Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praksisundervisning Herøy v. skule 2007/2008 Fiske &fangst Sept. : Egna line i stamp. Setting og haling. Gjort opp fisken og hengt opp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praksisundervisning Herøy v. skule 2007/2008 Fiske &fangst Sept. : Egna line i stamp. Setting og haling. Gjort opp fisken og hengt opp."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Praksisundervisning Herøy v. skule 2007/2008 Fiske &fangst Sept. : Egna line i stamp. Setting og haling. Gjort opp fisken og hengt opp over natta. Sjark ( Olav Sævik) Sept/okt. : Reparert krabbeteiner. Laga til line. Sett og dratt teiner. Renska og fylt i skal på grovkjøken. Skulebåt, Hansvik 16” Okt. : Elevar dratt line med eigen båt. Nytta grovkjøken til filtering av hyse. Innveging og pakking i plastfolie. Reingjering av utstyr, benkar og golv. Desinfisering av arbeidsbenk. 5 ”lossedager” : 5 dagar som elevane disponerar til praktisk arbeid ved bedrift Nytta til: - lossing av line/garnbåt - arbeid ved mottaksanlegg for sild og makrell Utplassering båt: Skulen har avtale med ringnotsnurpare som tek med elevar på ut- plassering. Skulen disponerar kvote for NVG-, Nordsjøsild og makrell Båt og skule delar 50/50 Elevane har med skjema. Skipper fyller ut dei aktivitetane som elevane har delteke i Tidlegare (1997 – 2007) har utplasseringa vore på snurpare. I år har det vore garn og line der elevane har gått som fiskarar Elevane sjølve ansvarleg for å ta igjen skulearbeid etter utplassering Vanleg periode for utplassering 2 – 3 vekar (10 – 15 skuledagar) Dette skuleåret har periodene for utplassering variert frå 2 – 40 skuledagar. Mange elevar nytta utplasseringa til å ordne seg lærlingeplass. 2007/2008 Sept. : 3 elevar på snurpenot Okt. : 1 elev på linefiske Nov. : 1 ” på industritrålar 1 elev på snurpenot Jan. : 1 ” på garnfiske Feb. : 4 elevar på garn Mars: 4 ” ” ”

11

12

13

14

15

16

17


Laste ned ppt "Praksisundervisning Herøy v. skule 2007/2008 Fiske &fangst Sept. : Egna line i stamp. Setting og haling. Gjort opp fisken og hengt opp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google