Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En verdig alderdom? Stein Husebø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En verdig alderdom? Stein Husebø."— Utskrift av presentasjonen:

1 En verdig alderdom? Stein Husebø

2 Solveig – 95 år: Det er høst Jentene har hengebrøst
Guttene har ikke løst

3 Aldersfordeling - Europa
For 80 år siden I dag Om 30 år

4 Aldersutvikling - Norge
Aldersgruppe Antall Tilvekst 2008 2050 >65 64% > 80 102% > 90 18 000 1100%

5 Quelle: World Population Prospects UNO 2002
% Innbyggere over 60 år

6 Kvinner / Menn

7 Hvor dør vi? (%)

8 Kostnader de siste 6 levemåneder
Sykehus KOSTNADER Sykehjem Hjemme TID

9 Diagnose/ Antall år med betydelig behov for pleie og omsorg LANCET 2005

10 Long Term Care Samfunnets utgifter i % av BNP

11 Europa: Diagnosen Dramatiske demografiske endringer
Europa – pleie og omsorgstrengende gamle Europa: Diagnosen Dramatiske demografiske endringer Omfattende diskriminering av de svakeste, pleietrengende gamle Feilbruk av ressurser til fordel for akuttmedisin Liten offentlig interesse for eldreomsorg Fravær av diskusjon om basale menneskerettigheter og verdighet

12 Europeiske løsninger Importere pleiere fra Øst-Europa mm.
Europa – pleie og omsorgstrengende gamle Europeiske løsninger Importere pleiere fra Øst-Europa mm. Tyskland: Obligatorisk Pleieforsikring Østerrike: Karens (omsorgspermisjon) Kreativitet: Åpen demensomsorg i kommunene Ernæringssonder Aktiv dødshjelp

13 Aktiv dødshjelp Nederland, Belgia, Sveits, Luxemburg
Europa – pleie og omsorgstrengende gamle Aktiv dødshjelp Nederland, Belgia, Sveits, Luxemburg Neste: Frankrike, England Ca i Nederland hvert år Hvis alle land i Europa har samme praksis som Nederland: Vil ca årlig få aktiv dødshjelp

14 Et samfunns modenhet Kan måles i forhold til hvordan vi tar vare på de svakeste og mest sårbare: Barn og ungdom som opplever omsorgssvikt De på skråplanet: narkomane/ kriminalitet Personer med psykiske lidelser De sårbare gamle i deres siste levetid 90 % av oss vil være i den siste gruppen

15 De fire globale utfordringer
Fred og frihet Fattigdom Miljø Eldreomsorg!

16 Vår fremtid – de neste 50 år
25 – 30 % er pensjonister 80 % er helt avhengig av pleie og behandling de siste uker/ måneder/ år 10 – 20% dør plutselig (ønskedrømmen) Demens: 2005: 2% – 2040 > 4% 80-åringer: 20%, - 90-åringer: 35%, 95-år< 10% 40% kommer på sykehjem, kvinner > 60%

17 Hvem er pasientene på sykehjem?
Bodde tidligere alene > 65 % Alder 86 år (69 – 101) 7 diagnoser 70 – 80 % demens > 85 % kvinner Oppholdstid 18 måneder (0-6 år) De trenger ikke service, men omsorg og behandling døgnet rundt

18 Medikamentforbruk N=132

19 Påskeaften, ikke planlagt visitt Antall diagnoser/pasienter
Pneumoni - 3 Lårhalsbrudd - 1 Unødige smerter – 2 For mye morfin – 1 Døende – 2 Døende som har våknet til – 1 Behandlingsendring - 2 Urinveisinfekt - 2 Uklar feber – 1 Unødige bleier – 1 Låste dører – 1 Kommunikasjon pårørende - 4 Sykepleier trenger beroligende behandling - 1

20 Sykehjem - ressurser Sykehus Sykehjem Plasser 13 700 40 000 Leger
6 700 (2) 234 (160) Pleiepersonale (1.5) (0.72) Sommer Samme eller stengt 50% vikarer eller mer Vakt-leger Døgnvakt Brannslukking timer pr. uke

21 „Nye ord i ordboken“ De demente og svakeste gamle
Fastbinde, innesperre Tvangsfjernsyn Tvangsbleier Medikamentell fiksering (Tyskland) „Nedsprøyte“ (Österrike) Tvangsernæring (for å opprettholde vekten) Alt uten lovlige hjemler

22 Pasienter i sykehjem med PEG – Sonde
Husebø 2006

23 Gamle – hva kan forhindre/ ut-sette innleggelse på sykehjem?
Helseforebyggende tiltak – mosjon! Planlegging /engasjement i familien Sterkt frivillig engasjement (eldre hjelper eldre) Økt tilbud korttid/ avlastning/ rehabilitering Sykehjem med eldreboliger (privat?) Pleieforsikring

24 Alderdommen > 70 år De siste 20 leveår
Pall Care 100% Trivsel Mosjon Vitaminer Fastlege Familie Venner Dans 90% Syk/ frisk Omsorg Pleie Hjemme Sykehus Sykehjem 85% Syk Omsorg Pleie Hele døgnet Siste levetid 0 – 2 år Omfattende helseproblemer Kognitiv svikt - 1 – 15 år Robust – midt i livet Noe sviktende helse - 5 – 20 år

25 Bergen – verdens beste eldreomsorg
En offensiv plan Lokale / nasjonale / internasjonale perspektiver Forskning Kompetanseutvikling Undervisning og opplæring Nettverksbygging Opinion / Folkebevegelse

26 Hva har vi? Kreative og innovative miljøer
BERGEN – Verdens beste eldreomsorg Hva har vi? Kreative og innovative miljøer Universitetet i Bergen - UiB Kavli Forskningssenter for demens Omsorgsprisen – GC-Rieber Fondene Undervisningssykehjemmet Løvåsen Engasjert fotfolk: hjemme/ sykehjem Forskning og kompetanseutvikling nasjonalt og internasjonalt tilknyttet BRKS-psrosjektet: En verdig alderdom – En Livsgaranti

27 Hva trenger vi? Samordning av prosjektene og fagmiljøene
BERGEN – Verdens beste eldreomsorg Hva trenger vi? Samordning av prosjektene og fagmiljøene Geriatrisk avdeling i Helse-Bergen Bergen Kommune på offensiven Styrkning av legetjenester på sykehjem Enhetlige inntakskriterier for sykehjemsplass Tverrfaglighet i vurdering og behandling Alternativer/ bydeler/ frivillige: Eldreomsorg Bergen – Prosjektet: ELDREKREATIVITET

28 En verdig alderdom – En Livsgaranti


Laste ned ppt "En verdig alderdom? Stein Husebø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google