Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En verdig alderdom? Stein Husebø. Det er høst Det er høst Jentene har hengebrøst Jentene har hengebrøst Guttene har ikke løst Guttene har ikke løst Det.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En verdig alderdom? Stein Husebø. Det er høst Det er høst Jentene har hengebrøst Jentene har hengebrøst Guttene har ikke løst Guttene har ikke løst Det."— Utskrift av presentasjonen:

1 En verdig alderdom? Stein Husebø

2 Det er høst Det er høst Jentene har hengebrøst Jentene har hengebrøst Guttene har ikke løst Guttene har ikke løst Det er høst Det er høst Solveig – 95 år:

3 Aldersfordeling - Europa Aldersfordeling - Europa For 80 år sidenI dag Om 30 år 80 år

4 Aldersutvikling - Norge AldersgruppeAntallTilvekst 2008 2050 >65 475 000 780 000 64% > 80 201 000 406 000 102% > 90 18 000 190 000 1100%

5 % Innbyggere over 60 år Quelle: World Population Prospects UNO 2002

6 Kvinner / Menn

7 Hvor dør vi? (%)

8 Kostnader de siste 6 levemåneder HjemmeSykehjem KOSTNADER TID Sykehus

9 Diagnose/ Antall år med betydelig behov for pleie og omsorg LANCET 2005

10 Long Term Care Samfunnets utgifter i % av BNP

11 Europa: Diagnosen Dramatiske demografiske endringer Dramatiske demografiske endringer Omfattende diskriminering av de svakeste, pleietrengende gamle Omfattende diskriminering av de svakeste, pleietrengende gamle Feilbruk av ressurser til fordel for akuttmedisin Feilbruk av ressurser til fordel for akuttmedisin Liten offentlig interesse for eldreomsorg Liten offentlig interesse for eldreomsorg Fravær av diskusjon om basale menneskerettigheter og verdighet Fravær av diskusjon om basale menneskerettigheter og verdighet Europa – pleie og omsorgstrengende gamle

12 Europeiske løsninger Importere pleiere fra Øst-Europa mm. Importere pleiere fra Øst-Europa mm. Tyskland: Obligatorisk Pleieforsikring Tyskland: Obligatorisk Pleieforsikring Østerrike: Karens (omsorgspermisjon) Østerrike: Karens (omsorgspermisjon) Kreativitet: Åpen demensomsorg i kommunene Kreativitet: Åpen demensomsorg i kommunene Ernæringssonder Ernæringssonder Aktiv dødshjelp Aktiv dødshjelp Europa – pleie og omsorgstrengende gamle

13 Aktiv dødshjelp Nederland, Belgia, Sveits, Luxemburg Nederland, Belgia, Sveits, Luxemburg Neste: Frankrike, England Neste: Frankrike, England Ca. 4000 i Nederland hvert år Ca. 4000 i Nederland hvert år Hvis alle land i Europa har samme praksis som Nederland: Hvis alle land i Europa har samme praksis som Nederland: Vil ca. 250 000 årlig få aktiv dødshjelp Vil ca. 250 000 årlig få aktiv dødshjelp Europa – pleie og omsorgstrengende gamle

14 Et samfunns modenhet Kan måles i forhold til hvordan vi tar vare på de svakeste og mest sårbare: Kan måles i forhold til hvordan vi tar vare på de svakeste og mest sårbare: Barn og ungdom som opplever omsorgssvikt Barn og ungdom som opplever omsorgssvikt De på skråplanet: narkomane/ kriminalitet De på skråplanet: narkomane/ kriminalitet Personer med psykiske lidelser Personer med psykiske lidelser De sårbare gamle i deres siste levetid De sårbare gamle i deres siste levetid 90 % av oss vil være i den siste gruppen 90 % av oss vil være i den siste gruppen

15 De fire globale utfordringer Fred og frihet Fred og frihet Fattigdom Fattigdom Miljø Miljø Eldreomsorg! Eldreomsorg!

16 Vår fremtid – de neste 50 år 25 – 30 % er pensjonister 25 – 30 % er pensjonister 80 % er helt avhengig av pleie og behandling de siste uker/ måneder/ år 80 % er helt avhengig av pleie og behandling de siste uker/ måneder/ år 10 – 20% dør plutselig (ønskedrømmen) 10 – 20% dør plutselig (ønskedrømmen) Demens: 2005: 2% – 2040 > 4% Demens: 2005: 2% – 2040 > 4% 80-åringer: 20%, - 90-åringer: 35%, 95-år< 10% 80-åringer: 20%, - 90-åringer: 35%, 95-år< 10% 40% kommer på sykehjem, kvinner > 60% 40% kommer på sykehjem, kvinner > 60%

17 Hvem er pasientene på sykehjem? Bodde tidligere alene > 65 % Bodde tidligere alene > 65 % Alder 86 år (69 – 101) Alder 86 år (69 – 101) 7 diagnoser 7 diagnoser 70 – 80 % demens 70 – 80 % demens > 85 % kvinner > 85 % kvinner Oppholdstid 18 måneder (0-6 år) Oppholdstid 18 måneder (0-6 år) De trenger ikke service, men omsorg og behandling døgnet rundt De trenger ikke service, men omsorg og behandling døgnet rundt

18 Medikamentforbruk N=132

19 Påskeaften, ikke planlagt visitt Antall diagnoser/pasienter Pneumoni - 3 Pneumoni - 3 Lårhalsbrudd - 1 Lårhalsbrudd - 1 Unødige smerter – 2 Unødige smerter – 2 For mye morfin – 1 For mye morfin – 1 Døende – 2 Døende – 2 Døende som har våknet til – 1 Døende som har våknet til – 1 Behandlingsendring - 2 Behandlingsendring - 2 Urinveisinfekt - 2 Urinveisinfekt - 2 Uklar feber – 1 Uklar feber – 1 Unødige bleier – 1 Unødige bleier – 1 Låste dører – 1 Låste dører – 1 Kommunikasjon pårørende - 4 Kommunikasjon pårørende - 4 Sykepleier trenger beroligende behandling - 1 Sykepleier trenger beroligende behandling - 1

20 Sykehjem - ressurser SykehusSykehjem Plasser 13 700 40 000 Leger 6 700 (2) 234 (160) Pleiepersonale 21 550 (1.5) 23 000 (0.72) SommerSamme eller stengt 50% vikarer eller mer Vakt-legerDøgnvaktBrannslukking timer pr. uke

21 „Nye ord i ordboken“ Fastbinde, innesperre Fastbinde, innesperre Tvangsfjernsyn Tvangsfjernsyn Tvangsbleier Tvangsbleier Medikamentell fiksering (Tyskland) Medikamentell fiksering (Tyskland) „Nedsprøyte“ (Österrike) „Nedsprøyte“ (Österrike) Tvangsernæring (for å opprettholde vekten) Tvangsernæring (for å opprettholde vekten) Alt uten lovlige hjemler Alt uten lovlige hjemler De demente og svakeste gamle

22 Pasienter i sykehjem med PEG – Sonde Husebø 2006

23 Gamle – hva kan forhindre/ ut- sette innleggelse på sykehjem? Helseforebyggende tiltak – mosjon! Helseforebyggende tiltak – mosjon! Planlegging /engasjement i familien Planlegging /engasjement i familien Sterkt frivillig engasjement (eldre hjelper eldre) Sterkt frivillig engasjement (eldre hjelper eldre) Økt tilbud korttid/ avlastning/ rehabilitering Økt tilbud korttid/ avlastning/ rehabilitering Sykehjem med eldreboliger (privat?) Sykehjem med eldreboliger (privat?) Pleieforsikring Pleieforsikring

24 Alderdommen > 70 år De siste 20 leveår Robust – midt i livet Noe sviktende helse - 5 – 20 år Omfattende helseproblemer Kognitiv svikt - 1 – 15 år Siste levetid 0 – 2 år Pall Care 100% Trivsel Mosjon Vitaminer Fastlege Familie Venner Dans 90% Syk/ frisk Omsorg Pleie Hjemme Sykehus Sykehjem 85% Syk Omsorg Pleie Hele døgnet

25 Bergen – verdens beste eldreomsorg En offensiv plan En offensiv plan Lokale / nasjonale / internasjonale perspektiver Lokale / nasjonale / internasjonale perspektiver Forskning Forskning Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling Undervisning og opplæring Undervisning og opplæring Nettverksbygging Nettverksbygging Opinion / Folkebevegelse Opinion / Folkebevegelse

26 Kreative og innovative miljøer Kreative og innovative miljøer Universitetet i Bergen - UiB Universitetet i Bergen - UiB Kavli Forskningssenter for demens Kavli Forskningssenter for demens Omsorgsprisen – GC-Rieber Fondene Omsorgsprisen – GC-Rieber Fondene Undervisningssykehjemmet Løvåsen Undervisningssykehjemmet Løvåsen Engasjert fotfolk: hjemme/ sykehjem Engasjert fotfolk: hjemme/ sykehjem Forskning og kompetanseutvikling nasjonalt og internasjonalt tilknyttet BRKS-psrosjektet: En verdig alderdom – En Livsgaranti Forskning og kompetanseutvikling nasjonalt og internasjonalt tilknyttet BRKS-psrosjektet: En verdig alderdom – En Livsgaranti Hva har vi? BERGEN – Verdens beste eldreomsorg

27 Samordning av prosjektene og fagmiljøene Samordning av prosjektene og fagmiljøene Geriatrisk avdeling i Helse-Bergen Geriatrisk avdeling i Helse-Bergen Bergen Kommune på offensiven Bergen Kommune på offensiven Styrkning av legetjenester på sykehjem Styrkning av legetjenester på sykehjem Enhetlige inntakskriterier for sykehjemsplass Enhetlige inntakskriterier for sykehjemsplass Tverrfaglighet i vurdering og behandling Tverrfaglighet i vurdering og behandling Alternativer/ bydeler/ frivillige: Eldreomsorg Alternativer/ bydeler/ frivillige: Eldreomsorg Bergen – Prosjektet: ELDREKREATIVITET Bergen – Prosjektet: ELDREKREATIVITET Hva trenger vi? BERGEN – Verdens beste eldreomsorg

28 En verdig alderdom – En Livsgaranti www.hospice.no www.hospice.no www.dignity.no www.dignity.no


Laste ned ppt "En verdig alderdom? Stein Husebø. Det er høst Det er høst Jentene har hengebrøst Jentene har hengebrøst Guttene har ikke løst Guttene har ikke løst Det."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google