Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva skjedde sist: - Om fagbevegelsen og markedet - Bevegelsenes kjennetegn - Den første og andre internasjonalen - Britisk fagbevegelse til 1930 Hva skjer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva skjedde sist: - Om fagbevegelsen og markedet - Bevegelsenes kjennetegn - Den første og andre internasjonalen - Britisk fagbevegelse til 1930 Hva skjer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva skjedde sist: - Om fagbevegelsen og markedet - Bevegelsenes kjennetegn - Den første og andre internasjonalen - Britisk fagbevegelse til 1930 Hva skjer i dag: - Italiensk fagbevegelse 1945-2000 - Britisk fagbevegelse 1930-70 - Gruppearbeid - Fagbevegelse og klassekamp

2 Italiensk fagbevegelse Mellom klasse og samfunn Seminar 14.09. IH

3 Et sosialt og politisk univers blir til På italienske fabrikker og verksteder 1944- 46: Arbeid og kapital to atskilte maktsentre (Hyman: dual power) På italienske fabrikker og verksteder 1944- 46: Arbeid og kapital to atskilte maktsentre (Hyman: dual power) Italiensk politisk historie 1943-48: Militær frigjøring og kampen om politisk hegemoni Italiensk politisk historie 1943-48: Militær frigjøring og kampen om politisk hegemoni Internasjonal politikk 1945-48: Fra enhet mot fascismen til kald krig og ideologisk rivalisering mellom Washington og Moskva Internasjonal politikk 1945-48: Fra enhet mot fascismen til kald krig og ideologisk rivalisering mellom Washington og Moskva

4 1950-2000: Fire faser… 1950 og 60-tallet: Blokkert demokrati og den kalde krigens ”jernhånd”, gryende tendens til kollektive forhandlinger på bedriftsnivå 1950 og 60-tallet: Blokkert demokrati og den kalde krigens ”jernhånd”, gryende tendens til kollektive forhandlinger på bedriftsnivå Etter ”Autunno caldo” 1969: Det historiske kompromiss og etablering av maktposisjoner på nasjonalt nivå Etter ”Autunno caldo” 1969: Det historiske kompromiss og etablering av maktposisjoner på nasjonalt nivå 1977-1992: Økonomisk krise og nyliberal reaksjon 1977-1992: Økonomisk krise og nyliberal reaksjon 1992-2000: Fagbevegelsen som det sosiale systemets forsvarere i konfrontasjon med en ressurssterk og populistisk høyreoffensiv (kodenavn Berlusconi) 1992-2000: Fagbevegelsen som det sosiale systemets forsvarere i konfrontasjon med en ressurssterk og populistisk høyreoffensiv (kodenavn Berlusconi)

5 1950-2000: …tre fagorganisasjoner CGIL – tradisjon for militant klassekamp, nære bånd til kommunistpartiet PCI CISL – sosial dialog med arbeidsgiverne og politiske myndigheter, kaderopplæring i USA, bånd til kristelig-demokratene DC UIL – berøringspunkter til markedsunionisme, politisk basis i (relativt sett) svak sosialdemokratisk strømning, bånd til sosialistpartiet PSI og andre sentrum/venstre-partier Hyman s145: ”…each confederation inclined to varying degrees to one of the three ’ideal types’ of trade unionism outlined in the introduction to this book” Framvekst fra slutten av 1970-tallet: ’Autonomis’’Cobas’

6 ”Den varme høsten” 1969 Årsaker Misnøye med autoritært fabrikksystem Misnøye med autoritært fabrikksystem Intensivert produktivitetspress Intensivert produktivitetspress Rotløshet i nyetablert urban arbeiderklasse Rotløshet i nyetablert urban arbeiderklasse Hyman går ikke inn på makrofaktorer og internasjonal kontekst Virkninger Grunnplanets revolt fanget opp av de tre store fagorganisasjonene Grunnplanets revolt fanget opp av de tre store fagorganisasjonene Fagbevegelsen konsoliderte makt gjennom institusjonalisering Fagbevegelsen konsoliderte makt gjennom institusjonalisering Breie sosiale krav i forhandlinger med eiere og myndigheter Breie sosiale krav i forhandlinger med eiere og myndigheter ’Scala mobile’: Lønnsindeksering til lavtløntes fordel ’Scala mobile’: Lønnsindeksering til lavtløntes fordel Politisk åpning i blokkert system: Det historiske kompromisset mellom PCI og DC Politisk åpning i blokkert system: Det historiske kompromisset mellom PCI og DC

7 Utviklingstrekk 1977-2000 I arbeidslivet Første i rekken av defensive lønns- og fleksibilitetsavtaler inngått i 1977 Første i rekken av defensive lønns- og fleksibilitetsavtaler inngått i 1977 Folkeavstemning om lønnsindeksering 1984, knepent nederlag for CGIL og PCI Folkeavstemning om lønnsindeksering 1984, knepent nederlag for CGIL og PCI Forsterkede lønns- og fagmotsetninger, klasse versus fag / laug Forsterkede lønns- og fagmotsetninger, klasse versus fag / laug Systemet med ’to sentre’ bevart på en del arbeidsplasser, la grunnlag for ’autonomis’ og ’codas’ ville streiker på 1980 og 90-tallet Systemet med ’to sentre’ bevart på en del arbeidsplasser, la grunnlag for ’autonomis’ og ’codas’ ville streiker på 1980 og 90-tallet

8 Utviklingstrekk 1977-2000 Det politiske systemets kollaps 1992: Polarisering mellom høyre og venstre Det politiske systemets kollaps 1992: Polarisering mellom høyre og venstre Langvarig økonomisk lavkonjunktur: Massearbeidsløshet, nedbygging industri Langvarig økonomisk lavkonjunktur: Massearbeidsløshet, nedbygging industri ’Fleksible’ løsninger i ekspanderende tjenestesektorer ’Fleksible’ løsninger i ekspanderende tjenestesektorer Forholdet mellom fagorganisasjonene og partiene transformert eller oppløst Forholdet mellom fagorganisasjonene og partiene transformert eller oppløst

9 Sentrale kampsaker 1990-tallet Lønn, produktivitet og arbeidsplasser - ny trepartsavtale på nasjonalt nivå1993 Lønn, produktivitet og arbeidsplasser - ny trepartsavtale på nasjonalt nivå1993 Kampen om pensjonssystemet og ØMU, Hyman s160-161 Kampen om pensjonssystemet og ØMU, Hyman s160-161 Fagorganisasjonene og arbeidstakerrepresentasjon Fagorganisasjonene og arbeidstakerrepresentasjon

10 Hvordan forsvare en sivilisasjon mot dens egen regjering? Oppsummering italiensk fagbevegelses politiske utfordringer, Hyman s159: ”The northern separatists, neo-fascists and mass- media populists all challenged a socio-economic order based on workers’ rights and social partnership. The attacks which formerly had come from an insurrectionary fringe were now the product of a powerful new component of the political establishment” ”The northern separatists, neo-fascists and mass- media populists all challenged a socio-economic order based on workers’ rights and social partnership. The attacks which formerly had come from an insurrectionary fringe were now the product of a powerful new component of the political establishment”

11


Laste ned ppt "Hva skjedde sist: - Om fagbevegelsen og markedet - Bevegelsenes kjennetegn - Den første og andre internasjonalen - Britisk fagbevegelse til 1930 Hva skjer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google