Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Store ulykker i transport Forekomst, læring og forebygging Et prosjekt i RISIT-programmet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Store ulykker i transport Forekomst, læring og forebygging Et prosjekt i RISIT-programmet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Store ulykker i transport Forekomst, læring og forebygging Et prosjekt i RISIT-programmet

2 Hovedproblemstillinger Hvor ofte kan store ulykker (ulykker med minst 5 drepte) forventes å forekomme i transport i Norge? Er det mulig å tallfeste usikkerheten i den anslåtte hyppigheten av store ulykker? Kan man si om hyppigheten av store ulykker har endret seg over tid?

3 Hovedproblemstillinger Hvilke typer uønskede hendelser i transport kan utvikle seg til katastrofer? Hvilke faktorer påvirker sannsynligheten for at en uønsket hendelse utvikler seg til en stor ulykke (katastrofe)? Hvordan kan store ulykker forebygges (omfanget eller hyppigheten reduseres)?

4 Litt bakgrunnskunnskap 80% av alle ulykker med 5 eller flere drepte i Norge i perioden 1970-2001 inntraff i transportvirksomhet I motsetning til mindre ulykker, synes antallet store ulykker ikke å ha avtatt over tid (men har heller ikke økt) Beregning av forventet langsiktig hyppighet av store ulykker er vanskelig

5 Litt mer bakgrunnskunnskap Det er vesentlige forskjeller mellom transportgrener med hensyn til hyppigheten av store ulykker Tidligere beregninger av hyppigheten av store ulykker er svært usikre og bør oppdateres og utdypes Norsk historisk statistikk gir alene ikke et tilfredsstillende beregningsgrunnlag

6 Noen tilnærmingsmåter Analyser av historisk statistikk Sannsynlighetsteoretiske modeller FN-diagrammer Fysiske/kjemiske modeller Andre tilnærmingsmåter ….. ?

7 Hva skaper en katastrofe? Høy fart (store energimengder) Store enheter (supertankere, Jumbojet) Farlige stoffer (brannfarlige, eksplosive) Ikke evakueringsmulighet (tunnel, stormfullt hav) Tettbygd strøk (flystyrt, eksplosjon, mv) Ny type hendelse (utenkelig)

8 Prosjektorganisering Samarbeidsprosjekt mellom TØI og SINTEF sikkerhet og pålitelighet Pågår 2003 og 2004 Økonomisk ramme 1 mill kr Dokumenteres med rapporter og vitenskapelige artikler

9 Prosjektplan – mill kr Part20032004 TØI0,250,60 SINTEF0,050,10


Laste ned ppt "Store ulykker i transport Forekomst, læring og forebygging Et prosjekt i RISIT-programmet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google