Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Astri Helene Engerdahl Ny Giv Gjennomføring i videregående opplæring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Astri Helene Engerdahl Ny Giv Gjennomføring i videregående opplæring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Astri Helene Engerdahl Ny Giv Gjennomføring i videregående opplæring

2 Barnetrinnet Tidlig innsats: Forsterket opplæring i grunnleggende ferdigheter på 1.-4 trinn. Økt timetall i fagene norsk, matematikk og engelsk. Gratis leksehjelp for alle elever på 1.-4. trinn fra høsten 2010. s2

3 Ungdomstrinnet Oppfølging av nasjonale prøver på 8.trinn Arbeidslivsfag Utdanningsvalg Mer fleksibel opplæring Fravær fra grunnskole føres på vitnemål Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s3

4 Litt om tiltakene på u-trinnet Oppfølging av nasjonale prøver på 8.trinn kompetansemidler veilederkorps Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s4

5 Litt mer om tiltakene på u-trinnet Arbeidslivsfag utprøving av nytt fag på ungdomstrinnet mulighet til å arbeide praktisk interesser for yrkesfaglig opplæring alternativ til annet fremmedspråk eller språklig fordypning. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s5

6 Litt mer om tiltakene på u-trinnet Utdanningsvalg Nytt obligatorisk fag knytte grunnskole og videregående opplæring bedre sammen gi elevene kunnskap om muligheter som ligger i VGO prøve ut deler av det faglige innholdet i minst 2 program Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s6

7 Enda litt mer om tiltakene på u-trinnet Mer fleksibel opplæring omdisponering av inntil 25 prosent av timene i enkeltfag sikre fleksibilitet Muligheten for omdisponering brukes i liten grad i dag. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s7

8 Litt til om tiltakene på u-trinnet Fravær fra grunnskole føres på vitnemål etablering av gode systemer for overføring av relevant informasjon Bedre mulighet for VGO å gripe tidlig inn ved mistanke om ugyldig fravær Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s8

9 Tiltak på VGO Obligatoriske kartleggingsprøver Tettere oppfølging av den enkelte elev og lærling Profesjonalisering av rådgivingsfunksjonen. Mer relevant og praksisnær fag- og yrkesopplæring Utrede rett til læreplass Økt tilskudd til lærebedrifter Flere læreplasser Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s9


Laste ned ppt "Astri Helene Engerdahl Ny Giv Gjennomføring i videregående opplæring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google