Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2005 Velkommen til HUMSAM Etableringskurs høsten 2005! Tor Borgar Hansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2005 Velkommen til HUMSAM Etableringskurs høsten 2005! Tor Borgar Hansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 2005 Velkommen til HUMSAM Etableringskurs høsten 2005! Tor Borgar Hansen

2 2005 1.Presentasjon av SFE og våre aktiviteter 2.Presentasjon av opplegget for HUMSAM Etableringskurs 3.Forretningsplanen 4.Hvem er dere? 5.Hva slags forventninger har dere til dette kurset? 6.Hva slags ideer har dere? 7.To gründere i dialog 8.Vi spiser pizza på Jeppe Hva skjer i dag?

3 2005 1.Presentasjon av SFE og våre aktiviteter 2.Presentasjon av opplegget for HUMSAM Etableringskurs 3.Forretningsplanen 4.Hvem er dere? 5.Hva slags forventninger har dere til dette kurset? 6.Hva slags ideer har dere? 7.To gründere i dialog 8.Vi spiser pizza på Jeppe Hva skjer i dag?

4 2005 1.Senter for entreprenørskap Senteret ble opprettet 1. januar 2005 og er en videreføring av Gründerskolen Administrasjon 6 heltidsansatte med administrativt ansvar for de faglige aktivitetene Una Sjørbotten har administrativt ansvar for ENT4011 (HUMSAM) Faglig stab 1 heltidsansatt (forsker) 5 deltidsansatte (toere) med ansvar for undervisning Tor Borgar Hansen (meg) har undervisningsansvaret for ENT4011 og Mari Svalastog er øvingslærer

5 2005 2. Programmet Gründerskolen Bakgrunn og organisering Startet i 1999 ved UiO Kun IFI og UiO de første årene…. Opplegg Forkurs forskjellige steder i landet Helgesamling for alle studenter Hospitering og entreprenørskapsstudier i Singapore, Shanghai, San Francisco, Boston og Johannesburg Avslutningsseminar for alle studenter Gir 30 studiepoeng Studenter Flertallet har naturvitenskapelig og økonomisk bakgrunn, men stadig flere kommer fra andre miljøer Sterk økning i søkere og studenter (fra 6 til 157) Samarbeidspartnere NTNU, UiB, UiT, BI, NHH, NLH, AHO, HiB, HiØ, HiA etc. Innovasjon Norge, NUS, BU, Cornell, Fudan, Wits

6 2005 3. Master i entreprenørskap Formål Å utdanne kandidater med ulik faglig bakgrunn til å lede eller delta i forskings- /kunnskapsbasert innovasjons- og oppstartsprosesser Opplegg Bygger videre på de positive erfaringene fra GS 120 studiepoeng (4 semester) Hospitering i utenlandsk oppstartsbedrift Status Masteren startet opp i januar 2005 Pilotkull på 16 studenter med bakgrunn innen informasjonsteknologi eller molekylær biovitenskap

7 2005 4. Etter- og videreutdanning Kurs i virksomhetsetablering 10 studiepoeng To ganger årlig Samarbeid med Oslo Kommune, Næringsetaten HUMSAM Etableringskurs (ENT 4011) Samarbeidsprosjekt mellom Innovasjon Norge, NFR, Kulturell Dialog og Gründerskolen 10 studiepoengs entreprenørskapskurs beregnet på humanister og samfunnsvitere Første gang høst 2003

8 2005 5. Formidlingsaktiviteter VERDISKAPER - FORRETNINGSPLANKONKURRANSEN Organisering Regional videreføring etter Venture Cup-modellen Samarbeid mellom Universitet, læresteder, næringsliv og offentlig sektor Aktiviteter Påmelding i januar-februar 2006 Deltakere leverer fullstendig forretningsplan Kick-Off, forelesninger/workshops, gratis veiledning, prisutdelinger http://www.sfe.uio.no/verdiskaper/ ENTREPRENØRSKAPSLABORATORIET Gratis kontorlokaler til oppstartsprosjekter Gir ansatte og studenter ved UiO mulighet til å gå noen skritt videre i retning av å etablere virksomhet på grunnlag av forskningsresultater

9 2005 1.Presentasjon av SFE og våre aktiviteter 2.Presentasjon av opplegget for HUMSAM Etableringskurs 3.Hvem er dere? 4.Hva slags forventninger har dere til dette kurset? 5.Hva slags ideer har dere? 6.Forretningsplanen 7.To gründere i dialog 8.Vi spiser pizza på Jeppe Hva skjer i dag?

10 2005 Kurset har obligatorisk fremmøte Fravær meldes på mail til Una og Tor Kurset avholdes i møterom 10 i Forskningsparken Seminarøvinger blir avholdt i Georg Sverdrups hus (UB), grupperom 4 Kantinen i Forskningsparken er ikke åpen i helgene, ta derfor med matpakke e.l.! HUMSAM Etableringskurs høst 2004 - 1

11 2005 HUMSAM Etableringskurs høst 2004 - 2 Avsluttende oppgave leveres innen onsdag 29. oktober Oppgaven er en forretningsplan for din ide som skal inneholde det vi går gjennom på kurset Det skal være en fullstendig forretningsplan, d.v.s. maks 20 sider ekskl. vedlegg Oppgaven bedømmes ved hjelp av bokstavkarakterer Muntlig fremføring av forretningsplanen vil også telle med i vurderingen Bestått kurs gir 10 studiepoeng

12 2005 HUMSAM Etableringskurs høst 2004 - 3 Pensum: Thomas Kubr, Daniel Ilar og Heinz Marchesi (2002): ”Fra ide til ny virksomhet – En håndbok for nye vekstselskaper” (Venture Cup boka) Selges på Gnist eller gjennom Universitetsforlaget I tillegg bruker vi en kursbok i hver av de to bedrifts- økonomi modulene. De koster kr. 400,- per stykk Disse kjøper dere av oss (SFE)

13 2005 HUMSAM Etableringskurs høst 2004 - 4 Kursets hjemmeside brukes for formidling av informasjon Hold deg oppdatert ved å sjekke jevnlig på: http://www.uio.no/studier/emner/matnat/sfe/ENT4011/h05/ http://www.uio.no/studier/emner/matnat/sfe/ENT4011/h05/ Evaluering etter hver seanse – vær vennlig og svar Dere mottar en mail med en link til et webbasert evalueringsverktøy (QuestBack)

14 2005 Oversikt over helgesamlingene DatoKlokkeslettStedTema Lørdag 10. september kl 09:00 - 15:00 FP, MR 10 Introduksjon, forventninger, bli kjent, forretningsplanen, marked for HUMSAM-kunnskap Søndag 11. september kl 10:00 - 17:00 FP, MR 10 Regnskap – balanse og resultat på en helt ny måte, Økonomi Illustrator - Basic Lørdag 24. september kl 09:00 - 15:00 FP, MR 10 Produktifisering - lag produkter av din kunnskap Prissetting - sett pris p å dine produkter Gjennomgang av hjemmeoppgaver Søndag 25. september kl 10:00 - 17:00 FP, MR 10 Regnskap – budsjetter og likviditet, Økonomi Illustrator - Cont. Lørdag 15. oktober kl 09:00 - 15:00 FP, MR 10 Markedsanalyse, markedsf ø ring og salg, gjennomgang av hjemmeoppgaver Søndag 16. oktober kl 10:00 - 16:00 FP, MR 10 IPR p å HUMSAM, kunst og kulturomr å det Praktisk informasjon vedr. bedriftsetablering Oppsummering av kurset, Q&A om eksamen Lørdag 12. november kl 10:00 - ??? FP, MR 10 MUNTLIG EKSAMEN Kurset er et tilbud til studenter på hovedfags- og masternivå, samt uteksaminerte kandidater, fra HF-, SV- og UV-fakultetene. Kurset er begrenset til 30 deltagere.

15 2005 Dag 2 - Søndag 11. september kl. 10:00 – 17:00 Regnskap – balanse og resultat Her skaffer vi oss økonomiforståelse ved hjelp av visuelle hjelpemidler Balanseregnskap Resultatregnskap Nøkkeltall og styringsdata Økonomiske sammenhenger i en bedrift Pengestrøm og pengeflyt Gjennomføring av forbedringstiltak og deres påvirkning på regnskapet

16 2005 Dag 3 – Lørdag 24. september kl. 09:00 - 15:00 Produktifisering og prissetting – lag produkter av din kunnskap og sett pris på dine produkter Litt teori Mye praksis v/Jørgen Moltubakk fra Norges Litteraturskole Gruppeøvinger Presentasjon i plenum

17 2005 Dag 4 - Søndag 25. september kl. 10:00 – 17:00 Regnskap – budsjetter og likviditet Her skaffer vi oss en dypere økonomiforståelse ved hjelp av visuelle hjelpemidler Budsjetter Likviditet Goodwill Lære å lede en bedrift som sliter!

18 2005 Dag 5 – Lørdag 15. oktober kl. 09:00 – 15:00 Markedsundersøkelser Markedsførinng og salg av HUMSAM produkter Jens Kanden fra HandsOn

19 2005 Dag 6 – Søndag 16. oktober kl. 10:00 – 16:00 IPR på HUMSAM, kunst og kulturområde Hvordan starte sin egen bedrift – i praksis v/Silje Jansen Oppsummering av kurset Praktisk informasjon rundt eksamen

20 2005 Eksamen – innlevering av skriftlig forretningsplan Eksamensoppgaven er en forretningsplan for din/deres ide som skal: o skrives i Word etter malen i denne presentasjonen (med deres individuelle tilpasninger) og o være på maks 20 sider + sammendrag + vedlegg (CV til nøkkelpersoner, eksisterende materiale, for eksempel reklamemateriell og brosjyrer, web-sider o.l.) o sendes elektronisk til: innlevering@sfe.uio.noinnlevering@sfe.uio.no o INNEN 29. OKTOBER 2005 KL. 16:00

21 2005 Dag 7 – Lørdag 12. november kl. 09:00 – ??:?? Muntlig eksamen (også 13. november?) o Dette er en muntlig fremføring av deres eksamensoppgave o Dere skal forestille dere at dere presenterer forretningsplanen deres for en saksbehandler i Innovasjon Norge fordi dere har søkt om etablererstipend o Dette er opptatte mennesker, så dere får 10 minutter på dere + 5 minutter til å besvare spørsmål

22 2005 Spørsmål? Svar vil du ofte finne på kursets hjemmeside: http://www.uio.no/studier/emner/matnat/sfe/ENT 4011/h05/

23 2005 Oversikt over øvingene Kurset er et tilbud til studenter på hovedfags- og masternivå, samt uteksaminerte kandidater, fra HF-, SV- og UV-fakultetene. Kurset er begrenset til 30 deltagere. Mari Svalastog

24 2005 1.Presentasjon av SFE og våre aktiviteter 2.Presentasjon av opplegget for HUMSAM Etableringskurs 3.Forretningsplanen 4.Hvem er dere? 5.Hva slags forventninger har dere til dette kurset? 6.Hva slags ideer har dere? 7.To gründere i dialog 8.Vi spiser pizza på Jeppe Hva skjer i dag?

25 2005 1.Presentasjon av SFE og våre aktiviteter 2.Presentasjon av opplegget for HUMSAM Etableringskurs 3.Forretningsplanen 4.Hvem er dere? 5.Hva slags forventninger har dere til dette kurset? 6.Hva slags ideer har dere? – VIKTIG – VIKTIG - VIKTIG 7.To gründere i dialog 8.Vi spiser pizza på Jeppe Hva skjer i dag?

26 2005 VIKTIG – VIKTIG – VIKTIG - VIKTIG Det bærende elementet i hele kurset er dere, ideene deres og forretningsplanene deres! Vi vil ikke bedømme kvaliteten på ideene deres, men på deres evne til å bruke verktøyet for å formulere og konkretisere den så presist og klart som mulig (til å bli et produkt), nemlig forretningsplanen

27 2005 VIKTIG – VIKTIG – VIKTIG - VIKTIG Men; for at selve ideen deres også skal utvikles gjennom kurset, må dere ikke være redde for å dele den med oss andre Øvingene er derfor viktige! Husk at det i de aller fleste tilfeller vil være vanskelig – for ikke å si umulig - for andre å kopiere ditt produkt, fordi det er kombinasjonen av deg selv og ideen din som er unik!

28 2005 1.Presentasjon av SFE og våre aktiviteter 2.Presentasjon av opplegget for HUMSAM Etableringskurs 3.Forretningsplanen 4.Hvem er dere? 5.Hva slags forventninger har dere til dette kurset? 6.Hva slags ideer har dere? 7.To gründere i dialog 8.Vi spiser pizza på Jeppe Hva skjer i dag?

29 2005 Lekse til neste helgesamling Tenk gjennom følgende spørsmål: Hva er ditt produkt? Hva ønsker du å selge? Hvilket behov skal produktet ditt dekke? Hva er unikt med ditt produkt? Hvorfor skal man kjøpe fra deg/dere? Hvem vil være kundene til ditt produkt? Prøv å identifisere type kunde (private vs. offentlige kunder, enkeltpersoner vs. organisasjoner) Hvem er din drømmekunde? Navngi en spesifikk kunde

30 2005 Vi går til Jeppe


Laste ned ppt "2005 Velkommen til HUMSAM Etableringskurs høsten 2005! Tor Borgar Hansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google