Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

04.01.02 Den ytre reform Bygget opp nytt styringssystem for en av de aller største samfunnssektorer Etablert 5 regionale helseforetak Etablert 47 foretak.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "04.01.02 Den ytre reform Bygget opp nytt styringssystem for en av de aller største samfunnssektorer Etablert 5 regionale helseforetak Etablert 47 foretak."— Utskrift av presentasjonen:

1 04.01.02 Den ytre reform Bygget opp nytt styringssystem for en av de aller største samfunnssektorer Etablert 5 regionale helseforetak Etablert 47 foretak Oppnevnt ca 470 styremedlemmer Etablert ny eieravdeling i Helsedepartementet Slanket byråkratiet på overordnet nivå (700  200) Kartlagt og foretatt tilpasninger i økonomiske, administrative og IT systemer

2 04.01.02 Den ytre reform (forts) Innføring av regnskapsloven Gjennomført en stor transaksjon 100 000 ansatte har fått ny arbeidsgiver - foretakene Kartlagt tomter, bygninger og utstyr og flyttet eierskapet fra fylkeskommunene til foretakene Gjennomført drøftinger med alle fylkeskommuner om overføringen av formuesgoder og tilrettelagt for behandling i nemd av uenighetssaker Utarbeidet driftsbudsjett på over 50 mrd. kroner Forhandlet og inngått avtaler med fylkeskommunene om overgangsløsninger for administrative støttetjenester

3 04.01.02 Den indre reform Redusere unødvendig venting Gi det frie sykehusvalget et reelt innhold Bedre bruk av ressursene Private aktører - et supplement og et korrektiv til de heleide offentlige sykehusene Nytt system for utenlandsbehandling

4 04.01.02 Den indre reform (forts) Høyeste prioritet for opptrappingsplanen for psykisk helse og kreftplanen Helsetjenester til rusmisbrukere Livshjelp til pasienter i livets sluttfase Pasienter og pårørende (brukerne) skal ha større innflytelse

5 04.01.02 Den indre reform (forts) Bedre ledelse i sykehus Bedre arbeidsdeling i sykehus Bedre utnyttelse av it Samordning av innkjøp Samordning av beredskapsarbeid Utnytte mulighetene ved at fylkesgrensene er borte


Laste ned ppt "04.01.02 Den ytre reform Bygget opp nytt styringssystem for en av de aller største samfunnssektorer Etablert 5 regionale helseforetak Etablert 47 foretak."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google