmark, Kåfjord i Troms og Tysfjord i Nordland. Samelovens språkregler omfatter videre Finnmark fylkeskommune, Troms fylkeskommune og Nordland fylkeskommune.

3 Samelovens språkregler definert i § 3-1, punktene 2-4. § 3 – 1 Definisjoner –forvaltningsområdet for samisk språk: de kommunene som Kongen i forskrift har fastsatt at skal inngå i forvaltningsområdet for samisk språk, –offentlige organ: ethvert organ for stat og kommune –lokalt offentlig organ i forvaltningsområdet: ethvert kommunalt, fylkeskommunalt og statlig organ som har en tjenestekrets som omfatter en kommune eller en del av en kommune i forvaltningsområdet for samisk språk, –regionalt offentlig organ i forvaltningsområdet: ethvert fylkeskommunalt og statlig organ som har en tjenestekrets som helt eller delvis omfatter flere av kommunene i forvaltningsområdet for samisk språk, men som likevel ikke er landsomfattende.

4 Tospråklighetsmidler Tildelingskriterier: Det avgis rapport om bruken av midlene for 2007: 1. februar og revidert regnskap Språkplan 2008 og budsjett 2009 sendes Sametinget før 1. august 2008. Tilskuddet skal ikke brukes til ordinær drift Fylkeskommunens egne midler

5 Styringsdokumenter Handlingsplansplan for utvikling av samisk kompetanse i Finnmark fylkeskommune 2007-2010 Årlige språkplaner Budsjett

6 Hvem er fylkeskommunen: (ca. 900 ansatte) Sentraladministrasjonen 9 vidr.g.skoler 19 Tannhelseklinikker Fylkesbiblioteket med avdelinger i Vadsø og Hammerfest Musikk i Finnmark Politikere i Finnmark fylkesting

7 Profilering og synliggjøring alle som tar kontakt med FFK på samisk skal få svar på samisk skilting på alle videregående skoler, tannhelseklinikker, fylkesbiblioteket, SA innvendige skilt og utvendige skilt på 2 språk synliggjøre samisk på nett. Kirkenes vidr.g.skole har egen nettside på samisk. Åpnet: Samefolkets dag, 6.2.2008. Samiske nyheter på fylkeskommunens hjemmeside samiske stedsnavn på brev og konvolutter t-skjorter med tekst på begge språk

8 Kompetanseutvikling samisk kurs, nybegynnere og videregående. Ansatte får permisjon med lønn for å skaffe seg kunnskaper i samisk språkbad stipend til ansatte for kvalifisering i samisk språk

9 Informasjon kunngjøre fylkestingssamlinger, FU møter på samisk og norsk i finnmarksaviser tolking på fylkestingssamlinger brosjyrer på samisk langtidsplaner oversettes til samisk, ex. fylkesplan, RUP.

10 Giellagiella Delta i samisk språkforum hvor alle kommunale, fylkeskommunale og regionale samiske konsulenter deltar. Termprosjekt. Oversette tjenestebeskrivelser fra norsk til samisk Med i øst-gruppa: Samiske språkarbeidere fra Nesseby, (Isak Saba Senter), Tana kommune, Kåfjord kommune og FFK.

11 Videregående skoler i Finnmark 8 fylkeskommunale vidr.g. skoler i Finnmark De fleste har elever som velger samisk som 1.språk, 2. språk eller fremmedspråk Støtte til studieturer med språklige aktiviteter. Deltar i nettverket for samisk lærere Skolens navn på begge språk på papir og nett

12 Musikk i Finnmark Finnmark fylkeskommunes profesjonelle musikkordning. MiF leverer en rekke musikktjenester, og gjennomfører årlig mer enn 120 produksjoner med et samlet publikasjonstall på 26.000 personer. Sápmi Music er en egen enhet i Mif, og har som hovedoppgave å bruke musikk til å bevare samisk kulturarv og kulturkompetanse. Produksjonsleder er Ann Jorid Henriksen. Samisk hjemmeside Sámu, som vi har støttet økonomisk.

13 Kultur, næring, festivaler osv. samisk språksentre i Finnmark - driftsstøtte støtte til samiske festivaler samisk musikk ”Gollerumbu” Infornuorra, driftsstøtte Utstillinger, museer Konferanser med samisk innhold

14 Regionale statlige organer Sykehusene i Kirkenes og Hammerfest:språkkonsulenten (H.fest) deltar på Giellagiella møter. Fylkesmannen i Finnmark: GIS-prosjekt: Nordatlas FeFo: Fylkeskommunen oppnevner styremedlemmer til FeFo styret. Fefo språkkonsulent inviteres til Giellagiella møtene. NAV: Støtte til yrkesprøvings prosjektet

15 Utfordringer Bevisstgjøring av at samisk og norsk er likestilte språk Budsjettarbeid FFK har egen side på samisk


Laste ned ppt "Muligheter, erfaringer og utfordringer Samisk språkutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google